Spring til indhold Gå til hovednavigation Gå til sprogvælgeren
Om os Om os
Om os

Vi er PostNord

PostNord er den førende leverandør af kommunikations- og logistikløsninger til, fra og inden for Norden. Vi sikrer postservicen til private og virksomheder i Sverige og Danmark og er aktiv i alle de nordiske lande som logistik- og godsdistributør.

Få job hos PostNord

Find job

Ønsker du at søge job hos PostNord eller læse mere om dine karrieremuligheder. Så er det her, at du begynder med et klik.

Pressekontakt, nyheder og fotoarkiv

Presse

Find pressekontakt, nyheder og fotoarkiv

Kvalitet

Kvalitet

Find resultaterne af vores kvalitetsundersøgelser, som gennemføres af det uafhængige konsulentfirma Quotas GmbH.

Finansiel information

Finansiel information

Post Danmark skal i henhold til det af Transportministeriet udstedte regnskabsreglement offentliggøre produktøkonomiopgørelser i aggregeret form.

PostNord er en ansvarlig virksomhed

CSR

Det overordnede mål for vores bæredygtighedsarbejde er at skabe langsigtet værdi for vores kunder, ejere og øvrige interessenter og sikre, at koncernens samfundsforpligtelser overholdes.

Få adgang til designmanual og download logoer

Design

Her kan du downloade PostNord logoer.

Vi sponserer sport i Danmark

Sponsorater

Vi sponserer sport i Danmark og har desuden et årligt samarbejde med en humanitær organisation.

PostNord i Danmark

PostNord i Danmark

PostNord-koncernen, PostNord AB, er ejet af den danske og svenske stat i fællesskab og er i Danmark reguleret af Lov om Post Danmark A/S, som hører under Transport-, Bygnings- og Boligministeriet.

.