Spring navigation over og søg
Begrænset support til Internet Explorer. Du kan opleve problemer med flere af funktionerne, da Internet Explorer er forældet. For en bedre oplevelse og fuld funktionalitet, anbefaler vi, at du skifter over til Chrome, Edge, Firefox eller en lignende browser.
Frankeringsmaskine - FAQ

Spørgsmål og svar

Her finder du svar på de oftest stillede spørgsmål, hvis du allerede har en frankeringsmaskine eller som ny kunde.

Eksisterende kunder

 

1: Hvordan fungerer en standardaftale (forudbetaling) i praksis?

En Standard aftale er baseret på, at du på forhånd indbetaler et beløb, som du kan bruge til frankering. 

Du sætter penge ind på din datacenterkonto ved indbetaling med et af de modtagne girokort. Du kan betale girokortet via et posthus eller en bank eller elektronisk via din netbank.

Der gælder de almindelige regler ved indbetaling via et pengeinstitut. Det betyder, at pengene er modtageren i hænde 2-3 hverdage efter indbetaling. Herefter sætter vi beløbet ind på din konto i datacenteret.

Du skal regne med 3-4 hverdage.

Før du kan frankere, skal du hente et beløb ind på din Credit Lock maskine. Det gør du ved at kalde op fra maskinen til din datacenterkonto, hvor dit forudbetalte beløb er til rådighed.

2: Hvordan fungerer en kreditaftale (plusaftale) i praksis?

En Plus aftale er baseret på et aftalt kreditmaksimum, som ikke kan overskrides.

Før du kan frankere, skal du hente et beløb fra dit kreditmaksimum på din datacenterkonto og ind på din Credit Lock maskine. Det gør du ved at kalde op fra maskinen til din datacenterkonto, hvor dit kreditbeløb er til rådighed.

Hver måned sender vi dig en faktura for den forudgående kalendermåneds forbrug.

En Credit Lock Plus aftale koster en fast månedlig pris pr. maskine. Klik for at se priser for Breve og Quickbreve.

Ved udgangen af hver måned vil dit kreditbeløb blive opdateret i datacentret til brug i den efterfølgende måned.

3: Hvordan henter jeg pengene ned på maskinen?

Maskinen skal være tilkoblet telefonnettet før du kan hente penge ned fra din datacenterkonto til Credit Lock maskinen. Tilkoblingen kan være enten via et fax- eller telefonstik. IP-telefoni kan også benyttes med særlig opsætning.

Du kalder op på til dit datacenter via Credit Lock maskinen. Dette fungerer normalt via et menupunkt med forudindstillet opkaldsnummer og ønsket beløb. som du selv kan ændre.

Pengene hentes således ned på Credit Lock maskinen via dataudveksling mellem din frankeringsmaskine og dit datacenter.

Den praktiske fremgangsmåde afhænger af din maskine og er nærmere beskrevet i brugervejledningen.

4: Hvor kan jeg se, hvor mange penge jeg har tilbage på maskinen?

Du kan se hvor mange penge du har på din frankeringsmaskine ved at aflæse maskinen. Det er forskelligt afhængig af model, og er nærmere beskrevet i brugervejledningen for din maskine.

5: Kan jeg få godtgjort mine frimærker, hvis jeg overgår til frankeringsmaskine?

Du kan få indsat værdien af din restbeholdning af frimærker på din Credit Lock konto. Indenfor 6 måneder efter overgangen til frankeringsmaskine klæber du din restbeholdning af frimærker op på et ark papir, udfyld samme blanket, som ved fejlfrankering og sender dem til os.

Så bliver værdien sat ind på din Credit Lock konto. Det koster kun et gebyr på 25 kr.

Læs mere om hvordan under fejlfrankering.

6: Kan jeg få refunderet eventuelle fejlfrankeringer og hvordan?

Du kan godt få refunderet eventuelle fejlfrankeringer.

Du indsender fejlfrankeringerne senest 12 måneder efter stemplingsmåneden. Du kan også få godtgjort for meget påsat porto på forsendelser, der ønskes afsendt. Vi beregner et administrationsgebyr på 25,00 kr. for at behandle en refusion.

Læs mere om godtgørelse af fejlfrankering.

7: Hvad gør jeg hvis min maskine løber tør for penge?

Hvis du ikke har flere penge tilbage til frankering, vil det være muligt i nødsituationer at ringe til dit datacenter og straksoplade maskinen med et mindre beløb fastsat af os.

I praksis foregår det ved, at dit datacenter frigiver et beløb svarende til din anmodning. Beløbet kan du herefter sætte ind på din frankeringsmaskine ved at kalde op til dit datacenter fra maskinen. Det vil i øvrigt ske på de vilkår, du har aftalt med din maskinleverandør.

