Spring navigation over og søg
Begrænset support til Internet Explorer. Du kan opleve problemer med flere af funktionerne, da Internet Explorer er forældet. For en bedre oplevelse og fuld funktionalitet, anbefaler vi, at du skifter over til Chrome, Edge, Firefox eller en lignende browser. Öppna i Microsoft Edge
2021-05-05 14.00

EU-Kommissionen får delvis medhold i sag om kompensation til Post Danmark

EU-Retten har i dag 5. maj afsagt dom i en sag om Europa-Kommissionens procedure, da den i 2018 godkendte en statslig kompensation til Post Danmark for at løfte befordringspligten fra 2017-2019. Ved samme lejlighed afviste Kommissionen en række klager fra den danske transportorganisation ITD, som Retten også har taget stilling til.

Domsafsigelsen handler om, hvorvidt Kommissionen har fulgt de formelle procedureregler, da den traf afgørelse i sagen.

PostNord vil bruge den kommende tid på at nærlæse dommen. Vi kan dog konstatere, at Kommissionen har fået medhold på en række punkter i sagen. Vi hæfter os særligt ved, at Retten bakker op om Kommissionens godkendelse af den danske stats kompensation for befordringspligten til Post Danmark i 2017-2019.

På andre af sagens punkter skal Kommissionen træffe afgørelse på ny. Hos PostNord har vi dog ikke grund til at tro andet, end at Kommissionen igen vil afvise anklagerne fra ITD, som det skete i 2018. PostNord står naturligvis til rådighed for Kommissionen, hvis der er behov for vores bidrag til at afslutte sagen.

PostNord vil fokusere på at drive vores forretning, så vi kan fortsætte ad det positive spor, hvor vi netop har fremlagt et historisk godt Q1-resultat, og hvor vi har en vigtig rolle som kritisk dansk infrastruktur, der binder landet sammen.


Sidst opdateret: 2021-05-05 14.00