Farligt indhold

Sender du paller og gods med farligt indhold, skal du overholde gældende regler for tilladt indhold, mærkning, emballering og dokumentation
Farligt indhold

Farligt indhold er stoffer, produkter eller genstande, der er klassificeret i henhold til ADR-konventionen og derfor kun må transporteres på visse betingelser.

Det er dit ansvar

Du har som afsender ansvaret for, at transporten er tilladt. Indholdets tilstand, mærkning og emballering samt alle medfølgende dokumenter skal være i overensstemmelse med forskrifterne i ADR-konventionen og PostNord regler.

Kan pakken ikke leveres, er du forpligtet til at tage pakken retur og dække alle udgifter ved returnering.

Hvis PostNord under transporten konstaterer, at oplysninger om faren ved indholdet ikke er korrekt, har PostNord uden erstatningsansvar lov til at aflæsse, ødelægge eller uskadeliggøre indholdet ifølge CMR-loven om international godstransport.

Hvilket farligt indhold må du sende

Du kan se tilladt indhold i oversigten Find UN-numre.

Du er selvfølgelig også altid velkommen til at kontakte din salgskonsulent eller ringe til Kundeservice på 70 11 12 30 for at høre mere.

Mærkning

Forsendelser med farligt indhold skal være mærket med en eller flere faresedler svarende til stoffets farlige egenskaber. Faresedlerne skal have form som en rombe og minimum måle 10 x 10 cm.

Alle forsendelser skal mærkes tydeligt og holdbart med stoffets UN-nummer.

Emballage

Forsendelser med farligt indhold skal emballeres i en speciel UN-godkendt emballage og på en måde, så indholdet ikke er til fare for omgivelserne. Der stilles forskellige krav til emballering afhængigt af indholdets karakter.

Send flere kolli i samme ydreemballage

Sender du flere kolli i samme ydreemballage, skal den yderste emballage mærkes med samtlige UN-numre, samtlige faresedler og ordet “OVERPACK”. De enkelte kolli, som ydreemballagen indeholder, skal være mærket og emballeret, så de vil kunne sendes selvstændigt.

Dokumenter

Du skal lave et særligt transportdokument, når du sender Farligt indhold. Dokumentet skal som minimum indeholde følgende:

 • Afsenders navn og adresse
 • Modtagers navn og adresse
 • Antal og beskrivelse af kolli
 • Komplet klassifikation (UN-nummer, navn, faresedler, emballagegruppe)
 • Mængde farligt gods pr. UN-nummer, pr. navn eller pr. emballagegruppe
 • Beregnet mængde pr. transportkategori
 • ”Miljøfarlig” såfremt emballagen er mærket som miljøfarlig

Transportdokumentet skal minimum være i A5-format og lægges i en plastpose, så UN-nummer, teknisk navn, faresedler, emballagegruppe og vægt er synlige. Plastposen skal kunne åbnes og lukkes igen.

Transportdokumentet placeres på forsendelsens største flade.

Du kan med fordel anvende vores skabelon, som du finder her:
ADR Transport Document for Dangerous Goods.

 

Find • Prisoversigter

 • Avanceret søgning

 • Se åbningstider, adresse samt hvilke serviceydelser det enkelte sted tilbyder. Eller se, hvor du kan købe frimærker.

  Angiv adresse, postnummer eller by. Du kan også klikke på kortet.

 • Se placering af Pakkeboksautomater

  Angiv adresse, postnummer eller by.Du kan også klikke på kortet.

 • Her finder du Erhvervsindleveringerne


  Angiv adresse, postnummer eller by.
  Du kan også klikke på kortet.

 • Se placering af postkasser

  Angiv adresse, postnummer eller by.Du kan også klikke på kortet.


 • Dagens post

 • Hjælp

  Kort over postnumre og mere information

© PostNord AB (publ) | Om hjemmesiden | Privacy policy