Spring navigation over og søg
Begrænset support til Internet Explorer. Du kan opleve problemer med flere af funktionerne, da Internet Explorer er forældet. For en bedre oplevelse og fuld funktionalitet, anbefaler vi, at du skifter over til Chrome, Edge, Firefox eller en lignende browser. Öppna i Microsoft Edge

Midlertidigt flytillæg

PostNord har indført et midlertidigt flytillæg, som lige nu vedrører MyPack og PostNord Parcel til udvalgte lande. Vi regulerer løbende takster og destinationer afhængig af den forventede pris på flytransport.

Tillægget skyldes ekstraordinære omstændigheder i verden, som har reduceret antallet af flyruter og mindsket kapaciteten, hvilket øger priserne på transport af forsendelser ud i verden.

Derudover betyder det lukkede luftrum over Rusland, at flyselskaber nu må omlægge ruter og tanke mere brændstof, hvilket også mindsker kapaciteten og øger prisen.

Flytillæg for MyPack og PostNord Parcel

Gældende fra den 1. november, 2023

Op til

Australien

Kina USA Canada Brasilien Chile Japan New Zealand Hong Kong Sydkorea
0,50 kg

7,00

3,25

4,00

3,25

3,25

6,25

2,50

7,50

2,25

5,00

1 kg

21,00

9,75

12,00

9,75

9,75

18,75

7,50

22,50

6,75

15,00

2 kg

42,00

19,50

24,00

19,50

19,50

37,50

15,00

45,00

13,50

30,00

5 kg

98,00

45,50

56,00

45,50

45,50

87,50

35,00

105,00

31,50

70,00

10 kg

210,00

97,50

120,00

97,50

97,50

187,50

75,00

225,00

67,50

150,00

15 kg

350,00

162,50

200,00

162,50

162,50

312,50

125,00

375,00

112,50

250,00

20 kg

490,00

227,50

280,00

227,50

227,50

437,50

175,00

525,00

157,50

350,00

Over 20 kg

490,00

227,50

280,00

227,50

227,50

437,50

175,00

525,00

157,50

350,00

Gældende fra den 1. september, 2023

Op til

Australien

Kina USA Canada Brasilien Chile Japan New Zealand Hong Kong Sydkorea
0,50 kg

7,00

5,00

5,50

3,25

3,75

6,25

3,50

12,50

2,25

5,00

1 kg

21,00

15,00

16,50

9,75

11,25

18,75

10,50

37,50

6,75

15,00

2 kg

42,00

30,00

33,00

19,50

22,50

37,50

21,00

75,00

13,50

30,00

5 kg

98,00

70,00

77,00

45,50

52,50

87,50

49,00

175,00

31,50

70,00

10 kg

210,00

150,00

165,00

97,50

112,50

187,50

105,00

375,00

67,50

150,00

15 kg

350,00

250,00

275,00

162,50

187,50

312,50

175,00

625,00

112,50

250,00

20 kg

490,00

350,00

385,00

227,50

262,50

437,50

245,00

875,00

157,50

350,00

Over 20 kg

490,00

350,00

385,00

227,50

262,50

437,50

245,00

875,00

157,50

350,00

Gældende fra den 1. juni, 2023

Op til

Australien

Kina USA Canada Brasilien Chile Japan New Zealand Hong Kong Sydkorea
0,50 kg

7,00

5,00

5,50

3,25

7,50

6,25

3,50

12,50

2,25

5,00

1 kg

21,00

15,00

16,50

9,75

22,50

18,75

10,50

37,50

6,75

15,00

2 kg

42,00

30,00

33,00

19,50

45,00

37,50

21,00

75,00

13,50

30,00

5 kg

98,00

70,00

77,00

45,50

105,00

87,50

49,00

175,00

31,50

70,00

10 kg

210,00

150,00

165,00

97,50

225,00

187,50

105,00

375,00

67,50

150,00

15 kg

350,00

250,00

275,00

162,50

375,00

312,50

175,00

625,00

112,50

250,00

20 kg

490,00

350,00

385,00

227,50

525,00

437,50

245,00

875,00

157,50

350,00

Over 20 kg

490,00

350,00

385,00

227,50

525,00

