Spring til indhold Gå til hovednavigation Gå til sprogvælgeren

Arbejdsmiljø

PostNord skal være en virksomhed med et sundt, sikkert og udviklende arbejdsmiljø

Politik for sundhed og arbejdsmiljø

PostNord har en politik for sundhed og arbejdsmiljø. Politikken beskriver de overordnede rammer for arbejdet med et helhedsorienteret og fremmende arbejde inden for sundhed og arbejdsmiljø. Som udgangspunktet tager PostNords arbejde med sundheds- og arbejdsmiljø tager afsæt i politikken som fremgår af PostNords Code of Conduct.

Efterlevelse af gældende lovgivning og styrke samarbejdet om at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø med et sundhedsfremmende perspektiv er derfor også, at vi har fokus på medarbejdernes trivsel.

Der gennemføres derfor også årlige trivselsmålinger ligesom vi løbende evaluerer vores indsatser og resultater - med det formål at vi løbende forbedre os.

.