Blanketter

Send breve
​Blanket Beskrivelse​
Følgeseddel, B68 (PDF)

Følgesed​del, B68 (Excel)
Følgesedlen bruges til alle slags ensartede PP-forsendelser (Quickbreve, Brevet, Erhvervsbreve, Erhvervsbreve 2-dage og Direct Mail).

Du kan vælge mellem en følgeseddel i PDF format eller Excel format.
PDF-udgaven kan downloades i åben udgave til brug fra egen computer.
 
Du skal kun udfylde side 1. I PDF-udgaven udfyldes de øvrige sider automatisk og alle 3 sider udskrives. Den udfyldte Excel fil printes også i 3 sider. Det må gerne være i sort/hvid. Der er en kopi til afsender og to sider til PostNord.
 
Der skal udfyldes en følgeseddel for hvert parti PP-breve, der ønskes sendt.

NB: Kun ét serviceniveau pr. følgeseddel.
 
Brevene kan indleveres på de fleste posthuse, en erhvervsindlevering eller en brevterminal. Quickbreve, Erhvervsbreve og Direct Mail skal dog indleveres til en brevterminal – eller på udvalgte erhvervsindleveringer mod betaling. Erhvervsbreve og Direct Mails skal ved hver indlevering være opdelt efter format, vægtinterval og prisområde. Er brevene ikke opdelt korrekt, klarer vi opdelingen mod betaling.
 
Der skal normalt indleveres mindst 250 breve samtidig. Ved mindre mængder betales et gebyr (200,- + moms). Hvis det er mest praktisk, kan du altså indlevere helt ned til 5-10 stk. pr. gang mod betaling af gebyret.
 
Når du bruger den skrivbare PDF-udgave har du mulighed for at gemme en kopi af den udfyldte blanket ved at udskrive til PDF-printer eller XPS-format og gemme blanketten. Hvis du gemmer den, kan du ikke rette yderligere i den.

Du kan desuden sende filen til varslinger@postnord.com.
Postkvittering/ Indleveringsattest (F1) Postkvitteringen/Indleveringsattest anvendes, hvis du har brug for at få en kvittering på, at et brev eller en pakke er indleveret til os.

Du kan udfylde blanketten direkte på skærmen og printe ud.

Afkryds blot forsendelsestype i feltet "Indleveringsattest", hvis du sender et almindeligt brev.

Betaling for de enkelte serviceydelser sker ved aflevering af forsendelserne.
Afleveringsattest (F44) Afleveringsattesten anvendes, hvis du har brug for at få en attest på, hvornår og hvordan en forsendelse er udleveret. Forsendelsen sendes da med afleveringsattest. Breve og Quickbreve kan sendes med Afleveringsattest.

Du kan udfylde blanketten direkte på skærmen og printe ud.

Udfyld feltet Returadresse med afsenderens navn og nøjagtige adresse.

Skriv "Afleveringsattest" på adressesiden af forsendelsen.

Breve med afleveringsattest skal indleveres på et posthus.

Medbring attest og forsendelse på posthuset.

Betaling for afleveringsattesten sker ved frankering på forsendelsen.
Specialkvitteringsliste R & V breve (F53)
F53 Specialkvitteringsliste
Specialkvitteringslisten anvendes til at give dig en kvittering, hvis du indleverer flere rekommanderede breve.

Du kan udfylde blanketten direkte på skærmen og printe ud.

Hele modtagerens adresse skrives i feltet Modtager samt Postnr. og by.

Ønsker du en serviceydelse anføres det i den sidste kolonne f.eks. Post Expres.

I feltet Stregkodenr. påklæbes stregkodenummeret fra stregkodelabels, hvis du har fået udleveret og tilknyttet et antal stregkodelabels.

Har du ikke fået tilknyttes stregkodelabels udfyldes feltet af os ved indleveringen.

Udskriv listen og afleverer den og forsendelserne på posthuset. Husk at forsendelserne skal afleveres i samme orden, som de er anført på listen.

