Spring til indhold Gå til hovednavigation Gå til sprogvælgeren

Vi anvender cookies til at få hjemmesiden til at fungere og at lave statistik som vi kan bruge til at forbedre hjemmesidens indhold. Du accepterer brugen af cookies ved at lukke boksen eller klikke videre. Lær mere om cookies

Når du sender breve

 

BlanketBeskrivelse

Følgeseddel B68

Følgesed​del B68​

Følgesedlen bruges til alle slags ensartede PP-forsendelser - Quickbreve, Brevet, Erhvervsbreve, Erhvervsbreve 2-dage og Direct Mail.

Du kan vælge mellem en følgeseddel i PDF format eller Excel format. PDF-udgaven kan downloades i åben udgave til brug fra egen computer.

Du skal kun udfylde side 1. I PDF-udgaven udfyldes de øvrige sider automatisk og alle 3 sider udskrives. Den udfyldte Excel fil printes også i 3 sider. Det må gerne være i sort/hvid. Der er en kopi til afsender og to sider til PostNord.

Der skal udfyldes en følgeseddel for hvert parti PP-breve, der ønskes sendt.

NB: Kun ét serviceniveau pr. følgeseddel.

Brevene kan indleveres på de fleste posthuse, en erhvervsindlevering eller en brevterminal. Quickbreve, Erhvervsbreve og Direct Mail skal dog indleveres til en brevterminal – eller på udvalgte erhvervsindleveringer mod betaling. Erhvervsbreve og Direct Mails skal ved hver indlevering være opdelt efter format, vægtinterval og prisområde. Er brevene ikke opdelt korrekt, klarer vi opdelingen mod betaling.

Der skal normalt indleveres mindst 250 breve samtidig. Ved mindre mængder betales et gebyr (200,- + moms). Hvis det er mest praktisk, kan du altså indlevere helt ned til 5-10 stk. pr. gang mod betaling af gebyret.

Når du bruger den skrivbare PDF-udgave har du mulighed for at gemme en kopi af den udfyldte blanket ved at udskrive til PDF-printer eller XPS-format og gemme blanketten. Hvis du gemmer den, kan du ikke rette yderligere i den.

Du kan desuden sende filen til varslinger@postnord.com.

Postkvittering/ Indleveringsattest (F1)Postkvitteringen/Indleveringsattest anvendes, hvis du har brug for at få en kvittering på, at et brev eller en pakke er indleveret til os.

Du kan udfylde blanketten direkte på skærmen og printe ud.

Afkryds blot forsendelsestype i feltet "Indleveringsattest", hvis du sender et almindeligt brev.

Betaling for de enkelte serviceydelser sker ved aflevering af forsendelserne.

Afleveringsattest (F44)Afleveringsattesten anvendes, hvis du har brug for at få en attest på, hvornår og hvordan en forsendelse er udleveret. Forsendelsen sendes da med afleveringsattest. Breve og Quickbreve kan sendes med Afleveringsattest.

Du kan udfylde blanketten direkte på skærmen og printe ud.

Udfyld feltet Returadresse med afsenderens navn og nøjagtige adresse.

Skriv "Afleveringsattest" på adressesiden af forsendelsen.

Breve med afleveringsattest skal indleveres på et posthus.

Medbring attest og forsendelse på posthuset.

Betaling for afleveringsattesten sker ved frankering på forsendelsen.

Specialkvitteringsliste R & V breve (F53)

F53 Specialkvitteringsliste

Specialkvitteringslisten anvendes til at give dig en kvittering, hvis du indleverer flere rekommanderede breve.

Du kan udfylde blanketten direkte på skærmen og printe ud.

Hele modtagerens adresse skrives i feltet Modtager samt Postnr. og by.

Ønsker du en serviceydelse anføres det i den sidste kolonne f.eks. Post Expres.

I feltet Stregkodenr. påklæbes stregkodenummeret fra stregkodelabels, hvis du har fået udleveret og tilknyttet et antal stregkodelabels.

Har du ikke fået tilknyttes stregkodelabels udfyldes feltet af os ved indleveringen.

Udskriv listen og afleverer den og forsendelserne på posthuset. Husk at forsendelserne skal afleveres i samme orden, som de er anført på listen.

Excel-udgaven kan kun anvendes af kunder, som har fået tilsendt og tilknyttet stregkodelabels for rekommanderede breve. Den danner selv de fulde stregkodenumre, som du sætter på dit rekommanderede brev.

Følgeseddel til FrankeringsserviceFølgeseddel til frankering af breve uden aftale. Bruges, når du ikke har en aftale med os om frankering af dine breve.


Følgesedlen kan bruges ved indlevering på et posthus, hvor du betaler for såvel portoen som frankeringen ved indleveringen.

Har du en kreditaftale, kan Følgesedlen desuden bruges ved indlevering på en Erhvervsindlevering eller hvis vi henter.

Kvittering for frimærker, porto m.v. (F42)Kvitteringen for frimærker, porto m.v. anvendes ved bestilling af frimærker eller pakkelabels mv. og hvis du har brug for en kvittering for købet.
  1. Udfyld feltet "Frimærkebestilling" med antal ark og evt. pålydende værdi og beløb
  2. Udfyld feltet "Pakkelabelsbestilling" med angivelse af antal og vægtinterval, og evt. pålydende værdi og beløb
  3. Udfyld feltet "Kvittering" med antal og evt. beløb
  4. Udskriv blanketten og medbring den på posthuset eller aflever den til landpostbuddet, når du skal bestille eller købe frimærker, porto mv.
Følgeseddel Sorteret udlandspost (EK2) (xls)

Sorteret Udlandspost følgesedlen bruges til PP-frankerede breve (A Prioritaire) og økonomibreve (B Economique) til udlandet, som afsenderen har opsorteret landevis.

Hver indlevering skal bestå af mindst 100 standardbreve, 25 storbreve eller 10 maxibreve. Den enkleste løsning vil ofte være at formatopdele og sortere til få lande med stor postmængde ud fra den såkaldte 20-80 regel.

Indleveres flere formater samtidigt, accepteres det, at ét af formaterne overholder minimumskravet. Hvis øvrige formater ikke overholder minimumskravene, faktureres disse som "Restpost".

Du skal indlevere Sorteret Udlandspost format- og landeopdelt i gule brevbakker (maxibreve kan også indleveres i klare plastiksække). Oven i hver brevbakke eller plastiksæk skal du afhængig af serviceniveau lægge enten en Sorteret Udlandspost bakkefane A eller B.

Nærmere vejledning finder du på følgesedlen.​

Kan vi hjælpe dig

Find