437,50

245,00

875,00

157,50

350,00

Gældende fra den 1. maj, 2023

Op til

Australien

Kina USA Canada Brasilien Chile Japan New Zealand Hong Kong Sydkorea
0,50 kg

7,00

5,00

5,50

3,25

7,50

6,25

7,50

12,50

2,25

5,00

1 kg

21,00

15,00

16,50

9,75

22,50

18,75

22,50

37,50

6,75

15,00

2 kg

42,00

30,00

33,00

19,50

45,00

37,50

45,00

75,00

13,50

30,00

5 kg

98,00

70,00

77,00

45,50

105,00

87,50

105,00

175,00

31,50

70,00

10 kg

210,00

150,00

165,00

97,50

225,00

187,50

225,00

375,00

67,50

150,00

15 kg

350,00

250,00

275,00

162,50

375,00

312,50

375,00

625,00

112,50

250,00

20 kg

490,00

350,00

385,00

227,50

525,00

437,50

525,00

875,00

157,50

350,00

Over 20 kg

490,00

350,00

385,00

227,50

525,00

437,50

525,00

875,00

157,50

350,00

Gældende fra den 1. april, 2023

Op til

Australien

Kina USA Canada Brasilien Chile Japan New Zealand Hong Kong Sydkorea
0,50 kg

7,00

5,00

5,50

3,75

8,75

11,25

7,50

15,00

3,00

5,00

1 kg

21,00

15,00

16,50

11,25

26,25

33,75

22,50

45,00

9,00

15,00

2 kg

42,00

30,00

33,00

22,50

52,50

67,50

45,00

90,00

18,00

30,00

5 kg

98,00

70,00

77,00

52,50

122,50

157,50

105,00

210,00

42,00

70,00

10 kg

210,00

150,00

165,00

112,50

262,50

337,50

225,00

450,00

90,00

150,00

15 kg

350,00

250,00

275,00

187,50

437,50

562,50

375,00

750,00

150,00

250,00

20 kg

490,00

350,00

385,00

262,50

612,50

787,50

525,00

1050,00

210,00

350,00

Over 20 kg

490,00

350,00

385,00

262,50

612,50

787,50

525,00

1050,00

210,00

350,00

Gældende fra den 1. februar og marts ud, 2023

Op til

Australien

Kina USA Canada Brasilien Chile Japan New Zealand Hong Kong Sydkorea
0,50 kg

7,00

8,75

7,38

3,75

8,75

11,25

7,50

15,00

5,00

5,00

1 kg

21,00

26,25

22,13

11,25

26,25

33,75

22,50

45,00

15,00

15,00

2 kg

42,00

52,50

44,25

22,50

52,50

67,50

45,00

90,00

30,00

30,00

5 kg

98,00

122,50

103,25

52,50

122,50

157,50

105,00

210,00

70,00

70,00

10 kg

210,00

262,50

221,25

112,50

262,50

337,50

225,00

450,00

150,00

150,00

15 kg

350,00

437,50

368,75

187,50

437,50

562,50

375,00

750,00

250,00

250,00

20 kg

490,00

612,50

516,25

262,50

612,50

787,50

525,00

1050,00

350,00

350,00

Over 20 kg

490,00

612,50

516,25

262,50

612,50

787,50

525,00

1137,50

350,00

350,00

Gældende fra den 1. januar, 2023

Op til

Australien

Kina USA Canada Brasilien Chile Japan New Zealand Hong Kong Sydkorea
0,50 kg

11,25

8,75

7,88

3,75

8,75

11,25

7,50

15,00

5,00

5,00

1 kg

33,75

26,25

23,63

11,25

26,25

33,75

22,50

45,00

15,00

15,00

2 kg

67,50

52,50

47,25

22,50

52,50

67,50

45,00

90,00

30,00

30,00

5 kg

157,50

122,50

110,25

52,50

122,50

157,50

105,00

210,00

70,00

70,00

10 kg

337,50

262,50

236,25

112,50

262,50

337,50

225,00

450,00

150,00

150,00

15 kg

562,50

437,50

393,75

187,50

437,50

562,50

375,00

750,00

250,00

250,00

20 kg

787,50

612,50

551,25

262,50

612,50

787,50

525,00

1050,00

350,00

350,00

Over 20 kg 787,50

612,50

551,25

262,50

612,50

787,50

525,00

1137,50

350,00

350,00

Gældende fra den 1. december, 2022

Op til

 

