Spring til indhold Gå til hovednavigation Gå til sprogvælgeren
Nye regler

Import af planter og planteprodukter

Strammere regler for indførsel af planter og planteprodukter fra lande uden for EU.

Fra den 14. december skal import af planter, frø, frugt og andre planteprodukter fra lande udenfor EU være vedlagt et plantesundhedscertifikat.

Reglerne skyldes en ny EU-forordning, som kaldes Plantesundhedsforordningen. Forordningen har til formål at beskytte vores natur- og kulturlandskab samt planteproduktion mod alvorlige sygdomme og skadedyr, som kan følge med planteprodukter.

Hvis du modtager følgende fra lande uden for EU

  • planter til plantning
  • frugt
  • visse typer af frø til udsæd
  • andre planteprodukter

Så skal disse følges af et plantesundhedscertifikat og du skal anmelde varerne til importkontrol. Vær opmærksom på, at der vil være udgifter forbundet med importkontrollen.

Reglerne gælder uanset mængden af planter og planteprodukter, der er dog følgende undtagelser:

Undtaget fra plantesundhedscertifikat og importkontrol

  • frugterne ananas, kokosnød, banan, durian og daddel, som frit kan indføres

Undtaget fra importkontrol

    • mindre mængder planter til plantning, max. to kilo, sendt til en privatperson og som ikke efterfølgende handles
    • frugter, grøntsager, afskårne blomster eller andre levende plantedele, der ikke er bestemt til plantning

Bemærk: Begge ovenstående undtagelsestyper er toldpligtige, hvis indholdet har en værdi over 80 kr. Er det tilfældet, skal varerne som minimum fortoldes med 25 % moms samt et importgebyr. Se eventuelt mere på ”Køber du varer eller modtager gaver fra lande uden for EU?”.

Plantesundhedscertifikatet

Det er et officielt dokument, som udstedes af plantesundhedsmyndigheden i afsenderlandet. Dokumentet attesterer, at EU/Danmarks importkrav overholdt.

Importkontrol

Varerne vil blive importkontrolleret af Landbrugsstyrelsen. Vær opmærksom på, at der er udgifter forbundet med importkontrollen.

I Importvejledningen kan du læse mere om importforbudte planter, særligt afsnit 2.4 (importforbud) og afsnit 2.2. og 2.3. om plantesundhedscertifikatpligtige produkter.

Klik og læs mere i Miljø- og Fødevareministeriets vejledningen