Om os

PostNord i Danmark

PostNord er den førende leverandør af kommunikations- og logistikløsninger.

PostNord er den førende leverandør af kommunikations- og logistikløsninger til, fra og inden for Norden. Vi sikrer postservicen til private og virksomheder i Sverige og Danmark og er aktiv i alle de nordiske lande som logistik- og godsdistributør.

Lov om Post Danmark A/S sætter rammerne

PostNord-koncernen, PostNord AB, er ejet af den danske og svenske stat i fællesskab og er i Danmark reguleret af Lov om Post Danmark A/S, som hører under Transport-, Bygnings- og Boligministeriet. Indenfor lovens rammer skal Post Danmark drives på forretningsmæssigt grundlag.

Post Danmark A/S er en juridisk enhed under PostNord AB, og er den virksomhed, der i kraft af befordringspligten i Danmark har til opgave at sikre omdeling af post i hele landet. I daglig tale bruges navnet PostNord.

Klik for at finde links til oplysninger om lovgrundlaget for Post Danmark.

Koncernbestyrelsen i PostNord AB refererer til den danske og den svenske stat, mens den daglige ledelse i Danmark varetages af den danske chefgruppe med adm. direktør Peter Kjær Jensen i spidsen.

Norden som hjemmemarked

Den dansk-svenske koncern blev til 24. juni 2009 ved en sammenlægning af danske Post Danmark A/S og svenske Posten AB. Formålet var at skabe en konkurrencedygtig aktør i en verden, hvor digitalisering og behov for grænseoverskridende kommunikations- og logistikløsninger hele tiden vokser. Sammenlagt har de to nationale postselskaber næsten 800 års erfaring i branchen og ikke mindst en stærk tilstedeværelse både globalt, regionalt og lokalt.

Post til hele Danmark

Den danske del af PostNord distribuerer breve, pakker, magasiner, og varer for private og erhvervskunder i hele Danmark og Norden. Vi servicerer 2,7 mio. husstande og 280.000 virksomheder – fem dage om ugen, 52 uger om året.

Befordringspligten er beskrevet i den individuelle tilladelse, som er udstedt af Trafik,- Bygge- og Boligstyrelsen, og den gælder for følgende forsendelser:

  • breve op til 2 kg
  • adresserede dag-, uge- og månedsblade o.lign. op til 2 kg
  • pakker med og uden omdeling op til 20 kg

Befordringspligten omfatter indsamling ved postkasser og postbetjeningssteder, sortering, transport og omdeling af forsendelserne.

Klik for at finde oplysninger om Post Danmarks brevkvalitet.

Tilstede når og hvor kunderne ønsker det

Med omkring 1.500 posthuse og selvbetjente Pakkebokse er PostNord den pakkedistributør i Danmark, der har flest udleveringssteder. Det gør det let for vores kunder at gøre deres postforretninger når og hvor det passer dem bedst.

Fleksible løsninger som Modtagerflex-ordningen, Flexchange og appen Tracking gør det muligt, at man som modtager hele tiden kan følge sin pakke og selv bestemme, hvor man vil have pakken leveret.

En virksomhed i forandring

Virksomheden er under omfattende forandring fra en traditionel postvirksomhed til en moderne kommunikations- og logistikvirksomhed. Det skyldes især tempoet i den digitale udvikling, der på samme tid medfører hastigt faldende brevmængder og markant stigende pakkemængder fra væksten i nethandlen. Fremadrettet skal virksomheden stå på fire ben bestående af breve, pakker, gods og TPL (tredjepartslogistik).

Eksperter i logistik

I 2016 leverede PostNord 5 mia. breve og forsendelser, 142 mio. pakker til Nordens 25 mio. indbyggere og 2 mio. virksomheder. Med vores ekspertise og stærke distributionsnet skaber vi nye løsninger til fremtidens kommunikation, e-handel, distribution og logistik.

Vi tilbyder komplette logistikløsninger til vores erhvervskunders varelevering både i Norden og globalt. Med PostNord behøver man som virksomhed kun én leverandør til vareforsyning og til levering til slutkunder uafhængigt af hvor meget eller hvor tungt gods, der skal håndteres.

PostNord har en unik struktur og rækkevidde i regionen og har bl.a. en førende position som partner for de fleste netbutikker i de nordiske lande. Vores tilbud til vores erhvervskunder er baseret på indgående kundeindsigt og stærke logistikkompetencer. Det kombineres med stor tilgængelighed i form af Nordens største netværk af udleveringssteder og levering til alle brevkasser i Danmark og Sverige.