Australien

Kina USA Canada Brasilien Chile Japan New Zealand Hong Kong Sydkorea
Takst

 

45

35

31,5

15

35

45

30

60

20

20

0,50 kg 0,25

11,25

8,75

7,88

3,75

8,75

11,25

7,50

15,00

5,00

5,00

1 kg

0,75

33,75

26,25

23,63

11,25

26,25

33,75

22,50

45,00

15,00

15,00

2 kg

1,5

67,50

52,50

47,25

22,50

52,50

67,50

45,00

90,00

30,00

30,00

5 kg

3,5

157,50

122,50

110,25

52,50

122,50

157,50

105,00

210,00

70,00

70,00

10 kg

7,5

337,50

262,50

236,25

112,50

262,50

337,50

225,00

450,00

150,00

150,00

15 kg

12,5

562,50

437,50

393,75

187,50

437,50

562,50

375,00

750,00

250,00

250,00

20 kg

17,5

787,50

612,50

551,25

262,50

612,50

787,50

525,00

1050,00

350,00

350,00

Over 20 kg 17,5 787,50

612,50

551,25

262,50

612,50

787,50

525,00

1137,50

350,00

350,00

Gældende fra den 1. oktober til 30. november, 2022

Op til

Australien

Kina USA Canada Brasilien Chile Japan New Zealand Hong Kong Sydkorea
0,50 kg

7,00

8,75

7,88

3,75

8,75

11,25

7,50

15,00

3,75

5,00

1 kg

21,00

26,25

23,63

11,25

26,25

33,75

22,50

45,00

11,25

15,00

2 kg

42,00

52,50

47,25

22,50

52,50

67,50

45,00

90,00

22,50

30,00

5 kg

98,00

122,50

110,25

52,50

122,50

157,50

105,00

210,00

52,50

70,00

10 kg

210,00

262,50

236,25

112,50

262,50

337,50

225,00

450,00

112,50

150,00

15 kg

350,00

437,50

393,75

187,50

437,50

562,50

375,00

750,00

187,50

250,00

20 kg

490,00

612,50

551,25

262,50

612,50

787,50

525,00

1050,00

262,50

350,00

Over 20 kg

490,00

612,50

551,25

262,50

612,50

787,50

525,00

1137,50

262,50

350,00

 

Gældende fra den 1. september, 2022

Op til Australien Kina USA Canada Brasilien Chile Japan New Zealand Hong Kong Sydkorea
0,50 kg 7,00 kr. 8,75 kr. 7,88 kr. 3,75 kr. 8,75 kr. 11,25 kr. 7,50 kr. 15,00 kr. 3,75 kr. 5,00 kr.
1 kg 21,00 kr. 26,25 kr. 23,63 kr. 11,25 kr. 26,25 kr. 33,75 kr. 22,50 kr. 45,00 kr.  11,25 kr. 15,00 kr.
2 kg 42,00 kr. 52,50 kr. 47,25 kr. 22,50 kr. 52,50 kr. 67,50 kr. 45,00 kr. 90,00 kr. 22,50 kr. 30,00 kr.
5 kg 98,00 kr. 122,50 kr. 110,25 kr. 52,50 kr. 122,50 kr. 157,50 kr. 105,00 kr. 210,00 kr. 52,50 kr. 70,00 kr.
10 kg 210,00 kr. 262,50 kr. 236,25 kr. 112,50 kr. 262,50 kr. 337,50 kr. 225,00 kr. 450,00 kr. 112,50 kr. 150,00 kr.
15 kg 350,00 kr. 437,50 kr. 393,75 kr. 187,50 kr. 437,50 kr. 562,50 kr. 375,00 kr. 750,00 kr. 187,50 kr. 250,00 kr.
20 kg 490,00 kr. 612,50 kr. 551,25 kr. 262,50 kr. 612,50 kr. 787,50 kr. 525,00 kr. 1050,00 kr. 262,50 kr. 350,00 kr.
Over 20 kg 490,00 kr. 612,50 kr. 551,25 kr. 262,50 kr. 612,50 kr. 787,50 kr. 525,00 kr. 1050,00 kr.  262,50 kr. 350,00 kr.

