Spring til indhold Gå til hovednavigation Gå til sprogvælgeren
Internationale svarforsendelser
Praktik indenlandske svarforsendelser

Ufrankerede svarforsendelser (USF)

Ufrankerede svarforsendelser, hvor modtageren betaler portoen i Danmark.

Krav til udformning

For at PostNord kan håndtere USF breve maskinelt, gælder der en række krav til USF brevets udformning.

Skabelon for indenlandske svarforsendelser

USF breve kan sendes i formaterne standard, stor- og maxibreve.

Modtagerfelt

Ovenover de tre adresselinjer med modtagerdata anføres en unik stregkode, som du får udleveret af PostNord. Stregkoden indsættes som vist i illustrationen.

De tre linjer med modtagers navn, kontonummer og postnummer og USF skal skrive med lige venstre margen og med samme skrifttype og fontstørrelse.

Der skal være ens afstand mellem de enkelte linjer. Modtageradressefeltet skal være mindst 90 x 34 mm. Adressefeltet skal have en ensfarvet lys baggrund og skal skrives i konvoluttens længderetning. Du må ikke benytte adresselabels.

Der må ikke tilføjes gadenavn eller postboks i adressefeltet. Adressen skal bestå af modtagernavn, kontonummer (inkl. 2 x 3 ”plus”-tegn), postnummer og USF. De tre plusser op hver side af det femcifrede kontonummer skal have én karakters mellemrum på hver side af kontonummeret. Skriftfarven skal være sort eller mørk.

Du får udleveret det femcifrede kontonummer, postnummer og den unikke stregkode efter du har indgået aftale om Modtager betaler portoen.

Modtagers leveringsadresse/returadresse

Skal stå i øverste venstre hjørne i én linje. Og hvis der er 2 linjer, må 2. linje ikke starte med et postnummer.

Stregkodefelt

Nederst til højre på konvolutten skal der være et stregkodefelt forbeholdt til PostNords sorteringsmaskiner.

FIM-kode og frankeringspåtryk

USF konvolutter skal have en FIM-kode (fire lodrette stregkoder) PostNord bruger stregkoden i forbindelse med sorteringen. FIM-koden placeres øverst på forsiden til venstre for frankeringspåtrykket ”Modtageren betaler portoen”.

FIM-koden skal have et Print Contrast Ratio (PCR) > 50 %, og skal trykkes i sort eller anden mørk farve.

Klik for at kunne downloade FIM-kode og frankeringspåtryk

Konvolutten og reklamepåtryk/grafik

Konvolutten skal være hvid eller have en lysfarve. Der kan være reklamepåtryk eller billeder m.v. på for- og bagside. Reklamepåtrykket på forsiden skal placeres til venstre for modtagerfeltet og uden for stregkodefeltet.

Godkendelse af layout

Inden du trykker dine USF konvolutter skal layoutet godkendes af PostNord. Du kan fremsende layoutet i PDF-format til modtager.betaler@postnord.com dette gælder også ved genoptryk.

Mål og vægt

Ufrankerede svarforsendelser

Minimum14 x 9 cm
Maximum60 cm og længde + bredde + højde/tykkelse = 90 cm
Maksimal vægt2 kg
.