Spring til indhold Gå til hovednavigation Gå til sprogvælgeren

Vi anvender cookies til at få hjemmesiden til at fungere og at lave statistik som vi kan bruge til at forbedre hjemmesidens indhold. Du accepterer brugen af cookies ved at lukke boksen eller klikke videre. Lær mere om cookies

Find de nye priser, forretningsbetingelser og produktændringer her

Klik og find de nye priser og forretningsbetingelser for 2018.

1. januar 2018 træder en række ændringer i kraft. Du kan læse om de enkelte ændringer i nedenstående menu, der også indeholder faktaark, prisark og forretningsbetingelser.

Ændringer for brevene

1. januar 2018 ændres priser, servicemål og formater på forskellige typer breve. I 2018 bliver brevene omdelt inden for fem hverdage mod tidligere fire hverdage.

For PP-frankerede breve (PP-breve, Erhvervsbreve, Direct Mail) justerer vi formatet for Storbreve, så det højst må veje 250 g. Vi indfører også et tillæg til Maxibreve, der er for store til at blive leveret i postkassen (over 33x23 cm og/eller 3 cm i tykkelse). Til gengæld reducerer vi prisen for de tunge maxibreve, der passer i postkassen.

For frimærke- og frankeringsmaskinebreve er der ikke ændringer til mål og vægt.

Nye muligheder for Direct Mail

Direct Mail-brevet bliver i 2018 omdelt inden for fem hverdage mod tidligere otte hverdage.

Det er ikke længere muligt at købe kortere omdelingsperiode, men primo 2018 bliver det muligt at informere om hvilken ugedag, den enkelte modtager vil modtage brevet.

Nyt om Frankeringsservice

Frankeringsservice ændres til en abonnementsordning med fast listepris. Har man flere konti, vil man fremover få ét abonnement pr. konto.

Hvis man har flere end 250 breve på en dag, får man automatisk den laveste porto (PP). Har man ikke ret mange breve, kan man med fordel benytte Online Brevporto.

Med produktet We Mail står PostNord for at printe, frankere og levere dine breve i et flow. Her får du altid den laveste porto (PP).

Læs mere:

Modtager betaler portoen forbedres

Vi gør Modtager betaler portoen bedre. I det nye år vil breve sendt med Modtager betaler kun være to dage undervejs, uanset om de er sendt fra postkasse eller posthus.

Som noget nyt kan Modtager betaler portoen anvendes til breve på op til 2 kg fra 21 europæiske lande.

Returvarebrevet udgår

Returvarebrevet som produkt udgår. I stedet kan man bruge Modtager betaler portoen. Disse breve vil kun være to dage undervejs, uanset om de er sendt fra postkasse eller posthus, og man behøver ikke at hente forsendelserne selv.

Ændringer af Magasinpost

Magasinpost omdeles i det nye år inden for fem hverdage, startende med dagen efter indlevering.

Indleveringsfristen ændres til kl. 16.00.

Der er mindre ændringer i kravene til pakning af magasiner samt returnerede data fra adressevasken. Ændringerne indebærer, at magasinerne skal pakkes efter nye retninger, der vil fremgå af den vaskede adressefil, og alt efter volumen, skal magasinerne bundtes ved Retning, hub (distributionscenter) eller rute.

Læs mere:

Levering før kl. 10 ophører

Fra 1. januar 2018 tilbyder vi ikke længere servicen Levering før kl. 10 på pakker. Til gengæld kan du som noget nyt vælge Levering før 9 og Levering før 12 til udvalgte områder i Danmark.

Tidlig levering kræver et opdateret labeludskrivningssystem. Ældre versioner kan give fejl i produktkoder, håndtering og fakturering. Bruger I Pacsoft til at udskrive labels, sørger PostNord for, at jeres labels altid følger den seneste standard for EDI-oplysninger.

Udkørsel ændres

I det nye år sker Udkørsel som hidtil i et fast 30-minutters interval, men det bliver ikke muligt selv at vælge i hvilket tidspunkt mellem kl. 8 og 10.

Vi indfører månedsbetaling, der gør det muligt at købe Udkørsel i en begrænset periode ned til én måned. Til gengæld udgår årlig betaling.

Forsendelser omdeles normalt inden for fem hverdage, men med Udkørsel modtager man sine forsendelser hurtigere og fordelt på alle ugens hverdage.

Nye erstatningssatser på pakker

I 2018 bliver erstatningssatserne på pakker lavere. Det har konsekvenser for jer, der sender MyPack, Postpakker, Postnord Parcel og PostNord Return.

Alle pakketyper erstattes med op til 8,33 SDR pr. kg. Dog erstattes op til 40 SDR pr. pakke + 4,5 SDR pr. kg for MyPack og Postpakker, hvis dette er mere fordelagtigt for afsenderen.

Hvis I har pakker med høj værdi, kan I vælge enten at tegne en særlig transportforsikring på den enkelte pakke eller tegne en generel transportforsikring på årsbasis.

Afhentningspriser ændres

I 2018 indfører vi månedsbetaling for Afhentning. Det gør det muligt at købe Afhentning i en begrænset periode ned til én måned. Til gengæld udgår årlig betaling.