afhentning af post

Fuldmagt

Afhentning af pakker og breve på posthuset.

Hvis du har modtaget en sms eller en e-mail-advisering om, at der ligger et brev eller en pakke til dig på posthuset, skal du fremvise sms’en eller e-mail-adviseringen og medbringe legitimation, som du kan vise ved afhentning. Hvis du videresender en sms eller e-mail-advisering, sidestilles dette med, at du har givet fuldmagt til vedkommende til at hente forsendelsen. Husk at vedkommende skal medbringe sin egen legitimation. Dette gælder også samlevere og familiemedlemmer.

Hvis du har modtaget en anmeldelse/et brev om, at der ligger en pakke eller brev til dig på posthuset, skal du medbringe både anmeldelsen/brevet og legitimation for at få forsendelsen udleveret. Hvis en anden skal hente brevet eller pakken for dig, skal du skrive en fuldmagt*) til vedkommende. Husk at personen skal medbringe sin egen legitimation. Dette gælder også samlevere og familiemedlemmer.

*) Hvis der ikke er trykt en fuldmagt på bagsiden af anmeldelsen/brevet, skal du medbringe en fuldmagt.

Eksempel på indhold i en fuldmagt

Undertegnede [dit navn] giver hermed [navn på den du giver fuldmagt til] fuldmagt til, at hente den til mig ankomne forsendelse [fra: afsender, pakkenummer e.l.].
[Dato og din underskrift]

 

Hent beskrivelse af Fuldmagt og gyldigt ID.