Spring navigation over og søg
Begrænset support til Internet Explorer. Du kan opleve problemer med flere af funktionerne, da Internet Explorer er forældet. For en bedre oplevelse og fuld funktionalitet, anbefaler vi, at du skifter over til Chrome, Edge, Firefox eller en lignende browser. Öppna i Microsoft Edge

Om hjemmesiden

Denne hjemmeside ejes af PostNord og ethvert indhold på hjemmesiden er PostNords ejendom.

​Denne hjemmeside ejes af PostNord og ethvert indhold på hjemmesiden er vores ejendom.

Hjemmesiden indeholder ophavsretligt beskyttet materiale og andet materiale beskyttet af andre immaterielle rettigheder. Benyttelse af hjemmesiden skal ske i overensstemmelse med de rettigheder, som lovgivningen giver. Enhver anden benyttelse kræver forudgående skriftlig tilladelse fra PostNord.

Informationer gengivet på denne hjemmeside er kun tænkt som generel information. Informationer er forsøgt gengivet så præcist og opdateret som muligt, men PostNord giver ingen garantier for, at indholdet er komplet, nøjagtigt gengivet, fuldstændig opdateret, eller at gengivelse ikke er sket i strid med tredjemands rettigheder.

PostNord fralægger sig ethvert ansvar for adgangen til eller indholdet af tredjemands hjemmesider i det omfang, der kan linkes hertil fra hjemmesiden. Linking til hjemmesiden skal ske på en loyal måde og i overensstemmelse med gældende dansk ret.

PostNord er ikke ansvarlig for skader eller tab af nogen art, direkte eller indirekte, opstået ved adgang til eller brug af indholdet fra denne hjemmeside, herunder virus.

PostNord modtager gerne kommentarer og oplysninger om fejl, unøjagtigheder og andet om eller på denne hjemmeside, idet sådanne kommentarer og oplysninger tilhører og kan benyttes af PostNord uden begrænsninger.

Brugen af denne hjemmeside og tvister, der måtte opstå i forbindelse med hjemmesiden, skal afgøres af en dansk domstol efter dansk ret.