Spring navigation over og søg
Begrænset support til Internet Explorer. Du kan opleve problemer med flere af funktionerne, da Internet Explorer er forældet. For en bedre oplevelse og fuld funktionalitet, anbefaler vi, at du skifter over til Chrome, Edge, Firefox eller en lignende browser. Öppna i Microsoft Edge
Erhverv/Send/Forberedelser

Farligt indhold

Tjek her, hvad "farligt indhold" er. For du må ikke sende farligt indhold med PostNord.

Inden du sender farligt indhold

Har du behov for at sende forsendelser med farligt indhold, er det vigtigt, at du læser videre.

Her finder du svar på det meste om farligt indhold.

Har du yderligere spørgsmål til farligt indhold, så er du velkommen til at kontakte kundeservice for private via PostNord appen eller for erhverv via Kundeportalens chat.

Hvilke stoffer/varer er farlige?

Der er en række varer og stoffer, der er farlige. Dette skyldes, at forsendelserne under særlige forhold (temperatursvingninger, kontakt med andre stoffer osv.) let kan blive farlige.

Tjek for en sikkerheds skyld på denne side, hvad du ikke må sende med PostNord.

Helt uskyldige ting som fx pulver skal emballeres forsvarligt, så forsendelsen ikke giver anledning til misforståelser, som betyder forsinkelser af både dine og andres pakker.

Pakker, der indeholder farligt indhold, tilbageholdes.

En pakke må ikke indeholde farligt indhold. De fleste typer Farligt indhold i begrænset mængde kan dog sendes som en pakke, hvis pakken emballeres og mærkes korrekt i henhold til ADR.

Har du en større mængde farligt indhold, kan vi hjælpe dig med at transportere det som gods eller kurerservice. Klik og læs mere om farligt gods.

Søg på UN-numre

I funktionen Søg UN-nummer kan du få svar på, hvilke stoffer du kan sende som farligt indhold i begrænset mængde med os.

Klik for at søge på UN-nummer.

Ansvar

Du har som afsender ansvaret for, at transporten er tilladt og at stoffets tilstand, emballage og mærkning er i overensstemmelse med forskrifterne i ADR-konventionen og vores forretningsbetingelser.

Læs mere i faktaarket om farligt indhold (pdf).

Indhold du ikke må sende med PostNord 

Visse genstande og stoffer kan ikke transporteres med PostNord. Dette kan være fordi, de er forbudte, farlige eller hvor det ikke via røntgen er tydeligt, om stoffet/genstanden er forbudt eller farlig. Dette inkluderer f.eks. også genstande til våben, som ikke er funktionsdygtige såsom våbenskæfter.
 

Nedenfor ser du indhold som ikke kan transporteres med PostNord:

Eksplosiver, f.eks.

 • ammunition
 • fyrværkeri/stjernekastere
 • tændere
 • tændsnore
 • knaldhætter til legetøjsskydevåben

Brandbare faste stoffer, f.eks.

 • tændstikker af enhver art
 • film af cellulosenitrat
 • stoffer, der i våd tilstand bliver farlige

Komprimeret gas (brændbar/ikke brændbar), f.eks.

 • brandslukkere, indeholdende gasser under tryk
 • aerosolprodukter/spraydåser
 • butangas
 • gaslightere

Oxiderende stoffer, f.eks.

 • stoffer, som er hurtigt iltdannende
 • organisk peryxyd som fx hår- og tekstilfarvestoffer, visse blegepulvere og klæbestoffer

Brændbare væsker, f.eks.

 • benzin
 • opløsningsstoffer
 • rengøringsmidler
 • maling
 • lakfjernere

Giftige stoffer, f.eks.

 • giftige lægemidler
 • diagnoseprøver
 • medicinalvarer

Radioaktive, f.eks.

 • prøver til medicinsk eller forskningsmæssigt brug, indeholdende radioaktivt materiale. 
  Undtagelse: Røgalarmer, der er godkendt af Statens Institut for Strålehygiejne. Der må højst sendes tre røgalarmer i én forsendelse

Andre farlige stoffer, f.eks.

 • materiale, som har bedøvende, skadelige, giftige eller andre egenskaber, der kan forårsage stærk gene og ubehag i tilfælde af lækage
 • stærkt magnetiserende materiale
 • batterier
 • løse lithiumbatterier

Ætsende stoffer, f.eks.

 • rensevæsker
 • restfjerner eller beskyttelsesmiddel
 • genstande, der indeholder kviksølv og batterivæske

Våben

 • våbenløb
 • våbenskæfter
 • luftpistoler
 • luftgeværer
 • softguns
 • knive med blade på mere end 12 cm
 • springknive
 • stikvåben
 • strømpistoler
 • knojern
 • knipler, køller og lignende genstande

På politiets hjemmeside kan du læse mere om mærkning, emballage og dokumentation i Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods.

Download transportdokumenter