Analyser med fokus på trykte medier

 
Intro

Kommunikationsmarkedet udvikler sig til stadighed, og der kommer nye digitale medier, mens at medieadfærden forandrer sig. Der er derfor brug for en indgående forståelse af forskellige medier – fra klassiske medier til sociale medier – og af, hvorledes de i et samspil præger kommunikationens form, indhold og effekt.

Med fokus på de direkte medier har vi gennemført flere analyser, som belyser denne udvikling.

De digitale unge er opvokset med internet og mobilteknologi og bevæger sig vante på de digitale medier – se hvordan de forholder sig til et analogt medie som brevet.

Adresseløse reklamer som danskerne bruger en del tid på, når der skal søges inspiration til og planlægges indkøb.

Flere analyser berører brugeradfærden i forhold til klassiske og digitale medier, se fx analysen om informationssøgning online & offline.

De unge <br/> og brevet

De unge i dag er opvokset i en digital verden med Internet og mobiltelefon, derfor er antagelsen, at kommunikation til og med de digitale unge skal bero på et digitalt fundament.

En større analyse gennemført af Wilke viser dog, at de unge føler sig værdsat, når de modtager et brev. Brevet skaber opmærksomhed – men dialogen og returvejen må gerne være digital.

Det kommercielle brev har paralleller til det private brev i den måde, de unge beskriver styrker og relevans på:

  • Åbnes altid – det forventes at budskabet er vigtigt
  • Afsender vil mig noget særligt – afsender er seriøs
  • Brevet har en fysisk tilstedeværelse og dermed en indbygget reminder-effekt

Se præsentationen af De digitale unge.

Adresseløse <br/> reklame

Den adresseløse reklame har gennem de seneste år oplevet et fald i læsningen pga. øget konkurrence fra andre medier, skarpere segmentering og stigning i tilmeldinger til ”Reklamer - Nej tak”. Men de dansker, der læser reklamerne, besøger butikker i samme grad som før.

Analysen ”Adresseløse forsendelser i et modtagerperspektiv” er udarbejdet i samarbejde med IUM, som følger markedet for adresseløse reklamer og brugen af dem i forbrugernes planlægning af diverse indkøb. Undersøgelsen viser bl.a., at tidsforbruget på de trykte tilbudsaviser er tre gange større end på de digitale.

Flere <br/> analyser

Vi har gennemført flere analyser, som berører brugeradfærden og effekten i forhold til de klassiske og digitale medier.

Informationssøgning

Danskerne bruger mere og mere tid på at beskæftige sig med deres interesser, især på de digitale medier. Så det kan være en udfordring at få opmærksomhed og trænge igennem med emner, som ligger uden for modtagerens umiddelbare interesseområde.

I samarbejde med Wilke er der undersøgt, hvorledes man sikrer sig at komme i kundernes synsfelt, når man arbejder med online og offline kommunikation.

Klik og læs Informationssøgning online & offline.

 
Ring til os

Brug for hjælp

Har du brug for hjælp eller mere information? Ring 70 11 12 30

© PostNord AB (publ) | Om hjemmesiden | Privacy policy