8: Kan jeg bruge frankeringsmaskinen til PP?

Du kan bruge frankeringsmaskiner til at printe PP-påtryk. Det betyder, at du har mulighed for at få glæde af den billigere porto for PP-breve på dele af din post. Hvis du på en gang skal sende mere end 300 breve, kan det formentlig betale sig at bruge pp.

Det er ikke alle modeller, der kan printe PP-påtryk. Spørg din forhandler.

Med reklameklichéen kan du også få trykt QR-koder på dine breve. Det er ikke i sig selv noget nyt, men med en QR-løsning kan du nu nemmere og hurtigere designe og afvikle dine kampagne. Selv små kampagner kan afvikles hurtigt og enkelt. Brug af frankeringsmaskinen kan ske uafhængig af andre aktiviteter eller være et stærkt supplement til dine øvrige QR-kampagner.

9: Kan jeg sende rekommanderet breve?

Når du bruger et forsendelsessystem til at oprette en adresselabel til rekommanderet, skal du ikke frankere dine rekommanderede forsendelser via din frankeringsmaskine.

Hvis du ikke anvender et forsendelsessystem, kan du fortsat adressere som normalt, bruge en fortrykt rekommanderet stregkodelabel og frankere dine rekommanderede forsendelser via din frankeringsmaskine. Du kan bestille de fortrykte rekommanderet stregkodelabel i Netbutikken eller du kan få den på posthuset.

Læs mere om rekommanderede breve her.

Bemærk!
Leverandørerne har løst dette forskelligt i maskinerne. Er du i tvivl om, hvilken type du skal vælge på maskinen, så kontakt din leverandør.

10: Kan jeg sende breve med afleveringsattest?

Når du bruger et forsendelsessystem til at oprette en adresselabel til afleveringsattest, skal du ikke frankere dine rekommanderede forsendelser via din frankeringsmaskine.

Hvis du anvender den fysiske blanket til Afleveringsattest, skal du frankere dine Afleveringsattestbreve via din frankeringsmaskine. Blanketten skal sættes på bagsiden af brevet (du kan bruge en plastlomme). Husk også at sætte en Afleveringsattest-etiket på forsiden af brevet. Du kan bestille blanket, etiket og plastlomme til Afleveringsattest i Netbutikken.

Du kan også finde afleveringsattestblanketten som pdf. her.

Læs mere om Afleveringsattest her

11: Hvorfor skal jeg kalde op til mit datacenter i slutningen af hver måned?

Du skal ringe op hver måned til dit datacenter, fordi vi skal registrere dit forbrug på din frankeringsmaskine.

Hvis du har en plusaftale, skal vi bruge din opringning til at udstede en faktura på det registrerede forbrug i den pågældende måned.

Hvis du har en standardaftale, skal vi bruge data fra din opringning til at udstede en momsspecifikation på dit forbrug i den pågældende måned.

Din maskine varsler dig, når det er tid til at kalde op til dit datacenter. Du har derefter 4 dage til at kalde op, inden din frankeringsmaskine bliver låst.

Hvis du glemmer at kalde op, bliver du på næste faktura opkrævet et forsinkelsesgebyr på 45 kr. Hvis du ikke allerede er tilmeldt, kan du få en varslingsmail ved at sende os en mail med dit licensnr. og din mail-adresse til Creditlock@postnord.com.

I juli og december opkræver vi ikke gebyr for forsinket opkald.

2023 - Opkaldsperioder​​
Januar​ 26.-29. januar​
Februar​ 24.-27. februar​
Marts​ 26.-29. marts​
April 26.-29. april
Maj 26.-29. maj
Juni 26.-29. juni
Juli 26.-29. juli
August 26.-29. august
September 26.-29. september
Oktober 26.-29. oktober
November 26.-29. november
December 19.-22. december

 

Nye kunder

1: Hvad får jeg som kunde ud af at købe, leje eller lease en frankeringsmaskine?

Afhængig af maskintype og den aftale om frankering du indgår, vil du kunne opnå følgende fordele:

  • Med frankeringsmaskinen får alle dine breve et ensartet og professionelt udtryk, som skaber tryghed hos modtageren.
  • Du har altid tilgængelig porto. Du kan frankere alle typer breve, og har brevet en tykkelse eller et format, så det ikke kan gå i maskinen, kan du printe frankeringsaftrykket på en label
  • Du slipper for at betale for meget porto og undgår strafporto for underfrankering
  • Du får bedre overblik over dit forbrug via status- og statistikoplysninger
  • Du får glæde af den nyeste teknologiske udvikling med blandt andet automatisk opdatering af priser, sikker og præcis vægt, statistik m.v.

