Spring navigation over og søg
Begrænset support til Internet Explorer. Du kan opleve problemer med flere af funktionerne, da Internet Explorer er forældet. For en bedre oplevelse og fuld funktionalitet, anbefaler vi, at du skifter over til Chrome, Edge, Firefox eller en lignende browser.

Grøn transport

Som Danmarks største distributør af pakker og breve skaber vi vægtige miljøfordele ved at optimere vores kapacitetsudnyttelse, bruge biobrændstoffer, investere i brændstofeffektive køretøjer og ved at øge brugen af el-køretøjer til distribution.

Bornholm er blevet grønnere

I 2021 foregik postomdelingen på Bornholm via vores 16 gamle dieselbiler. De biler er i dag skiftet ud med spritnye elbiler, hvilket betyder at al omdeling af pakker og breve på Bornholm nu er emissionsfrit. Elbiler vil i fremtiden fylde mere og mere i PostNords bilflåde.

PostNord har en målsætning om at have en emissionsfri last mile i 2027, samt et mål om at være helt fossilfri i 2030. Det kræver en strategi, hvor vi tør satse på ny teknologi, og er villige til at lave de ændringer der skal til – det er vi godt i gang med!

Siden 2011 har PostNord lavet forsøg med elbiler til omdeling af breve og pakker på Bornholm, men dengang var rækkevidden på elbiler endnu ikke tilstrækkelig. Teknologien har i mellemtiden udviklet sig med så store skridt, at rækkevidden i dag er så god, at vi nu for alvor kan begynde at udskifte de gamle dieselbiler, med mere bæredygtige elbiler.

Se video om elbilerne på Bornholm

Fossilfri biodiesel mindsker CO₂-udledningen med op til 90 pct.

I 2020 skiftede PostNord størstedelen af sine lastbiler over på en ny type diesel, der er fremstillet af animalske restprodukter i form af slagteriaffald. HVO Biodiesel sænker bilernes CO₂-udledning med op til 90 %, og skiftet gav det første år en konkret besparelse på ca. 10.000 ton CO₂.

10.000 ton CO₂ svarer nogenlunde til udledningen fra en lastbil, der kører 219 gange rundt om jorden ved ækvator. En lastbil, som kører på fossilbaseret diesel, tilfører atmosfæren 1.020 g CO₂ pr. kørt kilometer, mens det for en lastbil på biodiesel kun er 144 g CO₂.

Skiftet til biodiesel er en af de grønne løsninger, der kan ses med det samme i pakkernes klimaaftryk. Den positiv effekt på klimaet her og nu er noget af dét, der er brug for, mens de teknologiske muligheder bliver stadigt flere og mere tilgængelige.

Læs mere

Biogas på 10 nye lastbiler gør pakkerne grønnere

Fra efteråret 2021 leaser PostNord i Danmark 10 nye lastbiler, der skal køre på biogas. De vil reducere udledningen af CO₂ med ca. 850 ton CO₂ om året, når de kører med pakker mellem PostNords kunder, terminaler og distributionscentre på især Sjælland.

Satsningen med 10 lastbiler bliver en af de foreløbigt største i Danmark med biogas som drivmiddel for en enkelt virksomhed. Senere på året opfører PostNord sit eget biogas-tankanlæg i forbindelse med virksomhedens pakketerminal i Brøndby.

Læs mere

Nyt pallesystem øger lastbilernes fyldningsgrad og sparer CO₂

Et nyt pallesystem gør det muligt at stable paller i højden, så der kan opbevares og transporteres mere gods på mindre plads i lastbilerne. Det betyder færre lastbiler på vejene og en tilsvarende reduktion af CO₂ og luftforurening.

For hver ekstra palleplads i lastbilstraileren, der udnyttes, spares der 3 kg. CO₂ pr. 100 kørte kilometer. I lastbilerne er der plads til 33 enkeltstående paller, og ved at dobbeltstable pallerne og fylde lastbilerne helt op, sparer PostNord i Danmark ca. hver ottende godstransport.

En ny aftale med SpaceInvader, der står bag det smarte pallesystem, åbner op for yderligere CO₂-reduktioner i hele PostNord-koncernen. Når pallesystemet er fuldt implementeret, forventer PostNord en CO₂-reduktion på 12-13%.

Læs mere

 

Nyt system dobbeltstabler gods

Se, hvordan vi stabler gods, der ellers ikke er stabelbart, i denne lille film fra vores terminal i Køge.

Se videoen her

Læs mere om PostNords indsats for en bæredygtig fremtid