Blanketter til breve

Når du sender breve

Find dine blanketter til breve her.

Her finder du følgesedlerne til:

 • Quickbreve
 • Brevet
 • Erhvervsbreve
 • Erhvervsbreve 2-dage
 • Direct Mail
 • Sorteret udlandspost

Og kvitteringsblanketterne:

 • Postkvittering
 • Afleveringsattest
 • Specialkvitteringsliste R&V breve
 • Kvittering for frimærker, porto mv.

Blanketter til når du sender breve

Blanket Beskrivelse

Følgesed​del B68 (excel)​

Følgeseddel B68 (pdf)

Følgesedlen bruges til alle slags ensartede PP-forsendelser - Quickbreve, Brevet, Erhvervsbreve, Erhvervsbreve 2-dage og Direct Mail.

Du kan vælge mellem en følgeseddel i PDF format eller Excel format.

Du skal kun udfylde side 1. I PDF-udgaven udfyldes de øvrige sider automatisk, og alle 3 sider udskrives. Den udfyldte Excel fil printes også i 3 sider. Det må gerne være i sort/hvid. Der er en kopi til afsender og to sider til PostNord.

Der skal udfyldes en følgeseddel for hvert parti PP-breve, der ønskes sendt.

NB: Kun ét serviceniveau pr. følgeseddel.

PS: Husk at oplyse evt. antal maxibreve i overstørrelse.

Brevene kan indleveres på de fleste posthuse, en erhvervsindlevering eller en brevterminal. Quickbreve, Erhvervsbreve og Direct Mail skal dog indleveres til en brevterminal – eller på udvalgte erhvervsindleveringer mod betaling.

Erhvervsbreve og Direct Mails skal ved hver indlevering være opdelt efter format, vægtinterval og prisområde. Er brevene ikke opdelt korrekt, klarer vi opdelingen mod betaling.

Der skal normalt indleveres mindst 250 breve samtidig. Ved mindre mængder betales et gebyr (200,- + moms). Hvis det er mest praktisk, kan du altså indlevere helt ned til 5-10 stk. pr. gang mod betaling af gebyret.

Når partiet er på 5.000 stk. eller derover skal det varsles til vores produktion mindst 5 hverdage før indleveringen. Det gør du her: postnord.dk/varsling
Postkvittering (F1) Postkvitteringen anvendes, hvis du har brug for at få en kvittering på, at et rekommanderet brev eller en pakke er indleveret til os.

Du kan udfylde blanketten direkte på skærmen og printe ud.

Udfyld Modtager og Afsender og afkryds blot forsendelsestype.

Pakker kan indleveres på alle posthuse og Rekommanderede breve på de fleste posthuse.

Betaling for de enkelte serviceydelser kan ske via Online-løsninger eller ved indleveringen på de fleste posthuse. Klik for at Finde posthus.
Afleveringsattest Afleveringsattest kan benyttes af erhvervskunder, der har en aftale om frankering med PP, Frankeringsmaskine eller Frankeringsservice.

Afleveringsattesten anvendes, hvis du har brug for at få en attest på, hvornår og hvordan en forsendelse er udleveret. Forsendelsen sendes da med afleveringsattest.

Servicemålet for Brev med Afleveringsattest er omdeling næste hverdag.

Du kan udfylde blanketten direkte på skærmen og printe ud.

Udfyld feltet Returadresse med afsenderens navn og nøjagtige adresse.

Sæt etiket "Afleveringsattest" på adressesiden af forsendelsen. Du kan også skrive det tydeligt i hånden.

Læg attesten i en plastlomme og klæb på bagsiden.

Breve med afleveringsattest skal indleveres på et posthus, der modtager rekommanderede breve.

Betaling for afleveringsattesten sker ved (kan ikke ske med frimærker):
 • maskinfrankering på forsendelsen
 • med PP via Følgeseddel B68
 • med Quickmærker
Specialkvitteringsliste R & V breve (pdf) (F53)

Specialkvitteringsliste (xls) (F53)
Specialkvitteringslisten anvendes til at give dig en kvittering, hvis du indleverer flere rekommanderede breve.

Du kan udfylde blanketten direkte på skærmen og printe ud.

Hele modtagerens adresse skrives i feltet Modtager samt Postnr. og by.

I feltet Stregkodenr. påklæbes stregkodenummeret fra stregkodelabels, hvis du har fået udleveret og tilknyttet et antal stregkodelabels.

Har du ikke fået tilknyttes stregkodelabels udfyldes feltet af os ved indleveringen.

Udskriv listen og afleverer den og forsendelserne på posthuset. Husk at forsendelserne skal afleveres i samme orden, som de er anført på listen.

Excel-udgaven kan kun anvendes af kunder, som har fået tilsendt og tilknyttet stregkodelabels for rekommanderede breve. Den danner selv de fulde stregkodenumre, som du sætter på dit rekommanderede brev.
Kvittering for frimærker, porto m.v. (F42) Kvitteringen for frimærker, porto m.v. anvendes ved bestilling af frimærker eller pakkelabels mv. og hvis du har brug for en kvittering for købet:
 1. Udfyld feltet "Frimærkebestilling" med antal ark og evt. pålydende værdi og beløb
 2. Udfyld feltet "Pakkelabelsbestilling" med angivelse af antal og vægtinterval, og evt. pålydende værdi og beløb
 3. Udfyld feltet "Kvittering" med antal og evt. beløb
 4. Udskriv blanketten og medbring den på posthuset eller aflever den til landpostbuddet, når du skal bestille eller købe frimærker, porto mv.
Følgeseddel Sorteret udlandspost (EK2) (xls) Sorteret Udlandspost følgesedlen bruges til PP-frankerede breve (A Prioritaire) og økonomibreve (B Economique) til udlandet, som afsenderen har opsorteret landevis.

Hver indlevering skal bestå af mindst 100 standardbreve, eller 25 storbreve eller 10 maxibreve. Hvis du indleverer flere formater samtidigt, behøver kun ét af formaterne at overholde minimumskravet. Hvis ingen af formater overholder minimumskravene, bliver alle forsendelserne faktureret som "Restpost" og du skal betale et PP minimumstillæg.

Du skal indlevere Sorteret Udlandspost format- og landeopdelt i gule brevbakker (maxibreve kan også indleveres i klare plastiksække). Oven i hver brevbakke eller plastiksæk skal du afhængig af serviceniveau lægge enten en Sorteret Udlandspost bakkefane A eller B.

Nærmere vejledning finder du på følgesedlen.​