Breve

Praktik for rekommanderet

Find de praktiske informationer for indlevering, mærkning, udlevering, Track og Trace mm.

Indlevering og mærkning

Du indleverer rekommanderede breve på posthuset. Hvis du ikke allerede online har købt porto/label til dit rekommanderede brev, bliver din forsendelse forsynet med stregkodenummer, som du kan bruge til at spore brevet. Vi scanner brevet, når du indleverer det, og der er mulighed for at få en Postkvittering, som skal udfyldes med afsender og modtager.

Udlevering

Et rekommanderet brev udleveres mod kvittering til den person, der træffes på husstanden. Vi opbevarer kvitteringen til eventuelt senere brug.

Et rekommanderet brev til udlandet udleveres efter de regler, der gælder herfor i modtagerlandet. Normalt sker det mod kvittering til den person, der træffes på husstanden. Kvitteringen bliver opbevaret af det pågældende lands post til eventuelt senere brug.

Track & Trace

Du kan spore dit brev på via vores hjemmeside eller via PostNord appen. Du bruger stregkodenummer, som du kan finde på din kvittering.

Alle rekommanderede breve scannes, når de indleveres til PostNord.

Rekommanderede breve til Danmark skannes på omdelingsdagen på distributionscentret og ved udleveringen.

For rekommanderede breve til udlandet kan du se, hvornår brevet har forladt Danmark. Til de fleste visse lande - se Landefakta - er det også muligt at se, hvornår forsendelsen er ankommet til bestemmelseslandet henholdsvis udleveret til modtageren.

Indhold i forsendelser til udlandet

Det er ikke alt, du kan sende til udlandet, og der kan være forskellige regler fra land til land.

Du skal altid sørge for at undersøge reglerne i modtagerlandet:

  • er det overhovedet tilladt at sende/indføre det indhold,  som du sender?
  • er indholdet toldpligtig?
  • sender du kostbart indhold, rede penge, ædelmetaller eller lignende?

Du er som afsender ansvarlig for eventuelle følger, hvis du sender ikke-tilladt indhold.

Har du behov for yderligere information om, hvad dine forsendelser må indeholde i de forskellige lande, så finder du flere oplysninger ved at klikke på Landefakta. Hvis svarene dér ikke er fyldestgørende, må du kontakte modtagerlandets ambassade.

Følgepapirer til udlandet

Indeholder dit brev kun almindelig korrespondance, sender du det uden følgepapirer. Skal du sende et brev med toldpligtigt indhold til et land uden for EU, skal du udfylde toldpapirer med en nøjagtig beskrivelse af indholdet og dets værdi af hensyn til toldbehandlingen.

Er indholdets værdi under 300 SDR (ca. 2.600 kr.), skal du udfylde en grøn toldetiket, som du klæber på brevet. Er værdien over 300 SDR (ca. 2.600 kr.), skal du i stedet for udfylde en eller flere tolddeklarationer. Den øverste del af den grønne toldetiket sætter du på brevet..

Kontakt os

Har du yderligere spørgsmål er du velkommen til at kontakte kundeservice.