Spring navigation over og søg
Begrænset support til Internet Explorer. Du kan opleve problemer med flere af funktionerne, da Internet Explorer er forældet. For en bedre oplevelse og fuld funktionalitet, anbefaler vi, at du skifter over til Chrome, Edge, Firefox eller en lignende browser. Öppna i Microsoft Edge

Pakker med Farligt indhold i begrænset mængde (LQ)

Du kan sende pakker med farligt indhold i begrænset mængde (LQ) til Danmark og de fleste europæiske lande.  Læs hvordan her.

Det er dit ansvar

Du har som afsender ansvaret for, at transporten er tilladt. Indholdets tilstand, mærkning og emballage samt alle medfølgende dokumenter skal være i overensstemmelse med forskrifterne i ADR-konventionen og PostNords regler.

I oversigten Find UN-numre kan du se, hvilke stoffer, der er tilladt, og hvilke betingelser der er, for at de kan klassificeres som begrænset mængde.

Vær særlig opmærksom på, at et kolli med farligt indhold i begrænset mængde højst må veje 20 kg, og at der kun må være ét stof (UN-nummer) pr kolli.

Mærkning

Emballagen skal mærkes med mærket for begrænset mængde farligt indhold. Mærket skal måle 10 x 10 cm.

Når du sender pakker med Farligt indhold i begrænset (LQ) skal du sørge for, at serviceydelse 58 er angivet i EDI’en. EDI’en skal også indeholde oplysninger om indholdets fareklasse, UN-nummer og mængde. Hvis dit forsendelsessystem ikke giver mulighed for at inkludere disse oplysninger, skal du kontakte din udbyder.

Har du brug for at vide mere?

Har du spørgsmål så chat med os på PostNords Kundeportal.

Indhold du ikke må sende med PostNord

Visse genstande og stoffer kan ikke transporteres med PostNord. Dette kan være fordi, de er forbudte, farlige eller hvor det ikke via røntgen er tydeligt, om stoffet/genstanden er forbudt eller farlig. Dette inkluderer f.eks. også genstande til våben, som ikke er funktionsdygtige såsom våbenskæfter.

Nedenfor ser du indhold som ikke kan transporteres med PostNord:

Eksplosiver, f.eks.
•    ammunition
•    fyrværkeri/stjernekastere
•    tændere
•    tændsnore
•    knaldhætter til legetøjsskydevåben

Brandbare faste stoffer, f.eks.
•    tændstikker af enhver art
•    film af cellulosenitrat
•    stoffer, der i våd tilstand bliver farlige

Komprimeret gas (brændbar/ikke brændbar), f.eks.
•    brandslukkere, indeholdende gasser under tryk
•    aerosolprodukter/spraydåser
•    butangas
•    gaslightere

Oxiderende stoffer, f.eks.
•    stoffer, som er hurtigt iltdannende
•    organisk peryxyd som fx hår- og tekstilfarvestoffer, visse blegepulvere og klæbestoffer

Brændbare væsker, f.eks.
•    benzin
•    opløsningsstoffer
•    rengøringsmidler
•    maling
•    lakfjernere

Giftige stoffer, f.eks.
•    giftige lægemidler
•    diagnoseprøver
•    medicinalvarer

Radioaktive, f.eks.
•    prøver til medicinsk eller forskningsmæssigt brug, indeholdende radioaktivt materiale. 
Undtagelse: Røgalarmer, der er godkendt af Statens Institut for Strålehygiejne. Der må højst sendes tre røgalarmer i én forsendelse

Andre farlige stoffer, f.eks.
•    materiale, som har bedøvende, skadelige, giftige eller andre egenskaber, der kan forårsage stærk gene og ubehag i tilfælde af lækage
•    stærkt magnetiserende materiale
•    batterier
•    løse lithiumbatterier

Ætsende stoffer, f.eks.
•    rensevæsker
•    restfjerner eller beskyttelsesmiddel
•    genstande, der indeholder kviksølv og batterivæske

Våben
•    våbenløb
•    våbenskæfter
•    luftpistoler
•    luftgeværer
•    softguns
•    knive med blade på mere end 12 cm
•    springknive
•    stikvåben
•    strømpistoler
•    knojern
•    knipler, køller og lignende genstande