Spring navigation over og søg
Begrænset support til Internet Explorer. Du kan opleve problemer med flere af funktionerne, da Internet Explorer er forældet. For en bedre oplevelse og fuld funktionalitet, anbefaler vi, at du skifter over til Chrome, Edge, Firefox eller en lignende browser.

Praktik når du eksporterer varer uden for EU

Her finder du relevante informationer, når du sender pakke- og godprodukter til lande uden for EU's toldunion .

Told når du eksporterer

Når du sender forsendelser til lande uden for EU's toldunion, skal indholdet fortoldes. Det gælder også forsendelser til Færøerne og Grønland.

Når der sendes varer til udlandet, skal der udfyldes en udførselsangivelse.

Der er forskellige former for tolddokumentation som skal udfyldes afhængig af, hvilken type forsendelse der er tale om.

Derudover er der en obligatorisk mærkning og en følgeseddel, der skal vedlægges din forsendelse.

Herunder finder du informationer og den tilhørende dokumentation.

VOEC-ordningen ved pakker til Norge

Sender du single kolli forsendelser til Norge, kan det være en god idé at blive registeret i Norge på VOEC-ordningen hos de norske toldmyndigheder. Dette vil gøre det nemt for dine kunder i Norge at modtage dine pakker, da du allerede i din webshop opkræver momsbeløbet og afregner med de norske toldmyndigheder. Se mere her.

Storbritannien efter Brexit

Hvad betyder Brexit for din virksomhed?

Hvis din virksomhed skal handle med Storbritannien, skal du følge de generelle regler for handel med lande uden for EU (tredjelande). Det får stor betydning for din virksomheds told-, skatte-, afgifts- og momsforhold og kan kræve forberedelser, inden du sender eller modtager varer til eller fra Storbritannien.

Produktudbud

Vi tilbyder et begrænset produktudbud til Storbritannien. Vi arbejder på at gøre denne periode korest mulig.

Pakkeprodukter som ikke kan sendes til/fra Storbritannien efter Brexit:

 • MyPack Collect
 • Return Drop Off
 • Pickup Request
 • Pakker til Guernsey og Jersey
 • Pakker til Isle of Man

Modtager vi de ovenstående produkter i vores flow, vil de blive returneret til afsender.

Forsendelser, som fortsat kan sendes til/fra Storbritannien efter Brexit:

 • MyPack Home og PostNord
 • PostNord Tracked og PostNord Untracked

Vær særligt opmærksom på dette

Det er obligatorisk at oplyse modtagers sms-nummer og e-mailadresse på forsendelser til Storbritannien. DPD UK bruger informationerne til at give modtager besked om evt. momsopkrævning. Pakker, der mangler mobilnummer og e-mailadresse returneres til afsender.

Det er vigtigt, at du sender korrekte tolddokumenter og elektroniske tolddata til os. Mere information findes på postnord.dk/told.

Ved fejlagtig eller ufuldstændig tolddata kan PostNord mod betaling hjælpe med at udfylde data. Alternativt returneres forsendelsen til afsender.

Du skal huske at sætte en toldfaktura på pakken, så vi kan overføre tolddata til Storbritannien. Vi oplever desværre, at mange pakker ikke har faktura og/eller ikke indeholder de nødvendige informationer, hvilket medfører, at vi er nødt til at sende pakker retur til afsender.

Pakker, som ikke kan leveres til modtager i Storbritannien, returneres til afsender. Når pakken genindføres i Danmark, skal den toldbehandles igen, og derfor opkræves også et fortoldningsgebyr på returpakken.

Der kan ikke anmodes om toldpræference på pakker over 1.000 GBP, da DPD UK fortolder ud fra elektronisk tolddata og ikke anvender fysiske faktura til indfortoldning, hvor erklæringen ellers vil stå. På forsendelser under 1.000 GBP bliver der anmodet om toldpræference ud fra oprindelseslandet (country of origin) angivet i tolddata.

Storbritannien behandler alle forsendelser som almindeligt køb. Sendes der returvarer eller varer til reparation i Storbritannien, opkræves der told og evt. moms af modtager.

Du må forvente forsinkelser til/fra Storbritannien efter Brexit. Det skyldes nye procedurer både hos Postnord og DPD UK. Faldende pakkemængder bevirker desuden, at vi har færre afgange til Storbritannien om ugen. 

Der er ingen ændringer ved forsendelser, som indeholder dokumenter.

For mere information om forberedelserne henvises til www.gov.uk/brexit.

MyPack med værdi under 135 GBP

Sælger du lavværdi varer til private modtagere i Storbritannien, skal du ansøge om en momskonto og have et EU seller UK VAT nummer hos den engelske skattemyndighed. Nummeret skal altid oplyses på fakturaen og i de elektroniske tolddata, da moms på varer under en værdi af 135 GBP skal betales af afsenderen direkte til den engelske stat. På den måde sparer modtager fortoldningsgebyret.

