Spring navigation over og søg
Begrænset support til Internet Explorer. Du kan opleve problemer med flere af funktionerne, da Internet Explorer er forældet. For en bedre oplevelse og fuld funktionalitet, anbefaler vi, at du skifter over til Chrome, Edge, Firefox eller en lignende browser.

Produkt- og prisændringer i 2023

Varsling af de væsentligste produkt- og prisændringer i 2023

1. januar 2023 træder en række produkt- og prisændringer i kraft. Ændringerne har betydning for de aftaler, I har med os om breve, pakker, paller, stykgods, kurer og Express Mail Service (EMS). Læs om de forskellige ændringer nedenfor og se detaljerne i de tilhørende pris- og faktaark samt forretningsbetingelser for 2023.


Kundeaftalen

Vilkår om erstatningsbegrænsning flytter fra din Kundeaftale til Forretningsbetingelser for Pakker.

 

I jeres nuværende kundeaftale indgår følgende punkt:

Erstatning for Pakker og EMS International Express

For Kundens indenlandske og udenlandske forsendelse af MyPack, PostNord Parcel, PostNord Returprodukter (PostNord Return Pickup, PostNord Return Drop Off og PostNord Pickup Request) og EMS International Express er det aftalt, at begrænsningsbeløbet (det maksimale erstatningsbeløb) i PostNords forretningsbetingelser for Pakker, PostNords forretningsbetingelser for EMS International Express og NSAB 2015 fraviges således, at PostNord yder erstatning med op til 4.800 DKK pr. pakke i tilfælde af bortkomst, forringelse eller beskadigelse af en eller flere af Kundens pakker, som PostNord er ansvarlig for. 

Ved hel eller delvis bortkomst, forringelse eller beskadigelse af et eller flere partier af Kundens pakker/EMS-forsendelser, eller dele heraf, kan summen af de enkelte erstatninger, der udspringer af samme begivenhed, maksimalt udgøre 30.000 DKK. Kundens samlede erstatning ved en begivenhed kan således ikke overstige dette beløb.

De øvrige betingelser for ydelse af erstatning i forretningsbetingelserne, NSAB 2015 og Kundeaftalen gælder uændret. I tillæg hertil er det dog aftalt, at det er en betingelse for ydelse af erstatning for bortkomst af mobiltelefoner, computerudstyr og andet elektronik, at Kunden oplyser IMEI-nummeret eller serienummeret på det bortkomne udstyr til PostNord. Opfylder Kunden ikke dette krav, er Kunden afskåret fra at opnå erstatning.

Bestemmelserne i dette afsnit kan af hver part opsiges med 1 måneds skriftligt varsel til udgangen af en måned.

 

Dette punkt opsiges pr. dags dato, således at teksten pr. 1. januar 2023 ikke længere indgår i jeres kundeaftale.
Tilsvarende vilkår vil nu i stedet indgå i Forretningsbetingelser for Pakker under pkt. 2.15.2. Indholdet er uændret – der er alene tale om, at teksten flyttes.

Se ændringerne for de enkelte områder her

Breve

Breve til ind- og udland, Mail Services og relaterede tjenester får nye priser
De nye priser fremgår af link nederst i dette afsnit.

Frankeringsservice tilføjer varsling på Quickbreve
I dag skal partier på mere end 1.000 breve eller 300 maxibreve varsles dagen før indlevering. I 2023 gælder dette ligeledes for partier med mindst 300 Quickbreve, som derfor også skal varsles dagen før indlevering.

Afhentning af breve
Der skal tillægges en ekstra dag til omdeling af alle brevprodukter, i de tilfælde, hvor afhentninger aftales efter kl. 18:00. De nærmere betingelser fremgår af Forretningsbetingelser for Transporter, pkt. 2.1

Nye priser ved postboks med fremsendelse
Det vil fremover være jeres individuelle pakkepris der anvendes ved fremsendelse fremfor en listepris.

Se priser, faktaark og forretningsbetingelser for 2023

Pakker

Pakkerne får nye priser i 2023
Priser, gebyrer og tillægsydelser for en lang række pakkeprodukter ændrer sig i 2023. De nye priser fremgår af link nederst i dette afsnit.

Afsenders erstatningsansvar
Det indskærpes, at afsender er ansvarlig for at informere modtager om vilkårene for befordringen, såfremt modtager bærer risikoen for en forsendelse. Ligeledes indskærpes afsenders ansvar for at holde PostNord skadesløs i visse tilfælde. Begge dele fremgår af Forretningsbetingelser for Pakker, pkt. 2.16.

