Grøn inspiration

I vores produktionsfaciliteter som fx pakketerminalerne arbejder vi hele tiden på at minimere vores energiforbrug, genbruge affald og optimere måden, vi bruger vores kapacitet på. For at nå vores mål om at være fossilfri i 2030 udbyder vi en bred vifte af tilbud, der gør det lettere for vores kunder at vælge grønnere logistik.

Målrettet affaldshåndtering påvirker klimaet mindre

PostNord har indgået en aftale med Stena Recycling om intelligent indsamling og håndtering af affald. Det vil øge genanvendelsesgraden af de forskellige typer affald fra vores produktionsprocesser, som især er pap og plast, og skabe mindre restaffald, der går til spilde.

Som en del af den nye affaldshåndtering indgår smarte og tidssvarende affaldscontainere, der automatisk giver besked, når de snart skal tømmes. Det sikrer, at vi kun får tømt dem, når de reelt er fulde, og det giver færre kørsler og tilsvarende lavere klimabelastning.

Det affald, der sendes til genanvendelse, forædles til nye råvarer og bruges derefter til fremstilling af nye produkter. På sigt vil vi kunne se, hvor relativt meget mindre CO2 vi udleder med de genanvendte mængder i forhold til, hvis de var blevet restaffald. Første skridt er dog at få analyseret det eksisterende materiel og behov lokalt, så vi kan skræddersy løsninger, der er nemme at bruge, så genanvendelsesgraden kommer helt i top.

Læs mere om PostNords indsats for en bæredygtig fremtid