Grøn omtanke

En grønnere forsyningskæde kræver, at vi hjælpes ad i alle led, og at der er efterspørgsel på grønne løsninger. Vi arbejder konstant på at mindske vores miljøbelastning, og som kunde kan man være med til at sikre en grønnere fremtid ved fx at bruge genanvendelig emballage eller købe de CO2-kompenserede Pakker med omtanke.

Pakker med omtanke er klimakompenserede pakker

’Pakker med omtanke’ er et klimabidrag, din virksomhed kan vælge, når I sender pakker med PostNord. Bidraget kompenserer for den mængde CO₂, som en pakke i gennemsnit udleder, når pakker sendes med PostNord i Norden. PostNord yder et tilsvarende bidrag.

Alle klimabidrag til ’Pakker med omtanke’ går ubeskåret til at genoprette en tidligere højmose i Nordjylland, som Den Danske Naturfond (DDNF) står for. Ved at hæve mosens vandstand til dens naturlige niveau, mindskes udledningen af drivhusgasser, der i stedet bindes i jorden, og områdets vilde dyr og planter får flere levesteder.

Når genopretningen er på plads primo 2022, vil der blive udledt ca. 1.750 tons CO2 mindre om året.

Når I, som virksomhed, sender ’Pakker med omtanke’, kan I sætte et logo på jeres pakker for at vise jeres kunder, at der er tale om en CO₂-kompenseret pakke, og at de handler klimabevidst.

Læs mere om Pakker med omtanke og projektet

Læs mere om PostNords indsats for en bæredygtig fremtid