Spring til indhold Gå til hovednavigation Gå til sprogvælgeren

Vi anvender cookies til at få hjemmesiden til at fungere og at lave statistik som vi kan bruge til at forbedre hjemmesidens indhold. Du accepterer brugen af cookies ved at lukke boksen eller klikke videre. Lær mere om cookies

Virksomheden

Post Danmark A/S er en del af PostNord

Post Danmark er en del af den dansk-svenske koncern PostNord, der er den førende leverandør af kommunikations- og logistikløsninger til, fra og inden for Norden. Vi sikrer postservicen til private og virksomheder i Sverige og Danmark.

PostNord blev skabt den 24. juni 2009 med en historiks sammenlægning af Post Danmark A/S og Posten AB. Det er første gang, at to nationale postvirksomheder er gået sammen i en fælles koncern. Med sammenlagt næsten 800 års erfaringer i branchen og en stærk tilstedeværelse både globalt, regionalt og lokalt står PostNord på et solidt fundament.

I dag er PostNord aktiv i alle de nordiske lande, og under forandring fra en traditionel postvirksomhed til en moderne kommunikations- og logistikvirksomhed. Det skyldes ikke mindst tempoet i den digitale udvikling, der de seneste år er accelereret. For PostNord betyder den udvikling faldende brevmængder, men også markant stigende pakkemængder fra den stærke vækst i e-handlen på alle de nordiske markeder.

Eksperter i logistik

I 2015 leverede PostNord 5,2 mia. breve og forsendelser, 130 mio. pakker til Nordens 25 mio. indbyggere og 2 mio. virksomheder.

Med vores ekspertise og et stærkt distributionsnet skaber vi nye løsninger til fremtidens kommunikation, e-handel, distribution og logistik.

PostNord tilbyder komplette logistikløsninger til kundernes varelevering både i Norden og globalt. Med PostNord behøver kunden kun én leverandør til vareforsyning og til levering til slutkunder uafhængigt af hvor meget eller hvor tungt gods, der skal håndteres.

PostNord har en unik struktur og rækkevidde i regionen og har bl.a. en førende position som partner for de fleste netbutikker i de nordiske lande. Vores tilbud til erhvervskunderne er baseret på indgående kundeindsigt og stærke logistikkompetencer. Det kombineres med stor tilgængelighed i form af Nordens største netværk af udleveringssteder og levering til alle brevkasser i Danmark og Sverige.

Post til hele Danmark

Post Danmark distribuerer breve, pakker, magasiner, reklamer og varer for private og erhvervskunder i Danmark og Norden. Vi servicerer 2,7 mio. husstande og 280.000 virksomheder – fem dage om ugen, 52 uger om året.

Post Danmark er desuden udpeget som den befordringspligtige virksomhed gældende for perioden 2016-2019. Det betyder, at det er Post Danmarks opgave at sikre omdeling af post i hele landet.

Trafikstyrelsen har udstedt en individuel tilladelse til Post Danmark, hvor det fremgår, at befordringspligten gælder følgende forsendelser:

  • breve op til 2 kg
  • dag-, uge- og månedsblade o.lign.
  • pakker med og uden omdeling op til 20 kg

Befordringspligten omfatter derudover indsamling ved postkasser og postbetjeningssteder, sortering, transport og omdeling af forsendelserne.

Tilstede når og hvor kunderne ønsker det

Post Danmark er den pakkedistributør i Danmark med flest udleveringssteder i form af posthuse og selvbetjente Pakkebokse. Det gør det let for vores kunder at gøre deres postforretninger dér, hvor det passer bedst og på det tidspunkt, der passer bedst.

Postloven sætter rammerne

PostNord-koncernen er ejet af den danske og svenske stat i fællesskab og er i Danmark reguleret af Postloven, som hører under Transportministeriet. PostNords koncernbestyrelse refererer til den danske og den svenske stat, mens den daglige ledelse i Danmark varetages af Post Danmarks direktion med adm. direktør Peter Kjær Jensen i spidsen.

Norden som hjemmemarked

Koncernen PostNord AB blev skabt, for at håndtere nye udfordringer, i en tid med globalisering og stigende behov for grænseoverskridende kommunikations- og logistikløsninger. I det lys bliver det i højere grad regioner end lande, der får betydning for virksomhedernes aktiviteter, og PostNord skal med Norden som hjemmemarked være den førende aktør inden for kommunikation og logistik i den nordiske region.

I 2015 havde PostNord 35.000 medarbejdere og en omsætning på ca. 40 mia. SEK. Moderselskabet er et svensk aktieselskab (publikt bolag) med hovedkontor i Solna, Sverige.

Se tal og fakta om PostNord (pdf)

Klik og læs mere om Post Danmarks historie

Kan vi hjælpe dig

Kundeservice Privat
Telefon 70 70 70 30

Kundeservice Erhverv
Telefon 70 11 12 30

Find

Indtast forsendelsesnummer:

Se åbningstider, adresse samt hvilke serviceydelser det enkelte sted tilbyder. Eller se, hvor du kan købe frimærker.

Angiv adresse, postnummer eller by. Du kan også klikke på kortet.

Se placering af Pakkeboksautomater

Angiv adresse, postnummer eller by. Du kan også klikke på kortet.

Her finder du Erhvervsindleveringerne

Angiv adresse, postnummer eller by. Du kan også klikke på kortet.

Se placering af postkasser

Angiv adresse, postnummer eller by. Du kan også klikke på kortet.