Excel-udgaven kan kun anvendes af kunder, som har fået tilsendt og tilknyttet stregkodelabels for rekommanderede breve. Den danner selv de fulde stregkodenumre, som du sætter på dit rekommanderede brev.
Følgeseddel F60 Følgeseddel til frankering af breve uden aftale. Bruges, når du ikke har en aftale med os om frankering af dine breve.

Følgesedlen kan bruges ved indlevering på et posthus, hvor du betaler for såvel portoen som frankeringen ved indleveringen.

Har du en kreditaftale, kan Følgesedlen desuden bruges ved indlevering på en Erhvervsindlevering  eller hvis vi henter.
Kvittering for frimærker, porto m.v. (F42) Kvitteringen for frimærker, porto m.v. anvendes ved bestilling af frimærker eller pakkelabels mv. og hvis du har brug for en kvittering for købet.

 1. Udfyld feltet "Frimærkebestilling" med antal ark og evt. pålydende værdi og beløb
 2. Udfyld feltet "Pakkelabelsbestilling" med angivelse af antal og vægtinterval, og evt. pålydende værdi og beløb
 3. Udfyld feltet "Kvittering" med antal og evt. beløb
 4. Udskriv blanketten og medbring den på posthuset eller aflever den til landpostbuddet, når du skal bestille eller købe frimærker, porto mv.
Følgeseddel Sorteret Udlandspost (EK2) Sorteret Udlandspost følgesedlen bruges til PP-frankerede breve (A Prioritaire) og økonomibreve (B Economique) til udlandet, som afsenderen har opsorteret landevis.

Hver indlevering skal bestå af mindst 100 standardbreve, 25 storbreve eller 10 maxibreve. Den enkleste løsning vil ofte være at formatopdele og sortere til få lande med stor postmængde ud fra den såkaldte 20-80 regel.

Indleveres flere formater samtidigt, accepteres det, at ét af formaterne overholder minimumskravet. Hvis øvrige formater ikke overholder minimumskravene, faktureres disse som "Restpost".

Du skal indlevere Sorteret Udlandspost format- og landeopdelt i gule brevbakker (maxibreve kan også indleveres i klare plastiksække). Oven i hver brevbakke eller plastiksæk skal du afhængig af serviceniveau lægge enten en Sorteret Udlandspost bakkefane A eller B.

Nærmere vejledning finder du på følgesedlen.​
 varslinger@postnord.com​​​
Ombytning/ <br/> Tilbagebetaling
​Blanket Beskrivelse​
Fejlfrankering (B86) Fejlfrankering benyttes til godtgørelse af fejlfrankeringer på frankeringsmaskiner. Konvolutter, labels etc. afleveres på posthuset eller indsendes til Regnskabscenteret.

Fejlfrankeringerne indsendes senest 12 måneder efter stemplingsmåneden. Du kan også få godtgjort for meget påsat porto på forsendelser, du ønsker afsendt. Den udfyldte blanket og forsendelserne skal i så fald afleveres på posthuset.

Ved godtgørelsen beregner vi os et gebyr på 25 kr.

Du kan udfylde blanketten direkte på skærmen og printe ud.

Udskriv blanketten i 2 eksemplarer , hvoraf det ene eksemplar er til eget brug og det andet afleverer du eller sender til adressen, der står på blanketten).​
Ombytning af frimærker
Det er ikke længere muligt at ombytte frimærker. Servicen ophørte 31. december 2016.

Du kan bruge alle danske frimærker fra 1. juli 1933 til at frankere dine breve. Selv om du har "gamle" frimærker, kan du opfrankere til den nuværende porto.
Ombytning og refusion af pakkelabel (B666)
Du kan få ombyttet eller refunderet din pakkelabel. Reglerne er forskellige og afhænger af, hvor du har købt din pakkelabel og hvilken type, du har købt.
  

Har du købt din Pakkelabel i Online Pakkeporto på nettet?

 
Sådan får du refunderet din pakkelabel:
 
 1. Find din kvittering som du fik, da du købte Pakkelabelen på Pakkeporto Online.
 2. Mail blanketten til onlineporto@postnord.com
 3. En ubrugt pakkelabel kan gratis refunderes i op til 12 måneder efter købsdatoen.
 4. Inden for 14 dage tilbageføres beløbet det betalingskort, som du brugte ved købet. 

