Erhverv paller og gods

Farligt indhold - Emballage

Forsendelser med farligt indhold skal emballeres i en speciel UN-godkendt emballage og på en måde, så indholdet ikke er til fare for omgivelserne. Der stilles forskellige krav til emballering afhængigt af indholdets karakter.

Send flere kolli i samme ydreemballage

Sender du flere kolli i samme ydreemballage, skal den yderste emballage mærkes med samtlige UN-numre, samtlige faresedler og ordet "OVERPACK". De enkelte kolli, som ydreemballagen indeholder, skal være mærket og emballeret, så de vil kunne sendes selvstændigt.