Pakker og paller

Brændstoftillæg

Du kan altid finde de aktuelle brændstoftillæg her på siden. Tillæggene bliver justeret i slutningen af hver måned og offentliggøres her på siden, før de træder i kraft.

Midlertidigt flytillæg

Fra 1. december 2020 indfører vi et flytillæg til priserne på Pakker, EMS, PostNord Tracked og PostNord Untracked til USA, Kina og Australien. Læs mere her

De aktuelle brændstoftillæg

2021 Juli August September Oktober
Erhvervspakker 7,10 % 7,29 % 7,29 % 7,48 %
Businesspakker udland, DPD udland 14,95 % 15,33 % 15,33 % 15,70 %
Paller DK (Letgods) 17,20 % 18,00 % 17,90 % 18,40 %
Paller udland (Business Pallet) 19,00 % 20,00 % 20,00 % 21,00 %
Express 17,00 % 18,00 % 18,00 % 19,00 %
Courier 10,50 % 11,50 % 11,50 % 12,50 %
Miljøtillæg: 2 %      

 

Hvorfor anvender vi brændstoftillæg?

Som resten af transportbranchen er vi meget sårbare over for udsving i brændstofpriserne, og vi har oplevet, at udsvingene er blevet større over årene - også inden for det enkelte kalenderår.

Ved at indeksere en del af transportprisen op mod et brændstofprisindeks bliver der skabt en større gennemsigtighed i prisfastsættelsen. Tillægget vil kunne stige og falde i aftaleperioden uden at påvirke din kundeaftale, og vil i øvrigt fremgå separat på din faktura.

Hvordan fastsættes brændstoftillægget?

Brændstoftillægget bliver fastsat efter forskellige prisindeks afhængig af produkt.

Pakker

Brændstoftillægget for pakker er baseret på udviklingen i den gennemsnitlige forbrugerpris på diesel for den forudgående måned op til offentliggørelsen (eksempel: brændstoftillægget for marts er indekseret på baggrund af den gennemsnitlige listepris i perioden 21. januar til 20. februar.

Du kan se forbrugerprisen for diesel på hjemmesiden www.drivkraftdanmark.dk (Drivkraft Danmark). Her publiceres dagligt priser for energi til mobilitet, opvarmning og proces.

Gennemsnitlig pris for autodiesel i Danmark
DDK/liter incl. moms
Pakker til Danmark Pakker til udlandet
9,00-9,24 5,60 % 11,95 %
9,25-9,49 5,79 % 12,33 %
9,50-9,74 5,98 % 12,70 %
9,75-9,99 6,16 % 13,08 %
10,00-10,24 6,35 % 13,45 %
10,25-10,49 6,54 % 13,83 %
10,50-10,74 6,73 % 14,20 %
10,75-10,99 6,91 % 14,58 %
11,00-11,24 7,10 % 14,95 %
11,25-11,49 7,29 % 15,33 %
11,50-11,74 7,48 % 15,70 %
11,75-11,99 7,66 % 16,08 %
12,00-12,24 7,85 % 16,45 %
12,25-12,50 8,04 % 16,83 %
Ovenstående tabel er vist i uddrag. Tabellen for brændstoftillæggets procentsatser og intervaller justeres årligt.

 

Paller til Danmark

Brændstoftillægget for paller til Danmark er baseret på udviklingen i den gennemsnitlige forbrugerpris for miljødiesel. Tillægget beregnes månedsvis på den foregående måned, hvor indeks 100 er lig med en pris på DKK 5.178,75. Tillæg for miljødieselpriser under 5.178,75 DKK er fastsat til 0,00 %.

Paller indland

Prisen for miljødiesel publiceres dagligt på www.drivkraftdanmark.dk (Drivkraft Danmark).

Gennemsnitlig pris for miljødiesel
DKK/1000 liter incl. moms og afgifter
Tillæg for paller Danmark
5.178,75 0,00 %
8.976,50 11,00 %
9.321,75 12,00 %
9.667,00 13,00 %
10.012,25 14,00 %
10.357,50 15,00 %
10.702,75 16,00 %
11.048,00 17,00 %
11.393,25 18,00 %
11.738,50 19,00 %
12.083,75 20,00 %
12.429,00 21,00 %

 

Paller til udlandet

Brændstoftillægget for paller til udlandet er baseret på den gennemsnitlige forbrugerpris for diesel den sidste uge i måneden, tre måneder i forvejen. (eksempel: brændstoftillægget i marts baseres på dieselprisen den sidste uge i december). Den gennemsnitlige forbrugerpris er inklusiv told og skatter.

Den gennemsnitlige konsumentpris for diesel publiceres hver uge af European Commission Directorate for Energy and Transport i Oil Bulletin.

Gennemsnitlig pris for diesel
Euro/1.000 liter
Tillæg for paller til udlandet
0-799 0,00 %
800-819 3,00 %
820-839 4,00 %
840-859 5,00 %
860-879 6,00 %
880-899 7,00 %
900-919 8,00 %
920-939 9,00 %
940-979 10,00 %
980-1.019 11,00 %
1.020-1.059 12,00 %
1.060-1.099 13,00 %
1.100-1.139 14,00 %
1.140-1.179 15,00 %