Spring til indhold Gå til hovednavigation Gå til sprogvælgeren
Erhverv/Brexit

"Hård" Brexit

Her har vi samlet informationer om, hvad du skal være opmærksom på som eksport-virksomhed, hvis Storbritannien træder ud af EU uden en aftale.

Eksport

Her har vi samlet informationer om, hvad du skal være opmærksom på som eksport-virksomhed, hvis Storbritannien træder ud af EU uden en aftale.

Pakker

Fortoldning

Hvis Storbritannien udtræder af toldunionen, vil det betyde, at alle pakker skal toldbehandles, på samme vis som pakker til fx Norge og Schweiz. Pakker til Storbritannien vil blive pålagt et tillæg for fortoldning i Storbritannien, og I vil som afsender skulle betale for fortoldningsgebyrer i forbindelse med eksport ud af EU. Modtageren i Storbritannien vil kun skulle betale for eventuel told, moms og afgifter.

Klik og find prislisten for "Pakker fra aftalekunder til Danmark og udlandet

Begrænsning af pakkeprodukter

Ved en hård Brexit, vil PostNord i en overgangsperiode kun have mulighed for at tilbyde MyPack Home og PostNord Parcel til Storbritannien. Det betyder at vi ikke kan tilbyde produkter som MyPack Collect, PostNord Retur Drop Off og PostNord Pickup Request. Vi gør alt, hvad vi kan for, at denne periode skal blive så kort som mulig.

Risiko for forsinkelse og returnering af pakker

Der er tale om en stor og krævende omstilling for alle parter, derfor er det vigtigt, at alle fysiske tolddokumenter og elektroniske told-filer er korrekte. På den måde kan vi minimere risikoen for forsinkelser og forhindre at pakker bliver sendt retur til afsender.

Vær særligt opmærksom på:

  • det er obligatorisk at oplyse sms-nummer og e-mailadresse, som modtageren kan kontaktes på. Bl.a. for at kunne opkræve af moms og told
  • det er vigtigt, at du sender korrekte tolddokumenter og elektroniske tolddate til os. Der skal sendes tolddokumenter og elektroniske told-data til PostNord fra og med en uge inden en eventuel udtræden sker. Klik og se hvilken type tolddokumentation der kræves til et ikke-EU-land
  • for at kunne foretage en korrekt tredjelandsudførsel, kræves et EORI-nummer, for at man kan eksportere sine varer. Der kan ansøges om et EORI-nummer hos Erhvervsstyrelsen. Erhvervsmodtagere i Storbritannien skal også have et EORI-nummer, hvilket modtageren kan ansøge om hos de britiske skattemyndigheder. Læs mere på gov.uk
  • sælger du varer under en værdi af 135 £ til modtagere i Storbritannien, skal du ansøge om en momskonto (SPRN) hos den engelske skattemyndighed. SPRN-nummeret skal altid oplyses på handelsfakturaen og i de elektroniske told-data, da moms på varer under en værdi af 135 £ skal betales af afsenderen. Læs mere på gov.uk/guidance
  • hvis modtageren af en pakke skal betale told og moms i Storbritannien, varsles modtageren via SMS eller e-mail. Modtageren har så 3 dage til at betale, ellers vil pakken blive returneret til afsenderen i Danmark

Læs mere om elektroniske tolddata her

Breve

Forsendelser, som indeholder dokumenter, kan sendes som sædvanligt. Når der sendes større forsendelser, der ser ud til at kunne indeholde varer, anbefaler vi, at forsendelserne påsættes CN22 tolddeklaration med angivelse af, at forsendelsen indeholder dokumenter.

Forsendelser, der indeholder en vare skal udstyres med en udfyldt tolddeklaration. Du skal anvende CN22, hvis værdien er under 300 SDR, og CN23 hvis der er flere varer eller værdien er over 300 SDR. Tolddeklarationen kan udfyldes direkte i PostNords label system eller Pacsoft Online, og kommer automatisk ud på forsendelsens label, ligesom når du sender forsendelser til Norge eller USA.

Modtageren betaler for opkrævet moms og eventuelt toldgebyr.

Tillægget på PostNord Tracked er i dag momsbelagt. Hvis Storbritannien forlader EU, så bortfalder moms på dette tillæg.

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål om PostNords processer og toldprocedurer i forbindelse med Brexit, er du velkommen til at kontakte vores kundeservice.

Eksport

Handler dine spørgsmål om eksport til Storbritannien, så ring til os på tlf. 70 11 12 30.

Import ved ”hård” Brexit

Hvis Storbritannien forlader EU, opkræves der told, moms m.v. på forsendelser i henhold til de regler, der gælder for import fra andre ikke-EU lande.

Hvis varens værdi er over 80 kr. pålægges moms og toldgebyr. Koster varen mere end 1.150 kr. opkræves der også told. Gaver til privatpersoner kan have en værdi op til 360 kr.

Klik og find flere informationer på Spørgsmål og svar om told ved import

Har du spørgsmål om import fra Storbritannien, så ring til os på tlf. 70 21 80 71.

Yderligere oplysninger om forberedelserne fås hos: