Spring til indhold Gå til hovednavigation Gå til sprogvælgeren

Vi anvender cookies til at få hjemmesiden til at fungere og at lave statistik som vi kan bruge til at forbedre hjemmesidens indhold. Du accepterer brugen af cookies ved at lukke boksen eller klikke videre. Lær mere om cookies

Har du særligt værdifuldt indhold?

Det kan være vigtigt for dig at få en kvittering for, at du har sendt din forsendelse, eller du ønsker at få forsikret indholdet i din forsendelse

Kvittering

Du har altid kvittering på pakker

Når du sender en pakke, kan du følge den via Track & Trace. Du får en kvittering, når pakken er afleveret.

Du får erstatning, hvis en pakke skulle blive væk eller gå i stykker undervejs.

Kvittering på du har sendt et brev

Vil du have en kvittering for at brevet er sendt? Så er postkvittering/indleveringsattest din mulighed

En indleveringsattest er et bevis på, at et almindeligt brev eller et Quickbrev er afleveret. Indleveringsattesten kan købes samtidig med, at brevet afleveres på posthuset.

Vi yder ingen erstatning, hvis breve bliver væk, beskadiges eller hvis indholdet mangler helt eller delvist.

Du kan få blanketten Postkvittering/Indleveringsattest på posthuset og den skal udfyldes, inden brevet afleveres. Du kan også udfylde og printe din Postkvittering/Indleveringsattest på forhånd via vores Blanketservice.

Nogen gange er ekstra sikkerhed vigtig.

Hvad er et ihændehaverpapir

Ihændehaverpapirer er:

  • gældsbreve
  • aktier
  • check, der er crosset (krydset)
  • veksler
  • depotbeviser og andre dokumenter, som repræsenterer en økonomisk værdi, og som legitimerer den person, der er i besiddelse af dokumentet, til at overdrage dokumentet, at modtage betaling i henhold til dokumentet, kræve løsøre udleveret eller kræve tjenesteydelser udført i henhold til dokumentet

Kan vi hjælpe dig

Find