Spring navigation over og søg
Begrænset support til Internet Explorer. Du kan opleve problemer med flere af funktionerne, da Internet Explorer er forældet. For en bedre oplevelse og fuld funktionalitet, anbefaler vi, at du skifter over til Chrome, Edge, Firefox eller en lignende browser. Öppna i Microsoft Edge

Ny frimærkeserie sætter fokus på truede danske dyr

Flere af naturens vilde arter og dyr er allerede væk, mens andre er i fare for at forsvinde. Med netop den problematik for øje, er PostNord og WWF Verdensnaturfonden gået sammen med en fælles ambition om at øge bevågenheden og sætte fokus på vigtigheden af biodiversitet til lands, til vands og i luften.

Det gør vi med frimærkeudgivelsen, hvor fem af landets truede dyrearter portrætteres.

Køb frimærkerne her.

Snæblen

En sjælden og yderst smuk fisk, der kendetegnes ved dens spidse snude og sølvblanke skæl. Snæblen er totalfredet, og findes kun i Vidåen og Ribe Å i Sønderjylland, men bestanden af den lille fisk har siden starten af 1900-tallet været faldende, og i dag har den status som truet ifølge den danske rødliste.


Faktisk er Danmark det eneste land, der huser den - og netop derfor har vi et helt særligt ansvar for at beskytte den. De største trusler mod snæblen er den løbende regulering af vandløb og søer, samt opstemning af vandløb, da det hindrer de gydemodne fisk i at svømme op til gydeområderne. Skal arten overleve, kræver det brede og rene vandløb med gode skjulesteder, god strøm og en fast bund med vandplanter.

Kongeørnen

Med et vingefang på op mod 225 centimeter er kongeørnen ikke alene et majestætisk dyr – den er også Danmarks næststørste rovfugl. En imponerende fugl, der holder til i løv- og grantræer, hvorfor den er afhængig af naturens skov- og vådområder.

Udover at yngle i træerne, bruger kongeørnen nemlig også de høje trætoppe som udkigsposter, når der skal jages bytte.Antallet af unger har været dalende de sidste år og i dag er overlevelsen af den danske kongeørn truet.

Faktisk er der kun fem ynglende kongeørnepar tilbage og skal artens overlevelse sikres, vil det kræve, at den skønne danske natur bliver bevaret. De fem ynglende par findes i Østhimmerland og Vendsyssel, dog er den på landsland, ifølge den danske rødliste, kritisk truet.

Isfuglen

I kartoteket over landets smukkeste fugle findes isfuglen. Med dens farverige fjerdragt og dens lange sorte næb skiller den sig ud fra mængden af nordiske fugle og fremstår ganske unik.

Den er ret sjælden og vil du se den, er chancerne størst ved søer og åer i Midtjylland – men er du heldig, kan du måske også spotte den på Fyn og Sjælland. Her bruger den sandbrinker og skrænter til at bygge rede og yngle, mens den lever af de småfisk, den selv fanger. Det betyder, at isfuglen er afhængig af rent og klart vand. De lange og iskolde vintre med frosne søer og åer er derfor hårde ved bestanden, der er meget svingende.  

Eremitten

En lille bille, der bruger stort set hele sit liv inde i de store, gamle løvtræers hulrum, hvor den blandt andet lægger sine æg. Et sjældent træ, der desværre ikke er mange tilbage af og det betyder, at eremitten nu er yderst truet.

Faktisk estimeres det, er at der blot er 1.200 eremitter tilbage, der alle er koncentreret i Sydsjælland. Billen kan blive op til tre år, men skal arten overleve vil det kræve, at flere store og gamle løvtræer i skovene bevares.

Marsvinet

En mindre hval, der er lige så lang, som en gennemsnitsdansker er høj - nemlig 180 centimeter. Det nysgerrige marsvin fanger bytte og orienterer sig via højfrekvente lyde og kan svømme gennem havet med en topfart på 17 km/t.

Den lever i både Nordsøen og Skagerrak, de indre farvande, langs kysten i Øresund og den sydlige del af Østersøen omkring Bornholm. Særligt i sidstnævnte farvand er marsvinet stærkt truet, hvor der kun er omkring 500 marsvin tilbage. Her er den truet af forurening, bifangst og forstyrrelser i vandet.