Obligatorisk Flexlevering på MyPack Home og Parcel over 20 kilo
Fra årsskiftet vil alle MyPack Home og Parcel forsendelser på over 20 kilo blive leveret med obligatorisk Flexlevering, hvilket betyder, at såfremt modtager ikke er hjemme til at tage imod pakken, bliver pakken henstillet på adressen. Afsender bærer ansvaret for eventuel beskadigelse eller bortkomst efter levering. Hvis vi ikke kan komme forsvarligt af med pakken på adressen, vil pakken blive anmeldt til en Erhvervsindlevering. Dette fremgår af Forretningsbetingelser for Pakker, pkt. 2.8.1.

Beløbsgrænsen for Værdiforsendelser ændres
Fra 1. januar hæver vi grænsen for, hvornår forsendelser indeholdende smykker, ure, guld, sølv og andre kostbare genstande skal sendes som en værdiforsendelse, så det fremover er forsendelser med en værdi på 4.800 DKK eller mere (tidligere grænse var 3.200 DKK).
Opdateret 2. december 2022: Vi sænker maxgrænsen for markedsværdien af Værdiforsendelser fra 100.000 kr. til 30.000 kr.

Ændring i betingelser for VOEC-ordningen
Fra første kvartal i 2023 skal alle single MyPack pakker til Norge, som sendes på VOEC-ordningen, sendes med tillægsydelsen VOEC fra jeres TA-System for at undgå at betale fortoldningsgebyret. Når løsningen er klar, kontakter vi jer med mere information.

Vi lukker for Express Mail Service (EMS)
Fra 2023 tilbyder vi ikke længere EMS forsendelser. Til gengæld har vi lavet nye MyPack eksportpriser for Nordamerika (USA og Canada) samt for Asien (Kina, Hong Kong, Taiwan, Macao, Japan og Sydkorea).

Vi udvider vores hjemmelevering om lørdagen
Vores tilbud om hjemmelevering om lørdagen til private modtagere bliver udvidet. Fra sommeren 2023 vil tilbuddet således også omfatte Frederiksberg (2000) og Odense (5230). Derved giver vi endnu mere fleksibilitet til jeres kunder, som handler online om fredagen.
Opdateret 2. december 2022: Vi lukker midlertidigt for hjemmelevering om lørdagen per 1. januar 2023.

Fotodokumentation ved hjemmelevering
Vi vil fra 2023 skabe endnu mere sikkerhed ved hjemmeleveringer. I PostNords app vil dine kunder nemt kunne se et foto af deres pakke og hvor den er leveret.

Flere pakker leveres om aftenen
I det nye år vil vi levere endnu flere pakker om aftenen i København og Århus. Samtidig indfører vi en mere præcis advisering til modtagerne af hvornår pakkerne leveres. Det betyder, at modtager vil få et fire-timers leveringsvindue (ETA), og dermed have større mulighed for at være hjemme til at modtage pakken.

Vi CO₂-kompenserer endnu flere danske BtC-pakker
Pr. 1. januar 2023 er ”Pakker med omtanke” inkluderet i din pakkepris på alle nationale MyPack Home og Collect BtC-pakker samt alle nationale Postpakker. “Pakker med omtanke” sikrer en CO₂-kompensation af pakkens rejse fra jeres lager i Danmark frem til modtageren.

Sidste del af leveringen hjemme bliver emissionsfri
Fra foråret 2023 vil alle MyPack Home samt Parcel pakker blive leveret med elbil til dine kunder i miljøzonerne i de fire største byer (København, Århus, Ålborg og Odense) og den sidste del af leveringen vil derfor være emissionsfri.

Vi udvider med flere grønnere udleveringssteder
I løbet af 2022 har vi testet et koncept med grønnere udleveringssteder i Århus, og i 2023 udvider vi konceptet med flere udleveringssteder, hvor vi sikrer at pakkerne transporteres emissionsfrit mellem distributionscenteret og udleveringsstedet, ligesom jeres kunder har mulighed for at komme af med unødig papemballage til genbrug, samt nemt hente deres pakke på cykel eller gående og købe ind samtidigt.

Endnu mere fleksibilitet i vores afhentningstilbud
I løbet af 2023 vil vi tilbyde jer endnu mere fleksibilitet i vores afhentningsløsninger. Vi ved, at jeres behov kan variere i forskellige perioder, og derfor tilpasser vi dem nu mere til jeres behov. Det gælder vores ad hoc afhentning, hvor du får mulighed for at booke afhentningen samme dag. For vores 14-18 afhentning vil vi tilbyde at denne i perioder kan sættes på pause.

