Spring navigation over og søg
Begrænset support til Internet Explorer. Du kan opleve problemer med flere af funktionerne, da Internet Explorer er forældet. For en bedre oplevelse og fuld funktionalitet, anbefaler vi, at du skifter over til Chrome, Edge, Firefox eller en lignende browser.
Nye regler

Import af planter og planteprodukter

Strammere regler for indførsel af planter og planteprodukter fra lande uden for EU.

Fra den 14. december 2019 skal import af planter, frø, frugt og andre planteprodukter fra lande udenfor EU være vedlagt et plantesundhedscertifikat.

Reglerne skyldes en ny EU-forordning, som kaldes Plantesundhedsforordningen. Forordningen har til formål at beskytte vores natur- og kulturlandskab samt planteproduktion mod alvorlige sygdomme og skadedyr, som kan følge med planteprodukter.

Det betyder, at planter, frø, frugt og andre planteprodukter fra lande uden for EU skal følges af et plantesundhedscertifikat.

Reglerne gælder også for mindre mængder af planter og planteprodukter.

De eneste undtagelser fra reglerne er frugter af ananas, kokosnød, banan, durian og dadler. Disse kan frit indføres.

Reglerne indebærer desuden, at flere typer af planter bliver omfattet af forbud mod import.

Plantesundhedscertifikat og importkontrol

Hvis du modtager planter til plantning, herunder visse typer af frø til såning, fra lande uden for EU, skal de følges af et plantesundhedscertifikat og anmeldes til importkontrol. Varerne bliver derpå importkontrolleret af Landbrugsstyrelsen.
Vær opmærksom på, at der er udgifter forbundet med Landbrugsstyrelsens importkontrol.

Hvis du modtager frugter, grøntsager, afskårne blomster eller andre levende plantedele, der ikke er bestemt til plantning, fra lande uden for EU, er der stadig krav om plantesundhedscertifikat, men disse skal ikke anmeldes til importkontrol. Landbrugsstyrelsen skal som udgangspunkt ikke importkontrollere planter, der indføres i postpakker af privatpersoner – bortset fra planter til plantning – men Toldstyrelsen udfører kontrol af postpakker på stikprøvebasis og sikrer, at importreglerne bliver overholdt. I situationer hvor toldere fra Toldstyrelsen har mistanke om en overtrædelse, vil tolderne tilbagekalde de pågældende pakker og derefter kontakte Plantestyrelsen, som vil behandle sagen.

Få flere oplysninger

”Landbrugsstyrelsens vejledning om import af planter og planteprodukter” kan du læse mere om planter og planteprodukter, der kræver plantesundhedscertifikat samt om importforbudte planter og planteprodukter

De specifikke regler på Landbrugsstyrelsens side kan du finde her.

Du kan finde svar på de mest stillede spørgsmål om importregler for privatpersoner her.

.