Forsendelsens samlede værdi må ikke overskride 135 GBP ekskl. moms, fragt og forsikring.

Du skal huske at tillægge britisk moms overfor dine kunder i forbindelse med købet.

Modtager bliver ikke opkrævet yderligere i Storbritannien.

MyPack med værdi over 135 GBP

For at foretage en korrekt tredjelandsudførsel, kræves et EORI-nummer. Der kan ansøges om et EORI-nummer hos Erhvervsstyrelsen. Du skal oplyse dit DK EORI/CVR-nummer på fakturaen.

Du skal ikke opkræve moms i forbindelse med købet, da modtager bliver opkrævet told/moms i Storbritannien.       
     

PostNord Parcel uanset beløb

Du skal oplyse dit DK EORI/CVR-nummer på fakturaen.

Derudover skal du oplyse modtagers GB EORI-nummer og GB VAT nummer på fakturaen.

Du skal ikke opkræve moms i forbindelse med købet, da told/moms opkræves hos modtager i Storbritannien via GB UK EORI/VAT nummer.

Dokumentation

Pakker til Norge, Schweiz, Storbritannien og Liechtenstein

 • Adresselabel og en handels- eller proformafaktura

Ind- og udfortoldning i udlandet betales af fragtbetaler. Told og moms betales af modtager.

Pakker til resten af verden

 • Adresselabel
 • 2 stk. Tolddeklaration (CN23)
 • 2 stk. handels- eller proformafaktura

Handels- eller proformafaktura er ikke et krav, men det anbefales altid at påføre 2 stk., for en hurtigere og mere smidig toldbehandling.

Samsending af pakker til Norge og Storbritannien

 • Adresselabel på hver pakke og en handelsfaktura eller proformafaktura for hver enkelt pakke
 • Samlefaktura som omfatter hele partiet
 • Waybill for hele varepartiet

For hurtigere og billigere fortoldning, skal fortoldningsinformation sendes elektronisk til PostNord

Afgift for importdeklarering betales af afsender. I modtagerlandet kræves det, at afsenderen har en agent/en importør, som har toldkredit og som står for moms-, told- og andre eventuelle omkostninger.

 

Vejledning i udfyldning af dokumenterne (handelsfaktura, proformafaktura og samlefaktura)

Vær særlig opmærksom på at udfylde indhold, værdi og antal vedlagte fakturaer /tolddokumenter:

Handelsfaktura

(Dokument for varer til videresalg. Eksempel: Handelsfaktura (pdf)) 

Vedlæg 3 eksemplarer af handelsfakturaen.

Skabelon til handelsfaktura - informationer der skal fremgå:

 • Ordre- eller referencenummer
 • Købere/modtagere/sælgere
 • Leverings- og betalingsvilkår
 • Antal kolli, vægt (brutto/netto)
 • Antal, omhyggelig beskrivelse af indhold, toldtarifnummer, oprindelsesland, værdi og total vareværdi i valutatype
 • Eventuel fakturadeklaration
 • Sted og dato for udsendelse

Proformafaktura 

(Dokument for varer som ikke er til videresalg, f.eks. gaver, vareprøver, varer til reparationer. Eksempel: Proformafaktura (pdf))

Vedlæg 3 eksemplarer af proformafakturaen.

Skabelon til Proformafaktura - informationer der skal fremgå:

 • Afsender
 • Omhyggelig beskrivelse af indhold (inkl. antal og værdi). Ved fakturaværdi 0 kr. tilføjes vares pris og teksten "value for customs purpose only"
 • Årsagen til at en proformafaktura anvendes ved eksporten
 • Modtager
 • Varens oprindelsesland
 • Eventuel fakturadeklaration
 • Sted og dato for udsending

Samlefaktura

(Samlet dokument for flere forsendelser f.eks. ved Samsending. Fordelen ved samlefakturaen er, at hele partiet indfortoldes samlet, og derved reduceres omkostningerne til fortoldningen. Eksempel: Samlefaktura (pdf))

Vedlæg minimum ét eksemplar af samlefakturaen.

Skabelon til Samlefaktura:

En samlefaktura benyttes for at lettet fortoldningen af forsendelser med Samsending.

"Samlefakturaen" viser alle de tilhørende fakturaer.

"Samlefakturaen" stiller stort set de samme krav til indhold som handelsfakturaen.

Der skal gives overskuelig information om alle de forskellige pakker med tilhørende faktura.

Det er vigtigt at udfylde informationer om antal varer, indholdsbeskrivelse, toldtarifnummer, afsenderland, værdi og totalsummen af de forskellige fakturaer.

Generel information omkring told dokumenter

Læg tolddokumentet i en plastlomme og fastgør denne et synligt sted på din pakke eller palle. Skriv på engelsk, hvis forsendelsen skal til lande udenfor Norden.