Dokumentation for afhentning
Vi vil i løbet af 2023 kunne tilbyde jer dokumentation for, at vi har afhentet jeres pakker. Således sikrer vi et mere gnidningsfrit samarbejde og skaber endnu større tryghed hos dig som kunde hos PostNord.


Tilføjelse til ændringer. Tekst tilføjet 2. december 2022.

Indførsel af brændstoftillæg på BtC pakker
For MyPack Home og MyPack Collect indfører vi et variabelt brændstoftillæg pr. pakke – tilsvarende det, der er på PostNord Parcel i dag.
Som resten af transportbranchen er vi meget sårbare over for udsving i brændstofpriserne, og vi har oplevet, at udsvingene er blevet større over årene - også inden for det enkelte kalenderår.
Ved at indeksere en del af transportprisen op mod et brændstofprisindeks bliver der skabt en større gennemsigtighed i prisfastsættelsen.
Brændstoftillægget for MyPack er baseret på udviklingen i den gennemsnitlige forbrugerpris på diesel for den forudgående måned op til offentliggørelsen.

Brændstoftillæg og miljøtillæg samles til Energitillæg
På PostNord Parcel, MyPack Home og MyPack Collect vil brændstoftillæg og miljøtillæg blive slået sammen og fremover hedde Energitillæg.
Energitillægget består således af det variable brændstoftillæg (månedligt indeks) og det faste miljøtillæg (3,25%). Beregningerne af de to oprindelige tillæg er uændret.
På din fakturaspecifikation vil Energitillægget fremgå som et samlet beløb bestående af brændstoftillæg og miljøtillæg.

På PostNord Pallet, Express og Kurer sker der ingen ændringer – her vil du fortsat blive opkrævet for brændstoftillæg og miljøtillæg hver for sig.Se priser, faktaark og forretningsbetingelser for 2023

Paller og Stykgods

Gebyret for ”forkert mål og vægt” ændres
Gebyret for at have angivet forkert mål og vægt sættes op fra 75 DKK. til 99 DKK. pr. 1. januar.

Angivelse af ladmeter
Det er blevet indskærpet, at såfremt kundeaftalens priser er baseret på ladmeter, så skal godsets samlede ladmeter angives ved bookingen. Det fremgår af Forretningsbetingelserne for Pallet og Groupage, pkt. 1.2.

Ændringer ved Flexlevering
Fremover vil Paller og Stykgods sendt med Flexlevering blive henstillet ved nærmeste kantsten. Det betyder, at ordregiver ikke længere kan angive, hvor godset skal stilles.

Der ændres desuden i notifikationsprocessen for Paller og Stykgods booket med Flexlevering. Vi gør jeres modtager opmærksom på, hvad de kan forvente, når der leveres gods med Flexlevering, så vi sikrer den bedst mulige modtageroplevelse.

“Min Side” med nyt look og funktioner
“Min Side” vil blive opdateret med nyt design og nye funktioner. I vil se nye features til booking af forsendelser, tracking samt et optimeret fakturaoverblik. Herudover bliver det muligt at se den forventede ETA på alle jeres forsendelser.

Palleudveksling med nye funktioner
Den digitale palleudveksling bliver opdateret med mulighed for, at vores chauffører kan tage flere paller med end der er booket. Samtidig gives der mulighed for, at man kan booke palleudveksling sammen med Flexlevering. Det kræver dog en særskilt aftale.

Farligt Gods kan nu Flexleveres
Det vil blive muligt at få forsendelser med Farligt Gods (ADR) leveret med Flexlevering. Læs mere om de specifikke regler og krav i Forretningsbetingelser for Farligt Gods.

Se priser, faktaark og forretningsbetingelser for 2023

Kurer

Ny kilometerpris
På Kurer ændres prisen pr. kørt kilometer (kilometerprisen) pr. 1. januar. Den nye pris fremgår af link nedenfor.

Se priser, faktaark og forretningsbetingelser for 2023

InNight

Ændret maksimal vægt for pallegods
Den nuværende vægtgrænse for pallegods i InNight på maksimum 500 kg. sættes ned til 100 kg.

Se priser, faktaark og forretningsbetingelser for 2023

Road – Part/Full Loads

Fra 1. januar træder en række nye tillægsydelser i kraft på vores Part/Full Loads produkt. Det bliver muligt at booke jeres forsendelser med tidsbestemt levering, levering med lift og transportforsikring. Det bliver samtidig muligt at booke forsendelser direkte via “Min Side”.