Postforkyndelse

Med Postforkyndelse modtager afsender en kvittering retur med kvittering for, at brevet er afleveret på adressen.

Bevis for udlevering til modtager

En postforkyndelse kan kun benyttes af offentlige retsinstanser eller private godkendte klage- og ankenævn. Med Postforkyndelse modtager afsender en kvittering retur med kvittering for, at brevet er afleveret på adressen. Brevet forsøges afleveret 2 gange og returneres hvis aflevering ikke lykkes.

Fælles for begge typer er, at de skal mærkes på forsiden med en særlig label. Den tilhørende blanket lægges i en plastlomme, der klistres på bagsiden af brevet. Servicemålet for breve med postforkyndelse er omdeling inden for 1-5 dage.

Blanket, etiket og plastlommer kan bestilles i sæt af 25 stk. i Netbutikken.

Begge typer breve skal indleveres på posthuse, der modtager Rekommanderede breve.