Spring navigation over og søg
Begrænset support til Internet Explorer. Du kan opleve problemer med flere af funktionerne, da Internet Explorer er forældet. For en bedre oplevelse og fuld funktionalitet, anbefaler vi, at du skifter over til Chrome, Edge, Firefox eller en lignende browser.
Privat

Flytning

Når du flytter, skal du melde adresseændring via borger.dk.

Midlertidig adresseændring ikke længere en mulighed

Det er desværre ikke længere muligt at melde midlertidig adresseændring og automatisk få videresendt sin post fra sin adresse. Du kan dog stadig modtage post på en anden adresse. Du skal blot sørge for, at posten er adresseret direkte til den adresse, du gerne vil modtage den på.

Ændringen skyldes, at vi som led i omstillingen af PostNord fremover kun bruger oplysninger om adresser og adresseændringer fra CPR-registeret, der er det officielle register i Danmark.

Flytning i Danmark

Når du flytter, skal du melde dette til Folkeregisteret. Dette kan ske via borger.dk.

PostNord modtager herefter automatisk besked om flytningen, og du behøver ikke at gøre mere.

Når du har meldt flytning, bliver breve, blade og magasiner automatisk eftersendt til din nye adresse de første 6 måneder.

Dog eftersender PostNord ikke pakker. De bliver returneret til afsenderen.

Flytning til udlandet

Flytter du til udlandet, kan du anmode PostNord om at få din post eftersendt til den nye adresse de første 6 måneder. Vi eftersender ikke aviser, blade, magasiner og pakker til udlandet.

Du kan anmode om eftersendelse til udlandet via PostNord’s kontaktformular. Og husk at  melde flytning via borger.dk.

 

Vil du frabede dig videregivelse af adresseinformationer til andre distributionsselskaber? 

Vi er forpligtet til at give andre registrerede postvirksomheder (distributionsselskaber) adgang til at få oplysninger om flytninger.

Besked til PostNord

Hvis du ønsker, at PostNord ikke videregiver din adresse til andre distributionsselskaber, skal du give besked til PostNord via vores kontaktformular.

Du skal være opmærksom på, at vi er forpligtet til at give oplysning om din adresse, hvis en kommunalbestyrelse beder om det. Det fremgår af CPR-lovens paragraf 10, stk. 2.

Navne- og adressebeskyttelse på borger.dk

Hvis du ønsker at få navne- og adressebeskyttelse, skal du henvende dig på borger.dk. Du kan læse mere ved at klikke her.

 

Vil du bestille eftersendelse af post ved et dødsfald?

I tilfælde af dødsfald kan der være behov for at få eftersendt afdødes post.

Ved forespørgsel om eftersendelse af afdødes post skal du medsende skifteretsattest samt fuldmagt fra eventuelle øvrige arvinger.

Send forespørgsel om eftersendelse af afdødes post via vores kontaktformular. Vælg Flytning (Særlige adresseændringer) i kontaktformularen.

 

Er du blevet genhuset af fx kommunen?

Du udfylder vores kontaktformular. Du skal vedhæfte kopi af gyldigt billede id fx pas eller kørekort. Og kopi af kontrakten til genhusning/brev fra udlejeren.

 

Videresendelse af post i forbindelse med værnepligt, hospital- eller fængselsophold?

Har du i en periode brug for at få din post sendt til en anden adresse end din folkeregisteradresse? Så kan du give dine afsendere besked, eller f.eks. aftale med nogen på din folkeregisteradresse om, at de videresender din post i perioden.

Du har også mulighed for at ændre din adresse for en kort periode. Det gør du ved at benytte PostNord kontaktformular.

Hvad skal du som familie eller værge gøre ved en umyndig persons flytning?

Du skal som familie eller værge, have en værgebeskikkelse fra Statsforvaltningen, for at flytte en umyndig persons post. Adresseændring kan ske via PostNord kontaktformular.