Spring navigation over og søg
Begrænset support til Internet Explorer. Du kan opleve problemer med flere af funktionerne, da Internet Explorer er forældet. For en bedre oplevelse og fuld funktionalitet, anbefaler vi, at du skifter over til Chrome, Edge, Firefox eller en lignende browser. Öppna i Microsoft Edge

Omtanke for en grøn fremtid

Vi har et mål om at være fossilfri i 2030, og vi er godt på vej. I 2025 vil vi reducere vores CO₂-udledning med 40 pct. sammenlignet med 2020 og senest i 2027 vil vi omdele ’last mile’ emissionsfrit. Vi vil kun købe og bruge vedvarende energi – i vores køretøjer, ejendomme og produktionsfaciliteter, og vi vil være blandt markedets bedste på grønne løsninger.

Grøn omtanke

En grønnere forsyningskæde kræver, at vi hjælpes ad i alle led, og at der er efterspørgsel på grønne løsninger. Vi arbejder konstant på at mindske vores miljøbelastning, og som kunde kan man være med til at sikre en grønnere fremtid ved fx at bruge genanvendelig emballage eller give et klimabidrag gennem vores Pakker med Omtanke.

Læs mere

Grøn transport

Som Danmarks største distributør af pakker og breve skaber vi vægtige miljøfordele ved at optimere vores kapacitetsudnyttelse, bruge biobrændstoffer, investere i brændstofeffektive køretøjer og ved at øge brugen af el-køretøjer til distribution.

Læs mere

Grøn citylogistik

Vi tester løbende ny teknologi indenfor brændstof, som fx HVO biodiesel og biogas. Vi tester også forskellige typer af cykler og investerer markant i eldrevne køretøjer for at kunne sikre en grønnere levering i de største byer i Danmark, hvor trafikken og dermed udledningen af CO2 er størst.

Læs mere

Grøn inspiration

I vores produktionsfaciliteter som fx pakketerminalerne arbejder vi hele tiden på at minimere vores energiforbrug, genbruge affald og optimere måden, vi bruger vores kapacitet på. For at nå vores mål om at være fossilfri i 2030 udbyder vi en bred vifte af tilbud, der gør det lettere for vores kunder at vælge grønnere logistik.

Læs mere

Samfundsansvar

Bæredygtighed i PostNord

PostNords forretning hviler på finansielle såvel som ikke-finansielle mål, der favner både vores finansielle, miljø- og samfundsmæssige ansvar. Principperne for ansvarlig virksomhed i FN’s Global Compact og OECD’s retningslinjer for multinationale virksomheder er en vigtig del af PostNord-koncernens fælles Code of Conduct samt for vores adfærdskodeks for leverandører.

Det overordnede mål for vores bæredygtighedsarbejde er at skabe langsigtet værdi for vores kunder, ejere og øvrige interessenter og sikre, at koncernens samfundsforpligtelser overholdes.

Læs mere om koncernens arbejde for bæredygtighed: Agenda for sustainable logistics