Spring navigation over og søg
Begrænset support til Internet Explorer. Du kan opleve problemer med flere af funktionerne, da Internet Explorer er forældet. For en bedre oplevelse og fuld funktionalitet, anbefaler vi, at du skifter over til Chrome, Edge, Firefox eller en lignende browser. Öppna i Microsoft Edge

Grøn inspiration

I vores produktionsfaciliteter som fx pakketerminalerne arbejder vi hele tiden på at minimere vores energiforbrug, genbruge affald og optimere måden, vi bruger vores kapacitet på. For at nå vores mål om at være fossilfri i 2030 udbyder vi en bred vifte af tilbud, der gør det lettere for vores kunder at vælge grønnere logistik.

Nye miljørapporter 2023

Hos PostNord er vi optagede af at sikre en grønnere forsyningskæde i alle led. På den rejse er fælles ansvar, gennemsigthed og vidensudveksling vigtig, og derfor tilbyder vi vores erhvervskunder et unikt indblik i deres forsendelsers rejse fra a til b.

Som erhvervskunde hos PostNord kan man trække miljørapporter direkte i vores kundeportal, hvor man b.la. kan blive klogere på, hvor meget CO2 ens forsendelser udleder, hvor stor en andel af den anvendte energi, der er vedvarende og meget andet. Beregningerne er baseret på en bottom-up-proces, og dækker produkterne MyPack Home/Collect, Parcel, Return Drop off, Groupage og Pallet. Flere af vores produkter vil løbende blive tilføjet.

Med grøn strøm sparede PostNord 6.800 tons CO₂ i 2021

Blandt vores mange indsatser mod at blive fossilfri i 2030, er en af de tungestvejende indsatser, at vi udelukkende bruger grøn strøm. Vi begyndte tilbage i 2013, og sidste år sparede vi klimaet for 6.800 tons CO₂ i forhold til, hvis vi havde brugt almindelige strøm.

Det er den grønne strøm, der holder pakkesorteringsanlæg, godsterminaler, distributionscentre, elbiler og -cykler kørende, og det er grøn strøm, der suser igennem vores kontorområder og TPL-lagre.

Selvom strømmen er grøn, optimerer vi hele tiden vores drift for at nedbringe strømforbruget. Det gør vi fx ved brug af LED-belysning og CTS-anlæg, der ikke bare sparer strøm, men også forbedrer vores arbejdsmiljø.

Læs mere

Målrettet affaldshåndtering påvirker klimaet mindre

PostNord indgik i slutningen af 2022 en aftale med Stena Recycling om intelligent indsamling og håndtering af affald.

Målet med samarbejdet er at øge genanvendelsesgraden af de forskellige typer affald fra vores produktionsprocesser, som især er pap og plast, og skabe mindre restaffald, der går til spilde.

Som en del af den nye affaldshåndtering indgår smarte og tidssvarende affaldscontainere, der automatisk giver besked, når de snart skal tømmes. Det sikrer, at vi kun får tømt dem, når de reelt er fulde, og det giver færre kørsler og tilsvarende lavere klimabelastning. 

Det affald, der sendes til genanvendelse, forædles til nye råvarer og bruges derefter til fremstilling af nye produkter. På sigt vil vi kunne se, hvor relativt meget mindre CO2 vi udleder med de genanvendte mængder i forhold til, hvis de var blevet restaffald. 

Første skridt har været at få analyseret det eksisterende materiel og behov lokalt. Det er nu gennemført, og arbejdet med at få lavet nogle løsninger, der er nemme at bruge, så genanvendelsesgraden kommer helt i top, er i fuld gang. Stena Recycling har også fungeret som sparringspartner i forhold til at motivere vores medarbejdere til de nye arbejdsgange.

Med den nye model har PostNord allerede sænket andelen af restaffald til forbrænding fra 28 til 21 procent og øget genanvendelsesgraden fra 68 til 77 procent. Affaldssorteringen er blevet grønnere, mindre CO2-intens og med reel ressourceoptimering. 

PostNord er europæisk ’Climate Leader’

Med vores ambitiøse og skarpe klimamål går PostNord forrest og udviser klimalederskab. Vores indsatser har blandt andet kvalificeret os til en fornem plads i den anden udgave af Financial Times' og Statistas liste over Europas 400 klimaledere, der viser vejen mod grøn omstilling og mindre CO2-udledning.

Vi sætter bæredygtighed højt på agendaen, og vores nyeste klimamål er:

  • Fossilfri i 2030
  • 40 pct. reduktion af CO2 -udledningen inden udgangen af 2025 sammenlignet med 2020
  • Emissionsfri "last mile" senest i 2027

De nye klimamål er blevet godkendt af initiativet Science Based Targets initiative som en dokumentation for, at arbejdet med at indfri målene reelt bidrager til den vigtige grønne omstilling.

Læs mere om PostNords indsats for en bæredygtig fremtid