Spring navigation over og søg
Begrænset support til Internet Explorer. Du kan opleve problemer med flere af funktionerne, da Internet Explorer er forældet. For en bedre oplevelse og fuld funktionalitet, anbefaler vi, at du skifter over til Chrome, Edge, Firefox eller en lignende browser.
Erhverv/Send/Forberedelser

Forsikring - Pakker, paller og stykgods

Du kan tegne forsikring for pakker, paller og stykgods. Læs mere om dine muligheder her.

PostNord erstatter efter rammerne i Nordisk Speditørforbunds Almindelige Bestemmelser 2015 (NSAB 2015). Alle pakker erstattes op til 4.800 kr.

Sender du værdifulde varer, kan du vælge at tegne en transportforsikring enten fra gang til gang eller på årsbasis.

Vi tilbyder sammen med If skadeforsikring en forsikring på op til DDK 100.000 per forsendelse. Forsikringen kan tegnes for pakker, stykgods og paller med tilladt indhold (se evt. forretningsbetingelserne).

​Enkeltpakker - via forsendelsessystem

Du kan bestille transportforsikring elektronisk ved at vælge tillægsydelsen 'Transportforsikring', når du laver din adresselabel i dit forsendelsessystem.

Kan du ikke vælge tillægsydelsen, skal du kontakte din udbyder.

Pakker, paller og stykgods - manuelt via kundeservice

E-mail: transportforsikring@postnord.com

Husk, at oplyse:
Virksomhedsnavn -og type
Kundenummer
Stregkodenummer
Forsendelsens værdi, indhold og destination

Forsikringsafdelingen bekræfter dækning inden for 2 timer (08.00 – 15.00). Herefter kan du sende pakken.

Samtlige forsendelser (årsaftale)​

Årsaftale via If Skadeforsikring

Ønsker du en årsaftale, som dækker alle dine forsendelser, kan du udfylde en ansøgning og sende den til cargo.industrial@if.dk eller til:

If Skadeforsikring
Stamholmen 159
2650 Hvidovre
Ref: Transport Industri

Download Ansøgning om årsaftale (xlsx)

Forsikringsbetingelser (pdf)

Vilkår

Du kan tegne en separat transportforsikring på forsendelser med en markedsværdi op til 100.000 kroner pr. forsendelse.

Forsikringen tegnes som udgangspunkt på udvidede danske betingelser "All Risk-vilkår", og dækker fysisk skade på eller bortkomst af varer under transport.

Så godt som alle varetyper kan forsikres. Varerne skal være emballeret på en sådan måde, at de kan modstå normale transportpåvirkninger. Du kan læse mere om hvilke varetyper, som ikke forsikres, i forretningsbetingelserne.

Erstatningen vil udgøre forsendelsens værdi på skadestidspunktet eller den værdiforringelse, der er sket ved beskadigelsen. Der ydes ikke erstatning for tab af avance, driftstab, forsinkelse eller andre indirekte følger af skaden.

Forsikringen træder i kraft på det tidspunkt forsendelsen er scannet første gang og ophører, når forsendelsen mod kvittering er udleveret til modtageren. Bliver forsendelsen udleveret til forkert modtager, bliver det også betragtet som bortkomst.

Ved levering i modtagers postkasse, Flexlevering, FlexChange og Modtagerflex ophører forsikringens dækning på tidspunktet, hvor pakken bliver scannet udleveret.