Spring navigation over og søg
Begrænset support til Internet Explorer. Du kan opleve problemer med flere af funktionerne, da Internet Explorer er forældet. For en bedre oplevelse og fuld funktionalitet, anbefaler vi, at du skifter over til Chrome, Edge, Firefox eller en lignende browser. Öppna i Microsoft Edge
Erhverv paller og gods

Farligt indhold - Dokumenter

Du skal lave et særligt transportdokument, når du sender Farligt indhold. Dokumentet skal som minimum indeholde følgende:

  • Afsenders navn og adresse
  • Modtagers navn og adresse
  • Antal og beskrivelse af kolli
  • Komplet klassifikation (UN-nummer, navn, faresedler, emballagegruppe)
  • Mængde farligt gods pr. UN-nummer, pr. navn eller pr. emballagegruppe
  • Beregnet mængde pr. transportkategori
  • "Miljøfarlig" såfremt emballagen er mærket som miljøfarlig

Transportdokumentet skal minimum være i A5-format og lægges i en plastpose, så UN-nummer, teknisk navn, faresedler, emballagegruppe og vægt er synlige. Plastposen skal kunne åbnes og lukkes igen.

Transportdokumentet placeres på forsendelsens største flade.