Spring til indhold Gå til hovednavigation Gå til sprogvælgeren
Told Forsendelser til og fra Storbritannien

Information om told fra PostNord i forbindelse med Brexit

Det forventes, at Storbritannien forlader den europæiske union, EU den 31. oktober 2019. Den forventede udtrædelse af toldunionen medfører væsentlige ændringer i forbindelse med pakke- og logistiktransport til og fra Storbritannien.

Det vides endnu ikke, om der ved udtrædelsen vil foreligge en udtrædelsesaftale mellem Storbritannien og EU. PostNord arbejder på at skabe en så gnidningsløs overgang som muligt for vores kunder i Danmark, Sverige og Finland – uanset udfaldet af forhandlingerne. PostNord samarbejder bl.a. med Royal Mail og DPD og sikrer ekstra bemanding til toldbehandling i Arlanda, Malmö, Örebro, København og Kolding.

Hvis det ender med en "blød" Brexit, dvs. med en udtrædelsesaftale, vil der være aftalt overgangsbestemmelser for handlen mellem EU og Storbritannien. Overgangsbestemmelserne betyder, at handlen fortsætter som hidtil til og med den 31. december 2020.

Hvis der ikke indgås en udtrædelsesaftale, er der derimod tale om en såkaldt "hård" Brexit, som får betydning både for moms og told. I så fald vil håndteringen af gods og handel mellem EU og Storbritannien kræve ændrede procedurer og nye afgifter. Det kan blive nødvendigt at forhåndsanmelde gods, der kan blive forlangt forskellige former for tilladelse fra toldmyndighederne – f.eks. til aktiv eller passiv forædling – og der kan komme til at gælde andre regler for sikkerhed og beskyttelse i forbindelse med eksport. Der vil blive forlangt tolddeklarationer fra afsenderen ved både import og eksport. Der kan som følge af ufuldstændig toldklarering eventuelt forekomme ventetid ved grænserne.

Yderligere oplysninger om forberedelserne fås hos toldmyndighederne:

Den danske toldstyrelses information om Brexit

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål om PostNords processer og toldprocedurer i forbindelse med Brexit, er du velkommen til at kontakte vores kundeservice.

Eksport til Storbritannien

For erhvervskunder der påtænker at sende forsendelser til England – ring 70 11 12 30.

Import fra Storbritannien

For spørgsmål vedrørende import fra England – kontakt os på 70 21 80 71.