Kontaktpunktanalyser

Kontaktpunktsanalyser for brancher som pension, bank, forsikring og fagforeninger
Intro

Kommunikationsmarkedet udvikler sig til stadig, og der kommer nye digitale medier, mens at medieadfærden forandrer sig. Der er derfor brug for en indgående forståelse af forskellige medier – fra klassiske medier til sociale medier – og af, hvorledes de i et samspil præger kommunikationens form, indhold og effekt.

Med fokus på en mere holistisk og tværmedial tilgang er det forsøgt at klarlægge de mange kontaktpunkter mediebrugere / kunder bliver eksponeret for; og identificere, hvilken værdi det enkelte kontaktpunkter skaber for modtager og afsender af kommunikationen.

I sammenarbejde med TNS Gallup er der gennemført analyser af kontaktpunkternes betydning. Der er gennemført kontaktpunktsanalyser for brancher som Pension, Bank, Forsikring og Fagforeninger.

Pension

Kontaktpunktsanalyse for pensionsbranchen

TNS Gallup har for os undersøgt pensionskunders opfattelse af, hvilke kontaktpunkter, der formidler pensionsselskabernes information og reklamebudskaber bedst.

Målgruppen er danskere 18 år+, der enten er kunde hos et pensionsselskab eller har planer om at blive kunde i et pensionsselskab. Kontaktpunkternes værdi for kundernes er blevet vurderet af kunderne ud fra tre dimensioner:

 1. Om kontaktpunktet er informationsgivende
 2. Om kontaktpunktet emotionelt set berør forbrugerne og dermed gør det enkelte pensionsselskab mere attraktiv
 3. Hvilken værdi kontaktpunktet har, når forbrugeren skal træffe den endelige købsbeslutning

Se undersøgelsen af kontaktpunkter for pensionsbranchen.​​​

Fagforeninger

Kontaktpunktsanalyse for fagforeninger

TNS Gallup har for os undersøgt medlemmer hos fagforeninger og deres opfattelse af, hvilke kontaktpunkter, der formidler fagforeningernes information og reklamebudskaber bedst.

Målgruppen er danskere 18 år+, der enten er medlem hos en fagforening eller har planer om at blive medlem i en fagforening. Kontaktpunkternes værdi for kundernes er blevet vurderet af kunderne ud fra tre dimensioner:

 1. Om kontaktpunktet er informationsgivende
 2. Om kontaktpunktet emotionelt set berør forbrugerne og dermed gør det enkelte forsikringsselskab mere attraktiv
 3. Hvilken værdi kontaktpunktet har, når forbrugeren skal træffe den endelige købsbeslutning

Se undersøgelsen af kontaktpunkter for fagforeninger.

Bank

Kontaktpunktsanalyse i bankmarkedet

TNS Gallup har for os undersøgt bankkunders opfattelse af, hvilke kontaktpunkter, der formidler bankernes information og reklamebudskaber bedst. Målgruppen er danskere 18 år+, der enten er kunde hos en bank eller har planer om at blive kunde i en bank. Kontaktpunkternes værdi for kundernes er blevet vurderet af kunderne ud fra tre dimensioner:

 1. Om kontaktpunktet er informationsgivende
 2. Om kontaktpunktet emotionelt set berør forbrugerne og dermed gør det enkelte pensionsselskab mere attraktiv
 3. Hvilken værdi kontaktpunktet har, når forbrugeren skal træffe den endelige købsbeslutning

Se undersøgelsen af kontaktpunkter for bankerne.

Forsikring

Kontaktpunktsanalyse for forsikringsbranchen

TNS Gallup har for os undersøgt forsikringskunders opfattelse af, hvilke kontaktpunkter, der formidler forsikringsselskabernes information og reklamebudskaber bedst.

Målgruppen er danskere 18 år+, der enten er kunde hos et forsikringsselskab eller har planer om at blive kunde i et forsikringsselskab. Kontaktpunkternes værdi for kundernes er blevet vurderet af kunderne ud fra tre dimensioner:

 1. Om kontaktpunktet er informationsgivende
 2. Om kontaktpunktet emotionelt set berør forbrugerne og dermed gør det enkelte forsikringsselskab mere attraktiv
 3. Hvilken værdi kontaktpunktet har, når forbrugeren skal træffe den endelige købsbeslutning

Se undersøgelsen af kontaktpunkter for forsikringsbranchen.

Ring til os

Brug for hjælp

Har du brug for hjælp eller mere information? Ring 70 11 12 30

© PostNord AB (publ) | Om hjemmesiden | Privacy policy