Få dine breve og pakker screenet for at skabe tryghed i modtagelsen
Erhverv

Sikkerhedsscreening

Sikkerhedsscreening af breve og pakker til din virksomhed.

Trusselsbilledet er de senere år ændret og forhøjet i Danmark - en række danske virksomheder har været udsat for konkrete trusler, og der har også været flere tilfælde af mere harmløse aktioner som fx pulverbreve.

Sikkerhedsscreening er screening af alle dine breve og pakker, før de bliver leveret til virksomheden.

Sikkerhedsscreening er en god ide at overveje, for:

  • screeningen skaber tryghed hos de medarbejdere, der modtager virksomhedens post, samt i hele organisationen
  • screeningen begrænser virksomhedens risiko for at lide økonomiske tab

 

Kontakt os allerede i dag

Send en mail til Kundeservice Erhverv eller ring på 70 11 12 30.