Betingelser for at deltage

Fase2_Postnord_Hverdagens_Helte_betingelser.jpg

Sådan deltager du 

Konkurrencen løber fra den 1. marts 2021 til og med den 14. april 2021, hvor vinderne offentliggøres. 

På siden www.postnord.dk/kampagne/hverdagens-helte har du i perioden fra den 1. marts til den 19. marts 2021, kunnet nominere den person, du syntes, skulle kåres som hverdagshelt.

Du skal oplyse følgende om den person, du ønsker at nominere: 

  • For- og efternavn på den nominerede
  • Dit eget for- og efternavn, samt dine egne kontaktoplysninger (telefonnummer og mailadresse)
  • I hvilken af de fem regioner (Nordjylland, Midtjylland, Syddanmark, Sjælland og Hovedstaden) den nominerede bor.
  • En kort begrundelse for, hvorfor det lige netop er den person, der skal kåres som en hverdagshelt og dermed få sit portræt på et frimærke. 

Udvælgelse af vindere

Der vælges fem vindere.

Udvælgelsen af de fem vindere sker i tre runder:

  1. En intern komite bestående af repræsentanter fra PostNord og Falck udvælger 5 kandidater fra hver region blandt alle de indkomne nomineringer. De 5 x 5 kandidater går alle videre til runde 2. Når de 5 x 5 kandidater er fundet, vil de personer, der har nomineret dem, blive kontaktet. Dette sker umiddelbart efter, at nomineringsperioden er slut. Hvis en nomineret går videre til runde 2, får vi brug for et billede af den nominerede samt et samtykke fra vedkommende til, at vi må bruge navn og billede i det videre forløb. PostNord og Falck indhenter selv samtykke fra den nominerede.
  2. De 5 x 5 kandidater, der i runde 1 blev udvalgt af den interne jury, præsenteres på http://postnord.dk/hverdagens-helte. Her har alle mulighed for at stemme på deres favoritter. Der åbnes for afstemningen den 23. marts 2021 kl 12.00, og der vil være åbent frem til den 4. april 2021 kl 12.00. Der kan kun afgives stemme en gang. De 2 kandidater, der i hver region får flest stemmer, går videre til finalen, runde 3.
  3. En jury bestående af fodboldspiller Nadia Nadim, livsstilsekspert Anne Glad, journalist Mads Steffensen, administrerende direktør i Falck Jakob Riis og administrerende direktør i PostNord Danmark Peter Kjær Jensen udvælger de endelige fem vindere.

Vinderne får direkte besked senest den 9. april 2021 og offentliggøres senest den 14. april 2021. Hvis vi kontakter dig og ikke hører fra dig inden den 12. april 2021 kl. 15, udpeges en anden vinder.

Efter samtykke fra vinderne forbeholder PostNord og Falck sig ret til at offentliggøre navne på vinderne på PostNord i Danmarks og Falcks facebook-sider samt andre steder, hvor det måtte være relevant; fx pressemeddelelse og offentlige nyhedsmedier.

Frimærkerne med vinderne udgives den 16. september 2021.

Vinderne hyldes ved et arrangement på Egeskov Slot den 29. maj 2021. Der tages forbehold for evt. aflysning eller ændring af dato p.g.a. covid 19 restriktioner.

Krav til deltagelse

For at nominere en person skal du være min. 18 år og bosat i Danmark. Den nominerede må gerne være under 18 år, men skal også bo i Danmark. Hvis den nominerede er under 18 år, kræver det samtykke fra forældre/værge.

Hvad er en hverdagshelt

En hverdagshelt er en person, der med overskud, hjælpsomhed og vilje er med til at gøre en forskel i andre menneskers liv.  En hverdagshelt er også den, der træder frem, går forrest, viser omsorg og hjælper deres medmennesker.  En hverdagshelt hjælper naboen med indkøb ved sygdom, besøger en enlig ældre medborger og sikrer socialt nærvær, er frivillig i den lokale idrætsforening, som ikke ville eksistere uden hans/hendes indsats, viser vejen for børn og unge fx ift. at passe på miljøet. En hverdagshelt kan også være en person, der har gjort en særlig indsats ved en ulykke, ildebrand mm.

I den endelige udvælgelse lægges i alle runder vægt på, at personen har gjort en ekstra indsats og gjort en forskel i andre menneskers liv. 

Præmie  

De 5 vindere bliver hver portrætteret af en af Danmarks dygtigste tegnere, Thomas Thorhauge, kendt som illustrator ved avisen Politiken. Portrættet bliver omsat til et nationalt dansk frimærke med portoværdi på 11 kr.  

Vinderne modtager hver et unikt værk bestående af et forstørret frimærke med deres portræt, indrammet og signeret af tegneren. Vinderne modtager hver 50 frimærker med den nye serie. Værdi af værk + frimærker ca. 4.000 kr., samt en rundvisning på Egeskov Slot og Falck Museet med tilhørende frokost for fire personer til en samlet værdi af 1.600 kr. 

Hvis din kandidat vinder: 

Hvis den person, du har nomineret, vinder, vil du modtage 50 frimærker til en værdi af 550 kr., samt en rundvisning på Egeskov Slot og Falck Museet med tilhørende frokost for fire personer til en samlet værdi af 1.600 kr. Hvis der er flere, der har nomineret samme person, er det den der først har nomineret vedkommende, der modtager præmien. 

Præmien kan ikke ombyttes til kontanter. 

PostNord og Falck betaler afgift af præmien. 

Rettigheder 

Rettighederne til de portrætfotos, der tages af de vindende helte, tilhører PostNord. PostNord kan derfor frit og tidsubegrænset anvende billederne kommercielt på alle platforme (SoMe, pressemateriale, nyhedsbreve, www mm) såvel internt som eksternt både nationalt og internationalt.

Brug af persondata  

De oplysninger, du afgiver i forbindelse med konkurrencen, vil udelukkende blive eksporteret fra og behandlet uden for mediet i forbindelse med kontakt til vinderne. Behandlingen vil ske på baggrund af PostNord og Falcks legitime interesse i afvikling af konkurrencen.

Øvrigt

Medarbejdere i Falck- og PostNord-koncernerne og disses husstande må ikke deltage i konkurrencen. 

PostNord og Falck forbeholder sig til enhver tid retten til eventuelt at tilpasse betingelser for konkurrencen. 

PostNord og Falck forbeholder sig retten til at blokere/slette indhold og billeder, der krænker tredjemandsrettigheder, samt at stoppe konkurrencen uden varsel. Ved mistanke om snyd forbeholder Falck og PostNord sig ret til at ekskludere deltagere uden varsel.

Facebook og Instagram er ikke involveret i konkurrencen, hverken i form af administration, sponsorat eller på anden vis.

Konkurrencen udbydes som et samarbejde mellem Falck Danmark A/S, Sydhavnsgade 18, 2450 København SV og PostNord A/S, Hedegaardsvej 88, 2300 København S.