Om os

Samfundsansvar

Ansvarlig virksomhed

Det overordnede mål for vores bæredygtighedsarbejde er at skabe langsigtet værdi for vores kunder, ejere og øvrige interessenter og sikre, at koncernens samfundsforpligtelser overholdes.

Vi støtter principperne for ansvarlig virksomhed i FN’s Global Compact og OECD’s retningslinjer for multinationale virksomheder og driver vores virksomhed i overensstemmelse hermed. Vores aktiviteter udføres med udgangspunkt i finansielle og ikke-finansielle mål. Målene omfatter vores økonomiske ansvar, vores miljøansvar og vores sociale ansvar.

Klik og læs mere om koncernens arbejde for bæredygtighed.