Spring navigation over og søg
Begrænset support til Internet Explorer. Du kan opleve problemer med flere af funktionerne, da Internet Explorer er forældet. For en bedre oplevelse og fuld funktionalitet, anbefaler vi, at du skifter over til Chrome, Edge, Firefox eller en lignende browser.
Praktik

PostNord Tracked og PostNord Untracked

Her finder du de praktiske oplysninger, som du kan bruge, når du skal sende PostNord Tracked og PostNord Untracked til udlandet. 

Adresselabel, følgepapirer og EDI

Når du skal sende PostNord Tracked eller PostNord Untracked, skal forsendelserne have særlige adresselabels og følgepapirer. Desuden er det et krav, at du sender EDI-oplysninger til PostNord.

Som hjælp til dette kan du bruge et forsendelsessystem. Forsendelsessystemerne danner både EDI og de nødvendige papirer:

  • adresselabels
  • tolddeklaration CN22 eller CN23
  • følgeseddel
  • dirigeringssedler

Når du har udskrevet alle adresselabels, kan du udskrive følgeseddel og dirigeringssedler. Se mere under indlevering.

Vær opmærksom på, at taste oplysningerne korrekt, da de bliver brugt både til fakturering og til toldbehandling. Undgå derfor at rette direkte på papirerne.

Told

Hvis dine forsendelser er til et land uden for EU – fx til Norge – skal du sende toldoplysningerne elektronisk. Det sker via det forsendelsessystem, som du anvender til labels og følgesedler.

I de fleste lande betaler modtager for eventuel moms, told og toldgebyr (importopkrævning). Til Storbritannien og Norge kan du foretage en forenklet momsregistrering. Herved bliver modtageren ikke opkrævet importopkrævningen. I stedet betaler du importopkrævningen direkte til myndighederne i Storbritannien og Norge.

Har du allerede en almindelig momsregistrering i Norge (for eks. via NUF ordningen), kan du ikke anvende den forenklede momsregistreringsordning i Norge og dermed ikke anvende PostNord Untracked og Tracked produkterne. Du kan i stedet sende dine forsendelserne som PostNord Tracked Samsending, som er designet til dig, der har en almindelig momsregistrering i Norge. Du kan kombinere denne løsning med Mypack Samsending på samme palle og med kun én fortoldning.

Er værdien højere end 300 SDR, anbefaler vi, at du i stedet sender din forsendelse som en pakke. Vær opmærksom på, at vi ikke yder erstatning på hverken PostNord Tracked eller Untracked.

Indlevering

Du skal indlevere forsendelserne på et postcenter eller i en erhvervsindlevering. Efter aftale og mod betaling kan PostNord også afhente dine forsendelser. Hver afsendelse skal bestå af mindst tre forsendelser.

Du skal indlevere forsendelserne sammen med en følgeseddel i 3 eksemplarer samt et antal dirigeringssedler.

Forsendelserne skal være opdelt landevis i hver sin transportemballage. Transportemballagen skal være klare plastiksække lukket med strips. Vægten må maksimalt være 20 kg pr. sæk.

På hver transportemballage skal der være påsat en dirigeringsseddel med oplysning om produktet og modtagerlandet.

Hvis der til nogle lande er få forsendelser, kan du samle dem i én klar plastiksæk og mærke dirigeringssedlen ”blandet”.

Hvis forsendelserne er store eller uhåndterlige, eller der er mange forsendelser, kan du i stedet stable dem i postcontainere eller på paller – og også her skal forsendelserne være sorteret og landeopdelt.

Fakturering

PostNord Untracked bliver faktureret på baggrund af de oplysninger, som du har givet på følgesedlen.

PostNord Tracked bliver faktureret på baggrund af scanning af stregkoden, samt den vægt vi har modtaget via EDI.

PostNord kontrollerer rigtigheden af den vægt, som vi har modtaget via EDI’en. Hvis der er en negativ vægtdifference (dvs. at PostNords kontrolvejning viser en højere vægt end du har angivet), så bliver du faktureret et tillæg for vægtdifferencen. Tillægget fremgår af den gældende prisliste.

Hvis vi på en PostNord Tracked-forsendelse ikke har modtaget EDI incl. vægt, vil forsendelsen blive faktureret med prisen for 1 kg til det pågældende land.

Erstatning

PostNord yder ikke erstatning af nogen art på PostNord Tracked og PostNord Untracked, hverken for forsinkelse, bortkomst, herunder fejlaflevering, helt eller delvist tab af indhold eller beskadigelse. Læs mere i forretningsbetingelser for Breve Udland, der også dækker PostNord Tracked og PostNord Untracked.

Vil du vide mere?

Du er velkommen til at kontakte Kundeservice Erhverv, hvis du har spørgsmål.