Spring til indhold Gå til hovednavigation Gå til sprogvælgeren

Vi anvender cookies til at få hjemmesiden til at fungere og at lave statistik som vi kan bruge til at forbedre hjemmesidens indhold. Du accepterer brugen af cookies ved at lukke boksen eller klikke videre. Lær mere om cookies

Diverse spørgsmål

Står huset tomt? Er det så muligt at undgå at modtage reklamer?

Du tilmelder adressen. Og det gør du på følgende måde:

  1. vælger "Til- og afmeld/ændre"
  2. udfylder formularen med dit navn og din adresse,så vi ved, at det er dig, der ønsker "Nej tak til reklamer"
  3. du vælger afkrydsningsfeltet "Ønsker du at tilmelde en anden adresse (fritidsbolig, bolig, der midlertidig ikke bebos eller bolig u. bopælspligt)
  4. du udfylder den del af formularen, der handler om "den anden adresse"
  5. modtager et mærke efter 3-4 dage
  6. du vil kunne modtage reklamer i op til 2 uger efter, at du har tilmeldt "Nej tak"

Hvorfor skal jeg tilmelde mig en ordning for at slippe for reklamer? Kan jeg ikke bare sætte et skilt op på brevkassen?

Din tilmelding betyder, at afsenderne kan få besked om, hvor mange reklamer der skal alt i alt skal omdeles. Dermed kan en rute tilrettelægges, så omdelerne kun har det antal reklamer med, der skal bruges. Det sparer miljøet for et spild, og det gavner omdelernes arbejdsmiljø.

Vi administrerer ordningerne for hele branchen og er forpligtet til at give andre distributører information om, hvilken ordning din adresse er tilmeldt. Det sikrer, at alle omdelere retter sig efter dit ønske.

Hvordan tilmelder jeg mig "nej tak"-ordningerne?

Både privat- og erhvervskunder tilmelder sig her på siden.

Når din tilmelding er registreret, sender vi et mærke til dig, som viser, at du er tilmeldt "Reklamer - Nej tak" eller "Reklamer og gratis aviser - Nej tak".

Du skal være opmærksom på, at der kan gå op til 2 uger fra tilmeldingen, før omdelingen af adresseløse forsendelser ophører. Vi og andre distributører skal bruge tid på at gennemføre tilmeldingen.

Hvor skal mærket sidde?

Mærket skal sidde højst 10 cm fra brevindkastet eller på din brevkasse, og det skal være synligt for omdelerne af adresseløse forsendelser.

Tilmeldingen gælder kun for to år ad gangen. Hvorfor?

De to "nej tak"-ordninger fastlægges for en bestemt periode ad gangen. En tilmelding gælder kun i den fastlagte periode, uanset hvor lang tid din adresse har været tilmeldt ordningen.

Du får tilsendt nye selvklæbende mærker ved begyndelsen af en ny periode. Du skal så fjerne det gamle mærke og sætte det nye op. På den måde sikres det, at databasen er fuldt opdateret og svarer til dine ønsker.

Hvorfor kan jeg ikke slippe helt for at få adresseløse forsendelser i min brevkasse?

Alle afsendere og distributører skal respektere dit "nej tak". Men der er nogle typer af forsendelser, der er holdt ude af ordningen, fordi de ikke er omfattet af Markedsføringsloven. Det er fx information fra stat, regioner og kommuner. Det samme gælder for materiale fra politiske partier, velgørende organisationer og kirkeblade. Desuden modtager du information af almen samfundsmæssig interesse, fx fra vandværket, hvis det lukker for vandet i periode.

Hvor kan jeg klage, hvis jeg får reklamer i min brevkasse, selv om jeg er tilmeldt "nej tak"?

Ønsker du at klage, skal det ske til distributøren af de adresseløse forsendelser. Hvis du ikke ved, hvilken distributør der har omdelt, kan du sende din klage til enten FK Distribution eller os, som er to af de største distributører. Er klagen ikke sendt til den rigtige distributør, bliver den videresendt til den rette. Husk at oplyse din adresse og gerne, hvilke reklamer du har modtaget samt hvornår du har modtaget dem.

Her er kontaktadresser:

FK Distribution
Bredebjergvej 6
2630 Taastrup

Tlf. 43 43 99 00

www.fk.dk(via hjemmesiden kan du klage eller spørge elektronisk)

PostNord
Carsten Niebuhrs Gade 4
1577 København V
Tlf. 70 70 70 30