 

Gældende fra den 1. august, 2022

Op til Australien Kina USA Canada Brasilien Chile Japan New Zealand Hong Kong Sydkorea
0,50 kg 7,00 kr. 8,75 kr. 8,75 kr. 2,50 kr. 8,75 kr. 11,25 kr. 7,50 kr. 16,25 kr. 3,75 kr. 5,00 kr.
1 kg 21,00 kr. 26,25 kr. 26,25 kr. 7,50 kr. 26,25 kr. 33,75 kr. 22,50 kr. 48,75 kr. 11,25 kr. 15,00 kr.
2 kg 42,00 kr. 52,50 kr. 52,50 kr. 15,00 kr. 52,50 kr. 67,50 kr. 45,00 kr. 97,50 kr. 22,50 kr. 30,00 kr.
5 kg 98,00 kr. 122,50 kr. 122,50 kr. 35,00 kr. 122,50 kr. 157,50 kr. 105,00 kr. 227,50 kr. 52,50 kr. 70,00 kr.
10 kg 210,00 kr. 262,50 kr. 262,50 kr. 75,00 kr. 262,50 kr. 337,50 kr. 225,00 kr. 487,50 kr. 112,50 kr. 150,00 kr.
15 kg 350,00 kr. 437,50 kr. 437,50 kr. 125,00 kr. 437,50 kr. 562,50 kr. 375,00 kr. 812,50 kr. 187,50 kr. 250,00 kr.
20 kg 490,00 kr. 612,50 kr. 612,50 kr. 175,00 kr. 612,50 kr. 787,50 kr. 525,00 kr. 1137,50 kr. 262,50 kr. 350,00 kr.
Over 20 kg 490,00 kr. 612,50 kr. 612,50 kr. 175,00 kr. 612,50 kr. 787,50 kr. 525,00 kr. 1137,50 kr. 262,50 kr. 350,00 kr.

 

Gældende fra den 1. juni, 2022

Op til Australien Kina USA Canada Brasilien Chile Japan New Zealand Hong Kong Sydkorea
0,50 kg 11,25 kr. 5,00 kr. 8,75 kr. 3,75 kr. 8,75 kr. 11,25 kr. 12,00 kr.  16,25 kr. 3,75 kr. 5,00 kr.
1 kg 33,75 kr. 15,00 kr. 26,25 kr.  11,25 kr. 26,25 kr. 33,75 kr. 36,00 kr. 48,75 kr. 11,25 kr. 15,00 kr.
2 kg 67,50 kr. 30,00 kr. 52,50 kr. 22,50 kr. 52,50 kr. 67,50 kr. 72,00 kr. 97,50 kr. 22,50 kr. 30,00 kr.
5 kg 157,50 kr. 70,00 kr. 122,50 kr. 52,50 kr. 122,50 kr. 157,50 kr. 168,00 kr. 227,50 kr. 52,50 kr. 70,00 kr.
10 kg 337,50 kr. 150,00 kr. 262,50 kr. 112,50 kr. 262,50 kr. 337,50 kr. 360,00 kr. 487,50 kr. 112,50 kr. 150,00 kr.
15 kg 562,50 kr. 250,00 kr. 437,50 kr. 187,50 kr. 437,50 kr. 562,50 kr. 600,00 kr. 812,50 kr. 187,50 kr. 250,00 kr.
20 kg 787,50 kr. 350,00 kr. 612,50 kr.  262,50 kr. 612,50 kr. 787,50 kr. 840,00 kr. 1137,50 kr. 262,50 kr. 350,00 kr.
Over 20 kg 787,50 kr. 350,00 kr. 612,50 kr. 262,50 kr. 612,50 kr. 787,50 kr. 840,00 kr. 1137,50 kr. 262,50 kr. 350,00 kr.

