Spring til indhold Gå til hovednavigation Gå til sprogvælgeren
Privat flytning

Værge

Hvad skal du som familie eller værge gøre ved en umyndig persons flytning.

Du skal som familie eller værge, have en værgebeskikkelse fra Statsforvaltningen, for at flytte en umyndig persons post.

Adresseændring kan ske via PostNord kontaktformular. Vælg Flytning (Særlige adresseændringer) og dernæst Værge i kontaktformularen.

Du kan også sende et brev til:

PostNord
Kundeservice
Privat Support
Oliefabriksvej 49
2770 Kastrup

.