Spring til indhold Gå til hovednavigation Gå til sprogvælgeren

Vi anvender cookies til at få hjemmesiden til at fungere og at lave statistik som vi kan bruge til at forbedre hjemmesidens indhold. Du accepterer brugen af cookies ved at lukke boksen eller klikke videre. Lær mere om cookies

Dokumenter

Du skal lave et særligt transportdokument, når du sender Farligt indhold. Dokumentet skal som minimum indeholde følgende:

  • Afsenders navn og adresse
  • Modtagers navn og adresse
  • Antal og beskrivelse af kolli
  • Komplet klassifikation (UN-nummer, navn, faresedler, emballagegruppe)
  • Mængde farligt gods pr. UN-nummer, pr. navn eller pr. emballagegruppe
  • Beregnet mængde pr. transportkategori
  • "Miljøfarlig" såfremt emballagen er mærket som miljøfarlig

Transportdokumentet skal minimum være i A5-format og lægges i en plastpose, så UN-nummer, teknisk navn, faresedler, emballagegruppe og vægt er synlige. Plastposen skal kunne åbnes og lukkes igen.

Transportdokumentet placeres på forsendelsens største flade.

Kan vi hjælpe dig

Find