 

Gældende fra den 1. maj, 2022

Op til Australien Kina USA Canada Brasilien Chile Japan New Zealand Hong Kong Sydkorea
0,50 kg 10,00 kr. 3,00 kr. 8,75 kr. 3,75 kr. 8,75 kr. 11,25 kr. 12,00 kr.  16,25 kr. 3,75 kr. 3,75 kr.
1 kg 30,00 kr.  9,00 kr. 26,25 kr.  11,25 kr. 26,25 kr. 33,75 kr. 36,00 kr. 48,75 kr. 11,25 kr. 11,25 kr.
2 kg 60,00 kr. 18,00 kr. 52,50 kr. 22,50 kr. 52,50 kr. 67,50 kr. 72,00 kr. 97,50 kr. 22,50 kr. 22,50 kr.
5 kg 140,00 kr. 42,00 kr. 122,50 kr. 52,50 kr. 122,50 kr. 157,50 kr. 168,00 kr. 227,50 kr. 52,50 kr. 52,50 kr.
10 kg 300,00 kr. 90,00 kr. 262,50 kr. 112,50 kr. 262,50 kr. 337,50 kr. 360,00 kr. 487,50 kr. 112,50 kr. 112,50 kr.
15 kg 500,00 kr. 150,00 kr. 437,50 kr. 187,50 kr. 437,50 kr. 562,50 kr. 600,00 kr. 812,50 kr. 187,50 kr. 187,50 kr.
20 kg 700,00 kr. 210,00 kr. 612,50 kr.  262,50 kr. 612,50 kr. 787,50 kr. 840,00 kr. 1137,50 kr. 262,50 kr. 262,50 kr.
Over 20 kg 700,00 kr. 210,00 kr. 612,50 kr. 262,50 kr. 612,50 kr. 787,50 kr. 840,00 kr. 1137,50 kr. 262,50 kr. 262,50 kr.

 

Flytillæg for PostNord Tracked og PostNord Untracked


Obs: Flytillæg for PostNord Tracked og PostNord Untracked er udfaset pr. 31. december 2023.


Priserne er oplyst pr. kg. 

2023 Australien Kina USA Canada Brasilien Chile Japan New Zealand  Hong Kong Sydkorea 
Takst

28

13

16

13

13

25

10

30

9

20

Januar 45,00 kr. 35,00 kr. 31,50 kr. 15,00 kr. 35,00 kr. 45,00 kr. 30,00 kr. 60,00 kr. 20,00 kr. 20,00 kr.
Februar 28,00 kr. 35,00 kr.  29,50 kr. 15,00 kr. 35,00 kr. 45,00 kr. 30,00 kr. 60,00 kr. 20,00 kr. 20,00 kr.
Marts 28,00 kr. 35,00 kr. 29,50 kr. 15,00 kr. 35,00 kr. 45,00 kr. 30,00 kr. 60,00 kr. 20,00 kr. 20,00 kr.
April 28,00 kr. 20,00 kr. 22,00 kr. 15,00 kr. 35,00 kr. 45,00 kr. 30,00 kr. 60,00 kr. 12,00 kr. 20,00 kr.
Maj 28,00 kr. 20,00 kr. 22,00 kr. 15,00 kr.  30,00 kr.  25,00 kr.  30,00 kr. 50,00 kr.  9,00 kr.  20,00 kr.
Juni 28,00 kr. 20,00 kr. 22,00 kr. 13,00 kr. 30,00 kr. 25,00 kr. 14,00 kr. 50,00 kr. 9,00 kr. 20,00 kr.
Juli 28,00 kr. 20,00 kr. 22,00 kr. 13,00 kr.  30,00 kr. 25,00 kr. 14,00 kr. 50,00 kr.  9,00 kr.  20,00 kr.
August 28,00 kr. 20,00 kr. 22,00 kr. 13,00 kr.  30,00 kr. 25,00 kr. 14,00 kr. 50,00 kr.  9,00 kr.  20,00 kr.
September 28,00 kr. 20,00 kr. 22,00 kr. 13,00 kr.  15,00 kr. 25,00 kr. 14,00 kr. 50,00 kr.  9,00 kr.  20,00 kr.
Oktober 28,00 kr. 20,00 kr. 22,00 kr. 13,00 kr.  15,00 kr. 25,00 kr. 14,00 kr. 50,00 kr.  9,00 kr.  20,00 kr.
November 28,00 kr. 13,00 kr. 16,00 kr. 13,00 kr.  13,00 kr. 25,00 kr. 10,00 kr. 30,00 kr.  9,00 kr.  20,00 kr.
December 28,00 kr. 13,00 kr. 16,00 kr. 13,00 kr. 13,00 kr. 25,00 kr. 10,00 kr. 30,00 kr. 9,00 kr. 20,00 kr.


