Spring navigation over og søg
Begrænset support til Internet Explorer. Du kan opleve problemer med flere af funktionerne, da Internet Explorer er forældet. For en bedre oplevelse og fuld funktionalitet, anbefaler vi, at du skifter over til Chrome, Edge, Firefox eller en lignende browser.

Grøn transport

Som Danmarks største distributør af pakker og breve skaber vi vægtige miljøfordele ved at optimere vores kapacitetsudnyttelse, bruge biobrændstoffer, investere i brændstofeffektive køretøjer og ved at øge brugen af el-køretøjer til distribution.

Udskiftning fra dieselbiler til elbiler i de største danske byer

PostNord har en ambition om en emissionsfri last mile i 2027, samt et mål om at være fossilfri i 2030. Vi arbejder derfor benhårdt på at mindske vores direkte CO2-udledning. Det betyder blandt andet, at vi er i fuld gang med at udskifte vores dieselbiler med elbiler. Allerede nu er hjemmeleveringen i store dele af København, Århus, Aalborg og Horsens emissionsfri, ligesom al hjemmelevering på Frederiksberg, Bornholm og Samsø er helt emissionsfri.

Læs mere om vores skifte fra diesel til el

Se video om elbilerne på Bornholm

Fossilfri biodiesel mindsker CO₂-udledningen med op til 90 pct.

I 2020 skiftede PostNord størstedelen af sine lastbiler over på en ny type diesel, der er fremstillet af animalske restprodukter i form af slagteriaffald. HVO Biodiesel sænker bilernes CO₂-udledning med op til 90 %, og skiftet gav det første år en konkret besparelse på ca. 10.000 ton CO₂.

10.000 ton CO₂ svarer nogenlunde til udledningen fra en lastbil, der kører 219 gange rundt om jorden ved ækvator. En lastbil, som kører på fossilbaseret diesel, tilfører atmosfæren 1.020 g CO₂ pr. kørt kilometer, mens det for en lastbil på biodiesel kun er 144 g CO₂.

Skiftet til biodiesel er en af de grønne løsninger, der kan ses med det samme i pakkernes klimaaftryk. Den positiv effekt på klimaet her og nu er noget af dét, der er brug for, mens de teknologiske muligheder bliver stadigt flere og mere tilgængelige.

Læs mere

Biogas på 10 nye lastbiler gør pakkerne grønnere

Fra efteråret 2021 leaser PostNord i Danmark 10 nye lastbiler, der skal køre på biogas. De vil reducere udledningen af CO₂ med ca. 850 ton CO₂ om året, når de kører med pakker mellem PostNords kunder, terminaler og distributionscentre på især Sjælland.

Satsningen med 10 lastbiler bliver en af de foreløbigt største i Danmark med biogas som drivmiddel for en enkelt virksomhed. Senere på året opfører PostNord sit eget biogas-tankanlæg i forbindelse med virksomhedens pakketerminal i Brøndby.

Læs mere

Læs mere om PostNords indsats for en bæredygtig fremtid