Har du købt en trykt pakkelabel på et posthus eller i vores netbutik?

 
Sådan får du gratis ombyttet din gyldige trykte pakkelabel:
 1. Ombytning kan ske hvis du f.eks. er kommet til at skrive forkert.
 2. Udfyld ombytnings- og refusionssedlen med dit navn og adresse.
 3. Send blanketten sammen med pakkelabelen til Kundelinjen, Carsten Niebuhrsgade 4, 1577 København V. Husk at sætte porto på brevet.
 4. Inden for få dage sender vi en anden tilsvarende pakkelabel.
Sådan får du refunderet din trykte pakkelabel:
 1. Udfyld ombytnings- og refusionssedlen med navn, adresse, telefonnummer samt bank- og kontonummer.
 2. Send blanketten og din kvittering for købet sammen med til Kundeservice, Carsten Niebuhrsgade 4, 1577 København V. Husk at sætte porto på brevet.
 3. Ved refusion beregner vi os et ekspeditionsgebyr på 40 kr.
 4. En ubrugt pakkelabel kan refunderes i op til 12 måneder efter gyldighedsperiodens udløb (se årstal på pakkelabelen), og kun ved fremvisning af bevis for køb af pakkelabelen.
 5. Inden for 14 dage overfører vi beløbet til den bankkonto du har oplyst. ​
 
Faner/vignetter
​Blanket Beskrivelse​
​DM-KO OCR
Vignet DM-KO 0900 Lægges i alle brevbakker med DM-breve til OCR til Kortere omdelingsperiode, hvor partiet er opdelt til brevterminal 0900​
Vignet DM-KO 7007 ​Lægges i alle brevbakker med DM-breve til OCR til Kortere omdelingsperiode, hvor partiet er opdelt til brevterminal 7007
DM-KO FSM​
Vignet DM-KO 0900 ​Lægges i alle brevbakker med DM-breve til FSM til Kortere omdelingsperiode, hvor partiet er opdelt til brevterminal 0900
Vignet DK-KO 7007 ​Lægges i alle brevbakker med DM-breve til FSM til Kortere omdelingsperiode, hvor partiet er opdelt til brevterminal 7007
​STYKGODS
Vignet Stykgods Eksport 00-49 ​Gælder for kunder, der bor i postnumrene 0000-4999. Vignetten påsættes Stykgods, der skal eksporteres til hele Norden.
​Vignet Stykgods Eksport 50-89 ​Gælder for kunder, der bor i postnumrene 5000-8999. Vignetten påsættes Stykgods, der skal eksporteres til hele Norden.
​Vignet Stykgods Eksport 90-99 ​​Gælder for kunder, der bor i postnumrene 9000-9999. Vignetten påsættes Stykgods, der skal eksporteres til hele Norden.
 ​
Øvrige <br/> blanketter
​Blanket Beskrivelse​
Følgeseddel adresserede Lokale Ugeaviser (K45) K45 benyttes ved indlevering af adresserede Lokale Ugeaviser.

Adresserede Lokale ugeaviser, der indleveres ved et postcenter, skal indleveres i gule brevbakker, med mindre andet er aftalt.

Sammen med ugeaviserne afleveres et udfyldt indleveringsbilag (K45). Der kan aftales anden form for adskillelse af adresserede og ikke adresserede eksemplarer, dog skal forsendelserne altid være tydeligt adskilt.​
 
 

Find • Prisoversigter

 • Avanceret søgning

 • Se åbningstider, adresse samt hvilke serviceydelser det enkelte sted tilbyder. Eller se, hvor du kan købe frimærker.

  Angiv adresse, postnummer eller by. Du kan også klikke på kortet.

 • Se placering af Pakkeboksautomater

  Angiv adresse, postnummer eller by.Du kan også klikke på kortet.

 • Her finder du Erhvervsindleveringerne


  Angiv adresse, postnummer eller by.
  Du kan også klikke på kortet.

 • Se placering af postkasser

  Angiv adresse, postnummer eller by.Du kan også klikke på kortet.


 • Dagens post

 • Hjælp

  Kort over postnumre og mere information

© PostNord AB (publ) | Om hjemmesiden | Privacy policy