EMS er udgået som service pr. 1.1.2023, men forsendelser der er booket efter den 1.1.2023 vil fortsat blive faktureret for flytillæg.

2022 Australien Kina USA Canada Brasilien Chile Japan New Zealand  Hong Kong Sydkorea 
Januar 20,00 kr. 10,00 kr. 35,00 kr. 15,00 kr. 30,00 kr. 45,00 kr. 8,00 kr. n/a n/a n/a
Februar 30,00 kr. 10,00 kr. 35,00 kr. 10,00 kr. 30,00 kr. 45,00 kr. 8,00 kr. 80,00 kr. n/a n/a
Marts 30,00 kr. 10,00 kr. 35,00 kr. 10,00 kr. 30,00 kr. 45,00 kr. 8,00 kr. 80,00 kr. n/a n/a
April 30,00 kr. 10,00 kr. 35,00 kr. 10,00 kr. 30,00 kr. 45,00 kr. 8,00 kr. 80,00 kr. n/a n/a
Maj 40,00 kr. 12,00 kr. 35,00 kr. 10,00 kr. 35,00 kr. 45,00 kr. 48,00 kr. 65,00 kr. 15,00 kr. 15,00 kr.
Juni 40,00 kr. 20,00 kr. 35,00 kr. 10,00 kr. 35,00 kr. 45,00 kr. 30,00 kr. 65,00 kr. 15,00 kr. 20,00 kr.
Juli 40,00 kr. 20,00 kr. 35,00 kr. 10,00 kr. 35,00 kr. 45,00 kr. 30,00 kr. 65,00 kr. 15,00 kr. 20,00 kr.
August 28,00 kr. 35,00 kr. 35,00 kr. 10,00 kr. 35,00 kr. 45,00 kr. 30,00 kr. 65,00 kr. 15,00 kr. 20,00 kr.
September 28,00 kr. 35,00 kr. 31,50 kr. 15,00 kr. 35,00 kr. 45,00 kr. 30,00 kr. 65,00 kr. 15,00 kr. 20,00 kr.
Oktober 28,00 kr. 35,00 kr. 31,50 kr. 15,00 kr. 35,00 kr. 45,00 kr. 30,00 kr. 60,00 kr. 15,00 kr. 20,00 kr.
November 28,00 kr. 35,00 kr. 31,50 kr. 15,00 kr. 35,00 kr. 45,00 kr. 30,00 kr. 60,00 kr. 15,00 kr. 20,00 kr.
December 45,00 kr. 35,00 kr. 31,50 kr. 15,00 kr. 35,00 kr. 45,00 kr. 30,00 kr. 60,00 kr. 20,00 kr. 20,00 kr.

 

2021 Australien Kina USA Canada Brasilien Chile Japan
Januar 25,00 kr. 10,00 kr. 38,00 kr. n/a n/a n/a n/a
Februar 25,00 kr. 10,00 kr. 38,00 kr. n/a n/a n/a n/a
Marts 20,00 kr. 10,00 kr. 35,00 kr. n/a n/a n/a n/a
April 25,00 kr. 10,00 kr. 38,00 kr. n/a n/a n/a n/a
Maj 20,00 kr. 10,00 kr. 35,00 kr. 20,00 kr. n/a n/a n/a
Juni 20,00 kr. 10,00 kr. 35,00 kr. 20,00 kr. n/a n/a n/a
Juli 20,00 kr. 10,00 kr. 35,00 kr. 20,00 kr. n/a n/a n/a
August 20,00 kr. 10,00 kr. 35,00 kr. 20,00 kr. n/a n/a n/a
September 20,00 kr. 10,00 kr. 35,00 kr. 20,00 kr. n/a n/a n/a
Oktober 20,00 kr. 10,00 kr. 35,00 kr. 20,00 kr. 30,00 kr. 45,00 kr. 10,00 kr.
November 20,00 kr. 10,00 kr. 35,00 kr. 20,00 kr. 30,00 kr. 45,00 kr. 10,00 kr.
December 20,00 kr. 10,00 kr. 35,00 kr. 15,00 kr. 30,00 kr. 45,00 kr. 8,00 kr.