For gældende indførselsregler - kontakt Eksportrådet eller ambassaden/konsulatet i modtagerlandet.

Det er vigtigt, at told dokumenterne er udfyldt korrekt, da der ellers kan opstå forsinkelser af dine forsendelser.

Overførsel af tolddata

Du skal sende elektroniske tolddata til os, når du sender pakker, paller og pakker som samsending til Norge og Storbritannien.

Du kan enten selv sende en XML-fil til os, eller vi kan lave filen for dig mod betaling. Tolddata i XML-filen kan bruges til udførselsangivelse og importfortoldning i Norge og Storbritannien.

Inden det er muligt at foretage elektronisk fortoldning, skal vi godkende dine filer.

For at få så sikker og hurtig toldbehandling som muligt, anbefaler PostNord, at du benytter overførsel af XML-filer.

Hvis du ikke kan overføre tolddata i XML-format, kan du mod betaling få hjælp til at få det indtastet ved at sende en kopi af din handels- eller proformafaktura til eksport@postnord.com

Udførselsangivelse

Husk, at du skal lave en udførselsangivelse, hvis fakturaværdien til lande udenfor EU overstiger 7.500 kr. En kopi af udførselsangivelsen skal sendes til eksport@postnord.com, uanset hvilket land uden for EU du sender til.

Har vi ikke modtaget en kopi af udførselsangivelsen, når toldbehandlingen påbegyndes, laver vi den for dig mod betaling.

Hvad er en udførselsangivelse?

En udførselsangivelse skal laves i Danmark enten via SKAT's e-eksportsystem eller ved, at vi udarbejder den. En kopi af udførselsangivelsen skal følge den enkelte pakke, palle eller Samsending.

Udførselsangivelse skal laves, hvis fakturaværdien til lande udenfor EU overstiger 7.500 kr.

Udførselsangivelse anvendes f.eks. til kontrol af varer ved afgangstoldstedet og af Danmarks Statistik til at registrere, hvilke varer der eksporteres og hvor meget.

Du kan finde vejledning fra SKAT på www.skat.dk.

Hvis du selv registrerer udførselsangivelser i e-eksport

Udførselsangivelsen sendes elektronisk til eksportsystemet, og når udførslen har fået et referencenummer i systemet, skal der printes et eksemplar af udførselsangivelsen, som skal følge pakken eller pallen/BulkSplit sendingen ud af landet. Du skal også sende udførselsangivelsen til eksport@postnord.com til brug under toldbehandlingen.

Du kan læse mere om eksport på SKAT's hjemmeside eller hos Eksportrådet.

Vejledning til e-eksport

I e-eksport systemet skal du huske at taste forventet ekspeditionstid. Forventet ekspeditionstidspunkt skal udfyldes med det tidspunkt, hvor vi afhenter pakken hos kunden.

Rubrik a.1 udfyldes med afsenderens lokale toldstedkode.

I rubrik 25 og 26 (transportmåde) skal der tastes kode 5 for pakker/sendinger, som sendes med os.

I rubrik 29 (udgangstoldsted) skal der stå DK000010.

I rubrik 33.1 og 44.5 skal pakkens stregkodenummer eller stregkoden for Waybill fremgå, hvis der er tale om en palle eller en BulkSplit sending. Det er vigtigt, at stregkoden tastes som et samlet nummer og med store bogstaver som på vores label, fx CC123456789DK eller CO 12345678DK.

Skal vi udfylde udførselsangivelsen for dig?

Hvis du ikke selv ønsker at udfylde udførselsangivelsen, eller PostNord ikke modtager en kopi af den, laver PostNord udførselsangivelsen for dig mod betaling.

Generel information omkring eksportproceduren i SKAT

Eksportproceduren er baseret på, at alle registreringer (udførselsregistrering) gennemløber en risikoanalyse i eksportsystemet. På baggrund af analysen udpeger SKAT, hvilke sendinger, der fysisk skal kontrolleres, inden de må forlade landet.

Hvis en pakke/sending bliver udtaget til kontrol af SKAT, kan det ses i Kundeportalens Track and Trace eller på www.postnord.dk. Der må påregnes en dags yderligere transporttid, hvis en eksportsending skal til toldkontrol.

For visse typer af varer skal der vedlægges en særskilt udførselsangivelse. Som eksportør har du altid ansvaret for at finde ud af, hvilke regler som gælder. Nærmere informationer får du hos Eksportrådet.

Nyttige links

Toldmyndighederne: www.skat.dk

Eksportrådet: www.eksportraadet.dk

Særlige frihandelsområder: skat.dk og deres toldvejledning på 72 22 12 12

Har du spørgsmål til processer og toldprocedurer efter Brexit, skal du kontakte Told & Skat's Brexit hotline på telefon: 72 22 12 02.