2: Vi har IP-telefoni? Kan vi benytte Credit Lock?

Ja, det kan du. Der er nogle tekniske udfordringer for kunder med IP-telefoni og der er forskellige løsninger hos leverandørerne. Kontakt din leverandør og hør om de konkrete muligheder.

3: Hvad er forskellen på en plus- og standardaftale?

Med en plusaftale har du et fast kreditbeløb til rådighed hver måned. Størrelsen af kreditten passer dit gennemsnitlige månedsforbrug med god plads til udsving. For at vi kan fakturere dit forbrug, skal du i slutningen af hver måned ringe op fra frankeringsmaskinen til dit datacenter. Så bliver dit forbrug for den forrige måned overført. Derefter sender vi dig en faktura på dit forbrug.

Med en standardaftale betaler du et selvvalgt beløb forud, før du kan bruge din frankeringsmaskine. Du vælger selv beløbets størrelse alt efter behov. Dette betyder, at du selv løbende skal sørge for, at du har penge nok til rådighed til brug for frankering. I slutningen af hver måned skal du ringe op fra frankeringsmaskinen til dit datacenter. Herefter sender vi dig en momsspecifikation/faktura over forbruget.

4: Hvorfor skal jeg kalde op til mit datacenter i slutningen af hver måned?

Du skal ringe op hver måned til dit datacenter, fordi vi skal registrere dit forbrug på din frankeringsmaskine.

Hvis du har en plusaftale, skal vi bruge din opringning til at udstede en faktura på det registrerede forbrug i den pågældende måned.

Hvis du har en standardaftale, skal vi bruge data fra din opringning til at udstede en momsspecifikation på dit forbrug i den pågældende måned.

Din maskine varsler dig, når det er tid til at kalde op til dit datacenter. Du har derefter 4 dage til at kalde op. Hvis vi ikke modtager dit opkald, bliver din frankeringsmaskinen bliver låst.

Det er vigtigt at huske opkaldet, da det eller koster et gebyr på 45 kr. Hvis du ikke allerede er tilmeldt, kan du få en varslingsmail ved at sende os en mail med dit licensnr. og din mail-adresse til Creditlock@postnord.com.

I juli og december opkræver vi ikke gebyr for forsinket opkald.

5: Hvor lang tid fra forudbetaling til pengene er til rådighed?

Her gælder de almindelige regler ved indbetaling via et pengeinstitut. Det betyder, at pengene er modtageren i hænde 2-3 hverdage efter indbetaling. Herefter sender vi beløbet til din konto i datacenteret.

Du skal derfor regne med 3-4 hverdage.

6: Hvad gør jeg hvis min maskine løber tør for penge?

Hvis du ikke har flere penge tilbage til frankering, vil det være muligt i nødsituationer at ringe til datacentret og "straksoplade" maskinen med et mindre beløb fastsat af os. Det vil i øvrigt ske på de vilkår, du har aftalt med din maskinleverandør.

7: Hvad er et datacenter?

Et datacenter varetager den elektroniske dataudveksling mellem dig og os.

Maskinleverandøren af frankeringsmaskinen ejer datacenteret.

8: Koster det noget at være tilsluttet et datacenter?

Det afhænger af den enkelte leverandør og dennes politik på området. Herudover kan der være særlige omkostninger ved ophør/afmelding af maskinen.

9: Skal Credit Lock maskinen være tilsluttet et analogstik?

Tidligere var en analog løsning den eneste mulighed da leverandørerne valgte en analog forbindelse som den mest sikre løsning. I dag har flere leverandører løsninger, der fungerer via IP-telefoni og netværk. Din Credit Lock maskine behøver kun være tilsluttet telefon/netværk, når du vil kalde op til datacenteret fra maskinen. Du kan altså sagtens frankere på maskinen uden tilkobling til telefon/netværk så længe du har porto til rådighed på maskinen.

10: Hvad hvis min maskine er ved at løbe tør for penge?

Langt de fleste Credit Lock frankeringsmaskiner vil advare, når beholdningen på maskinen når en vis minimumsgrænse mod "lav vandstand" fastsat af dig. Hør nærmere hos din egen maskinleverandør.

11: Kan jeg få en elektronisk faktura?

Der er mulighed for at få elektroniske faktura, hvis du har en kreditaftale.

Når du kontakter din leverandør for køb af en Credit Lock frankeringsmaskine, skal du blot huske at oplyse dit EAN-nummer og eventuel kontaktperson og reference.

Vi tilbyder ikke at sende faktura pr. mail.