Arbejdsmiljø

PostNord skal være en virksomhed med et sundt, sikkert og udviklende arbejdsmiljø

Politik for sundhed og arbejdsmiljø

PostNord har en politik for sundhed og arbejdsmiljø. Politikken beskriver de overordnede rammer for arbejdet med et helhedsorienteret og fremmende arbejde inden for sundhed og arbejdsmiljø. Som udgangspunktet tager PostNords arbejde med sundheds- og arbejdsmiljø tager afsæt i politikken som fremgår af PostNords Code of conduct (pdf).

Efterlevelse af gældende lovgivning samt styrkelse af samarbejdet om at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø med et sundhedsfremmende perspektiv, sikres gennem fokus på medarbejdernes trivsel.

Der gennemføres årlige trivselsmålinger, ligesom vi løbende evaluerer vores indsatser og resultater - med det formål, at vi løbende forbedrer os.

Sidst opdateret november 2020