Erhverv paller og gods

Farligt indhold - Dokumenter

Du skal lave et særligt transportdokument, når du sender Farligt indhold. Dokumentet skal som minimum indeholde følgende:

  • Afsenders navn og adresse
  • Modtagers navn og adresse
  • Antal og beskrivelse af kolli
  • Komplet klassifikation (UN-nummer, navn, faresedler, emballagegruppe)
  • Mængde farligt gods pr. UN-nummer, pr. navn eller pr. emballagegruppe
  • Beregnet mængde pr. transportkategori
  • "Miljøfarlig" såfremt emballagen er mærket som miljøfarlig

Transportdokumentet skal minimum være i A5-format og lægges i en plastpose, så UN-nummer, teknisk navn, faresedler, emballagegruppe og vægt er synlige. Plastposen skal kunne åbnes og lukkes igen.

Transportdokumentet placeres på forsendelsens største flade.