Spring til indhold Gå til hovednavigation Gå til sprogvælgeren

Vi anvender cookies til at få hjemmesiden til at fungere og at lave statistik som vi kan bruge til at forbedre hjemmesidens indhold. Du accepterer brugen af cookies ved at lukke boksen eller klikke videre. Lær mere om cookies

Har du særligt værdifuldt indhold?

Det kan være vigtigt for dig at få en kvittering for, at du har sendt din forsendelse, eller du ønsker at få forsikret indholdet i din forsendelse

Kvittering

Du har altid kvittering på pakker

Når du sender en pakke, kan du følge den via Track & Trace. Du får en kvittering, når pakken er afleveret.

Du får erstatning, hvis en pakke skulle blive væk eller gå i stykker undervejs.

Nogle gange er ekstra sikkerhed vigtig. Så bør du overveje at sende dine forsendelser som rekommanderet (anbefalet) eller værdi.

Hvad er et ihændehaverpapir

Ihændehaverpapirer er:

  • gældsbreve
  • aktier
  • veksler
  • depotbeviser og andre dokumenter, som repræsenterer en økonomisk værdi, og som legitimerer den person, der er i besiddelse af dokumentet, til at overdrage dokumentet, at modtage betaling i henhold til dokumentet, kræve løsøre udleveret eller kræve tjenesteydelser udført i henhold til dokumentet

Kan vi hjælpe dig

Find

.