Informationer til leverandører

Som leverandør finder du her kontaktoplysninger og praktiske oplysninger vedrørende faktura-information og e-fakturering
Faktura- <br/> information

Vo har pr. 1. maj 2007 implementeret et elektronisk fakturasystem, der håndterer elektroniske leverandørfakturaer i OIOXML-format.

Der er tale om det samme meddelelsesformat, som anvendes af de offentlige myndigheder til modtagelse og afsendelse af fakturaer.

Vi stiller krav om, at leverandørfakturaer skal fremsendes elektronisk (i OIOXML-format).

Godt i gang med e-fakturering

Det allervigtigste er, at e-fakturaer indeholder et EAN-lokationsnummer, indkøbsordrenummer, oplysninger ifølge momsreglerne samt en FIK-kode for at sikre en hurtig digital fakturahåndtering og betaling. Læs mere om e-fakturering.

Ved salg af varer eller tjenesteydelser til os, skal man være opmærksom på, at alle fakturaer skal opfylde visse krav i følge momsreglerne samt særlige oplysninger for at automatisere indkøbs- og fakturaprocessen.

Tjek om din virksomheds fakturaer indeholder følgende oplysninger:

 1. Sælgers navn og adresse
 2. Vores EAN-lokationsnummer
 3. Fakturaadresse: vores virksomhedsnavn og adresse
 4. Leveringsadresse: vores virksomheds navn og adresse på varemodtageren
 5. Vores indkøbsordrenummer
 6. Fakturadato (udstedelsesdato)
 7. Fakturanummer, som er et fortløbende nummer, der bygger på én eller flere serier, og som identificerer fakturaen. Husk at dokumenter med debet- og kreditbeløb holdes hver for sig
 8. Sælgers CVR-nr eller SE-nr.
 9. Den dato, hvor levering af varerne eller tjenesteydelserne foretages eller afsluttes, forudsat at en sådan dato er forskellig fra fakturadatoen
 10. Betalingsdato - netto 45 dage
 11. Mængden og arten af leverede varer eller omfanget samt arten af de leverede ydelser
 12. Momsgrundlaget, pris pr. enhed inkl. tillæg og rabatter
 13. Gældende momssats
 14. Det momsbeløb, der skal betales
 15. Fakturatotal
 16. FIK-kode på e-fakturaen vil sikre automatisk betaling af ydelser til denne konto

Hvad er et indkøbsordrenummer?

Indkøbsordrenummeret er et nummer bestående af 10 tal. Indkøbsordrenummeret dannes, når vi afgiver en ordre. Du finder nummeret på den ordre, du modtager som leverandør.

Hvorfor er det vigtigt?

Indkøbsordrenummeret sikrer, at vi kan matche en faktura med en ordre. På den måde optimerer og smidiggør vi processen - fra du sender fakturaen, og til vi har behandlet den.

For at vi kan behandle din faktura så hurtigt som muligt, beder vi dig sørge for, at indkøbsordrenummeret altid fremgår af din faktura.

De leverandører, som har indgået faste aftaler med os om løbende leverancer af f.eks. el, gas, vand, avisabonnementer mv., får ikke tildelt noget indkøbsordrenummer.

e-fakturering

OIOXML elektronisk faktura

Den elektroniske faktura er et særligt filformat, som det offentlige i Danmark har valgt til fælles elektronisk "sprog" for dataudveksling af fakturaer. Denne kommunikationsstandard OIOXML danner ramme for dataudveksling af elektroniske fakturaer til os.

På Offentlig Information Onlines (OIO) hjemmeside www.oio.dk kan der indhentes nærmere oplysninger om de tekniske specifikationer til software og validering af de elektroniske fakturaer.

EDI-lokationsdata til meddelelsesbeskrivelse

Tilstedeværelse af ajourførte lokationsdata med et unikt EAN-lokationsnummer er en forudsætning for identifikation af virksomheden og helt centralt for udveksling af EDI-transaktioner mellem samhandelsparterne. Eventuelle spørgsmål vedrørende EAN-lokationsnummer kan rettes til GS1 Danmark, telefon 39 27 85 27.

Vores EAN-lokationsnummer er 5790001498900, hvor alle 13-cifre skal angives i én uafbrudt talrække, som kan identificeres af VANS-netværket, der skal aflevere fakturaerne til os.

E-fakturering kræver tilslutning til et VANS-netværk

VANS (Value Added Network Services) er det kommunikationsnetværk inden for EDI-området, som distribuerer de elektroniske fakturaer, der er baseret på udveksling af standardiserede og strukturerede dokumenter. Man kan sige, at VANS er et elektronisk postvæsen, som indsamler og fordeler de elektroniske fakturaer. Alt hvad VANS behøver, er de rigtige adresser (EAN-lokationsnumre), så afleveres fakturameddelelserne hos de rigtige modtagere.

Yderligere information om tilslutning til VANS-netværket kan hentes på www.virk.dk eller kontakt en IT-systemleverandør.

Hvordan kommer du i gang med e-fakturering?

I Danmark er der over 300.000 aktive virksomheder. For at tilgodese både de store, mellem og små virksomheder findes der tre måder at sende e-fakturaer på, nemlig:

 • Via virksomhedens eget økonomi- og fakturasystem (fuldt integreret løsning)
 • Via fakturaportal på internettet (svarer til netbank).
 • Via et Læs Ind bureau (her kan man fortsætte med at bruge papirregninger)

Det mest effektive er at have et elektronisk økonomi- eller faktureringssystem. Men for mange mindre virksomheder, som kun sender ganske få fakturaer til kunderne, kan det være oplagt at benytte sig af en fakturaportal på internettet eller et Læs Ind bureau. Virksomheden skal vælge en løsning, som passer bedst til opgaven.

Endvidere kan oplysninger om fordele og eventuelle ulemper ved de tre systemløsninger findes på www.virk.dk.

Vigtigt og et godt råd

For at sikre en korrekt indlæsning af den første e-faktura i vores fakturasystem vil vi gerne opfordre dig til, at du sender en mail med oplysning om fakturanummer, kontaktperson samt EAN-lokationsnummer som afsenderid. Mail bedes sendt til ercan.türkmen@post.dk.

Faktura-<br/>adresser
Kontakt <br/> Indkøb

Indkøbsaftaler

Har du spørgsmål om indkøbsaftaler, kan du kontakte:

​Navn Ansvarsområde​ Tlf.​ Mail​
Trine Hermansen Indkøbschef
Produktionsudstyr og serviceydelser, maskiner, biler og transportmateriel samt transporter
+45 21 76 83 35

Trine Hermansen

 

 

Find • Prisoversigter

 • Avanceret søgning

 • Se åbningstider, adresse samt hvilke serviceydelser det enkelte sted tilbyder. Eller se, hvor du kan købe frimærker.

  Angiv adresse, postnummer eller by. Du kan også klikke på kortet.

 • Se placering af Pakkeboksautomater

  Angiv adresse, postnummer eller by.Du kan også klikke på kortet.

 • Her finder du Erhvervsindleveringerne


  Angiv adresse, postnummer eller by.
  Du kan også klikke på kortet.

 • Se placering af postkasser

  Angiv adresse, postnummer eller by.Du kan også klikke på kortet.


 • Dagens post

 • Hjælp

  Kort over postnumre og mere information

© PostNord AB (publ) | Om hjemmesiden | Privacy policy