Spring til indhold Gå til hovednavigation Gå til sprogvælgeren

Vi anvender cookies til at få hjemmesiden til at fungere og at lave statistik som vi kan bruge til at forbedre hjemmesidens indhold. Du accepterer brugen af cookies ved at lukke boksen eller klikke videre. Lær mere om cookies

Forsikring

PostNord erstatter efter rammerne i Nordisk Speditørforbunds Almindelige Bestemmelser 2015 (NSAB 2015). Alle pakketyper erstattes op til 8,33 SDR pr. kg. Dog erstattes op til 40 SDR pr. pakke + 4,5 SDR pr. kg for MyPack og Postpakker, hvis dette er mere fordelagtigt for afsenderen.

Sender du værdifulde varer, kan du vælge at tegne en transportforsikring enten fra gang til gang eller på årsbasis.

Vi tilbyder sammen med Tryg Forsikring en forsikring på op til DDK 100.000 per pakke. Forsikringen kan tegnes for pakker med tilladt indhold (se evt. forretningsbetingelserne).

​Enkeltpakker (fra gang til gang)

Via Pacsoft Online

Hvis du bruger vores forsendelsessystem Pacsoft Online, kan du bestille transportforsikring elektronisk. Vælg tillægsydelsen 'Forsikring', når du laver din label.

Manuelt via kundeservice

Telefon: 33 61 19 15
E-mail: transportforsikring@post.dk

Husk, at oplyse:
Virksomhedsnavn -og type
Kundenummer
Stregkodenummer
Forsendelsens værdi, indhold og destination

Forsikringsafdelingen bekræfter dækning inden for 2 timer (08.00 – 15.00). Herefter kan du sende pakken.

Samtlige pakker (årsaftale)​

Årsaftale via Tryg Forsikring

Ønsker du en årsaftale, som dækker alle dine pakker, kan du udfylde en ansøgning og sende den til transport@tryg.dk eller til:

Tryg forsikring A/S
Klausdalsbrovej 601
2750 Ballerup
Ref: M40

Download Ansøgning om årsaftale (doc)

Forsikringsbetingelser

Vilkår

Du kan tegne en separat transportforsikring på forsendelser med en markedsværdi op til 100.000 kroner pr. pakke.

Forsikringen tegnes som udgangspunkt på udvidede danske betingelser "All Risk-vilkår", og dækker fysisk skade på eller bortkomst af varer under transport.

Så godt som alle varetyper kan forsikres. Varerne skal være emballeret på en sådan måde, at de kan modstå normale transportpåvirkninger. Du kan læse mere om hvilke varetyper, som ikke forsikres, i forretningsbetingelserne.

Erstatningen vil udgøre forsendelsens værdi på skadestidspunktet eller den værdiforringelse, der er sket ved beskadigelsen. Der ydes ikke erstatning for tab af avance, driftstab, forsinkelse eller andre indirekte følger af skaden.

Forsikringen træder i kraft på det tidspunkt pakken er scannet første gang og ophører, når pakken mod kvittering er udleveret til modtageren. Bliver pakken udleveret til forkert modtager, bliver det også betragtet som bortkomst.

Ved levering i modtagers postkasse, Flexlevering, FlexChange og Modtagerflex ophører forsikringens dækning på tidspunktet, hvor pakken bliver scannet udleveret.

Kan vi hjælpe dig

Find