Spring navigation over og søg
Begrænset support til Internet Explorer. Du kan opleve problemer med flere af funktionerne, da Internet Explorer er forældet. For en bedre oplevelse og fuld funktionalitet, anbefaler vi, at du skifter over til Chrome, Edge, Firefox eller en lignende browser.
Om os

PostNord i Danmark

PostNord er den førende leverandør af kommunikations- og logistikløsninger.

PostNord er den førende leverandør af kommunikations- og logistikløsninger til, fra og inden for Norden. Vi sikrer postservicen til private og virksomheder i Sverige og Danmark og er aktiv i alle de nordiske lande som logistik- og godsdistributør.

Lov om Post Danmark A/S sætter rammerne

PostNord-koncernen, PostNord AB, er ejet af den danske og svenske stat i fællesskab og er i Danmark reguleret af Lov om Post Danmark A/S, som hører under Transport-, Bygnings- og Boligministeriet. Indenfor lovens rammer skal Post Danmark drives på forretningsmæssigt grundlag.

Post Danmark A/S er en juridisk enhed under PostNord AB, og er den virksomhed, der i kraft af befordringspligten i Danmark har til opgave at sikre omdeling af post i hele landet. I daglig tale bruges navnet PostNord.

Klik for at finde links til oplysninger om lovgrundlaget for Post Danmark.

Koncernbestyrelsen i PostNord AB refererer til den danske og den svenske stat, mens den daglige ledelse i Danmark varetages af den danske chefgruppe med adm. direktør Peter Kjær Jensen i spidsen.

Norden som hjemmemarked

Den dansk-svenske koncern blev til 24. juni 2009 ved en sammenlægning af danske Post Danmark A/S og svenske Posten AB. Formålet var at skabe en konkurrencedygtig aktør i en verden, hvor digitalisering og behov for grænseoverskridende kommunikations- og logistikløsninger hele tiden vokser. Sammenlagt har de to nationale postselskaber næsten 800 års erfaring i branchen og ikke mindst en stærk tilstedeværelse både globalt, regionalt og lokalt.

Post til hele Danmark

Den danske del af PostNord distribuerer breve, pakker, magasiner, og varer for private og erhvervskunder i hele Danmark og Norden. Vi servicerer 2,7 mio. husstande og 280.000 virksomheder alle årets 52 uger.

Befordringspligten er beskrevet i den individuelle tilladelse, som er udstedt af Trafik,- Bygge- og Boligstyrelsen, og den gælder for følgende forsendelser:

  • breve op til 2 kg
  • adresserede dag-, uge- og månedsblade o.lign. op til 2 kg
  • pakker med og uden omdeling op til 20 kg

Befordringspligten omfatter indsamling ved postkasser og postbetjeningssteder, sortering, transport og omdeling af forsendelserne.

Klik for at finde oplysninger om Post Danmarks brevkvalitet.

Danmarks stærkeste netværk

Med et tæt net af betjente udleveringssteder og selvbetjente pakkebokse tilbyder PostNord de danske forbrugere det stærkeste netværk af ind- og udleveringsteder. Det gør hverdagen lettere for både modtager- og afsenderkunder.

Det omfattende fysiske filialnet er tæt integreret med muligheden for at betjene sig selv alle døgnets 24 timer. Alle PostNords digitale tilbud er samlet i én app, der gør det muligt, at man som modtager hele tiden kan følge sin pakke og selv bestemme, hvor man vil have pakken leveret.

Eksperter i logistik

Med vores ekspertise og stærke distributionsnet skaber vi nye løsninger til fremtidens kommunikation, e-handel, distribution og logistik.

Vi tilbyder komplette logistikløsninger til vores erhvervskunders varelevering både i Norden og globalt. Med PostNord behøver man som virksomhed kun én leverandør til vareforsyning og til levering til slutkunder uafhængigt af hvor meget eller hvor tungt gods, der skal håndteres.

PostNord har en unik struktur og rækkevidde i regionen og har bl.a. en førende position som partner for de fleste netbutikker i de nordiske lande. Vores tilbud til vores erhvervskunder er baseret på indgående kundeindsigt og stærke logistikkompetencer. Det kombineres med stor tilgængelighed i form af Nordens største netværk af udleveringssteder og levering til alle adresser i Danmark og Sverige.